Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2014

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Nålsögat

  Läs även andra bloggares åsikter om Nålsögat

Yonggi Cho fälld för korruptionsbrott i Syd-Korea

 A lltsedan   jag kom till tro på Kristus har Yonggi Cho förekommit i bakgrunden, eller i förgrunden, beroende på var man har rört sig. Jag har hört honom vid flera tillfällen här hemma och i andra länder.  Jag tror inte att jag var mer än helt nyomvänd då jag första gången lyssnade till honom i Filadelfia på Rörstrandsgatan. Det kan ha varit 1974 - 75. På den tiden var han mer förkrossad, vill jag minnas. Någon berättade för mig, att han - om det var den gången eller någon annan gång - överhuvudtaget inte hade kunnat gå och ställa sig i talarstolen det första annonserade mötet i Sverige och i Stockholm. Han var tvungen att låsa in sig på sitt hotellrum i tre dygn i bön och fasta, för att kämpa mot den väldige andefurste som han upplevde hade greppet över Stockholm. Efter tre dygn kom han till mötena och predikade.   När jag hörde honom talade han över Hesekiel kap. 47  Foto från Gospel Herald   Se'n , efterhand som hans församling i Soeul i Syd-Korea växte och blev "vä

Julia Tymosjenko på Majdan

V ad skedde under gårdagen i Ukraina? En t wittrare skrev  igår vid 17:00 - tiden: " Om jag hade sovit hela dagen och nyss hade vaknat, så skulle jag få en chock av alla nyheter och förändringar "    Grani.ru försökte på kvällen sammanfatta den närmast obegripliga situationen:  "Janukovytj vägrar att lämna sin post. Radan (Parlamentet) röstade för hans avgång och utsåg presidentval till den 25 Maj. Julia Tymosjenko kom ut i frihet och tillkännagav sin avsikt att ställa upp i presidentvalen. Självförsvaret har  kontrollen i Kiev, och säkerhetsstyrkor ställer upp för Majdan, en ny talman är utsedd i Radan, och en ny chef för säkerhetstjänsten. 2004 års konstitution har trätt i kraft."   Och vad sa Tymosjenko på Självständighetstorget senare på lördagkvällen? Ett rätt kort och delvis skarpt tal , om jag förstått saken rätt. Ukrainskaja Pravda har sammanfattat det: "Majdan måste stå kvar till dess vi får se att sådana människor som vi har förtroende för har ko

Besvikelse bland anti-Majdanbloggare

"Vilket är nu officiellt  språk i Ukraina ?" - så lyder ett av många utrop i ryskspråkiga bloggosfären. Ja, det finns dem som är argare än så.  T.v. Överenskommelsen från igår - på engelska - med dess namnunderskrifter Två fattas.   Världen följer uppmärksamt vad som sker i Ukraina. Ukrainska Pravda , Radio Echo Moskva , Radio Echo Moskva , Sveriges Radio , CNN , Le Monde , Gazeta Wyborzca     SvD , Svt , Skånskan Läs även andra bloggares åsikter om Ukraina , EU

Ukraina: svårt att överblicka situationen

Kiev brinner - medan Olympiaden i Sotji går mot sin avslutning L äste en artikel om att det bildades två "halvt underjordiska arméer " i Ukraina:  " I öst och syd aktiveras de krafter  som kämpar för myndigheterna, och i centrala och västra Ukraina - de som kämpar för proteströrelsen, Majdan.   I landets östra och södra delar aktiviseras de som stöder de nu sittande myndigheterna, och som har lovat att slå ned Majdan. Officiellt kallas de för 'polisens medhjälpare ur allmänheten'. Bland sådana organisationer finns de motbjudande 'Oplot' och 'Kosackerna' från Charkov. Tanken på den s.k. 'ukrainska fronten' framfördes av politiker under möten som hölls av Regionernas parti (presidentens parti) i Charkov. 'Oplot'- kämparna träder nu fram som 'aktivister ur allmänheten'. De var de första som officiellt förklarade sig vara Majdans fiender.    Att sälla sig till de krafter som 'kämpar utan regler' är att ställa u

Varifrån kommer "pantern" ?

N är Apokalypsen skildrar ändens tid, själva slutfasen, som Jesus med stöd av Daniels bok kallar för "en stor vedermöda" i Matt. 23:21 , och med stöd av Jeremia kallar för "Jakobs nöd" i Luk. 21:23  - då anges sådana omständigheter som kanske mest utförligt skildrats av just Johannes, aposteln.     "Antikrist" - eller "laglöshetens människa - fördärvets man" - eller "vilddjuret" - liknas vid en panter.   Helhetsintrycket är av en panter: " Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter " -  (Uppb. 13:2). Sedan följer detaljer, inga små detaljer, men ändå enskildheter jämfört med hela varelsen - vilddjursgestalten.    Pantern är smidig. Man kan fundera på "smidigheten" hos de ledande på världs-scenen i dessa dagar.       Vladimir Putin var tillsammans med ett sällskap  dagarna före Olympiaden, vilka tittade sig omkring i trakten kring Sotji, och de var också på besök hos snöleoparden . Snöleoparden blev em

OS invigningen blev "djupdykande historie-genomgång" - med vissa luckor.

V ad var det som de människor som följde OS -invigningen i Sochi fick se?    Enligt sport.mail.ru handlade det om "…Ryssland, som ett land med rik , klassisk kultur - till stor del handlade showen om en djupdykande rysk historie-genomgång, som bl.a. innehöll balett-föreställningen 'Natasja Rostovajas bal', ur Lev Tolstojs världsberömda verk 'Krig och Fred', som motiv. ...   Ceremoniens grund-idé var om en liten flickas - Ljubovs -  drömmar. Hon drömde att hon fick se Rysslands historia under olika perioder."    Detta fick publiken se först efter en hel del andra framträdanden, förevisanden av ryska, kyrilliska bokstäver med symbolisk betydelse, m.m.     " .. sedan hissades ryska flaggan , den ryska nationalsången sjöngs av en manskör från Sretenskij-klostret, och  därefter paraderade idrottsmän.  Progressivt kommunistiskt ånglok ?   Historie-utflykten började med en särskild videofilm, där Rysslands arv från Grekland, genom de legendariska argo

Vad ryska media uppmärksammar

  V ad ryska media bl.a. uppmärksammar nu är vad utländska media uppmärksammar. Och utländska media uppmärksammar vad som sker i Ryssland.  OS I SOTJI OCH DESS "ХОЗЯЙН " *) (från Inopressa.ru )   "Putin återvände till Kreml, inte för sista gången, för att personligen kunna ta emot gäster till olympiadens Sotji", ironiserar journalister. Kommer presidenten att förbli lika "vänlig" som nu, eller kommer han att "kasta sig över" Ukraina, så fort spelen är över? Journalister följer dessutom hemlösa hundars öde i Sotji, leveranser av yoghurt till amerikanska sportsmän, och hur Olympiaden-2014 behandlas på internet.  Putin - en leopard ?    Under tiden för det "tillfälliga styret" med Dmitrij Medvedev som president, en tid som ingen längre kommer ihåg, som författaren till en artikel i Die Zeit, Johannes Voswinkel,förmodar, gissade politologerna utan uppehåll att Putin skulle ställa upp i presidentvalet 2012. Ett av de kraftigaste a

Sotji - gudars demokrati ?

P å det religiösa fältet är mycket förberett inför OS i Sotji, därigenom att tre interreligiösa centra har rests upp på området, med plats för fem officiella världsreligioner med dess utövare i vart och ett av dessa centra: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism.   Ett hundratal frivilliga och präster ska vara verksamma dygnet runt , och erbjuda troende sportsmän - och kvinnor -  tillfälle till bön och andliga samtal.  Därvid förekommer tydligen, enligt överenskommelse, inga offentliga gudstjänster, och inte heller någon "religiös propaganda".  Detta enligt  pravoslavie.ru  och  baznica.info .  Är det denna "gudarnas demokrati" som gör att en del ortodoxa drar öronen åt sig, vilket kan märkas i den ryska bloggosfären? Nu gäller det att hålla på den ortodoxa tron! Som det ortodoxa helgonet  Maxim Grek en gång förmanade en adept att göra:  " Det du frågade mig vill jag svara dig på, och genom dig också varje ortodox. De heliga symbola, den o

Amerika har inte fått lön !

V arför klagade Obama nyligen över att amerikanerna inte hade fått lön - kan det ligga något i det?    Nebudkadnessar och babylonierna fick i sin tid inte heller mycket lön, för alla sina insatser, inte minst militärt. De bekrigade Tyrus. Och Gud gav dem lön för det. De fick Egypten som lön.      Profeten Hesekiel beskriver situationen:   " Du människobarn, Nebukadressar, kungen i Babel, har låtit sin här utföra ett hårt arbete mot Tyrus. Varje huvud har blivit skalligt och varje skuldra sönderskavd. Men varken han eller hans här har vunnit något av Tyrus genom det arbete de utfört mot det.  Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag ger Egyptens land åt Nebukadressar, kungen i Babel, och han skall föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta skall hans här få som lön.  Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land, ty för min räkning har de utfört sitt verk, säger Herren, HERREN  "                                                               

Arne Imsens analys 1981: "Kärnfailjen krossas för samhälls-ekonomins skull !"

L itet väckelsehistoria också,  f rån tidningen Midnattsropet 8-9 1981 -  (texten lätt bearbetad)  Souvenir från början av 1980-talet   " ..den ursprungliga , orörliga 'storfamiljen' slogs sönder och blev den mer rörliga kärnfamiljen, för att tillgodose de ekonomiska kraven i det industrialiserade samhället.    Nu är också kärnfamiljen svårhanterlig, så nu håller man på att krossa kärnfamiljen för att lättare kunna göra omflyttningar och bedriva lokaliseringspolitik. Svenska arbetare måste snart flytta runt i hela Europa för att tillgodose industrins och kapitalets behov av arbetskraft. Därför offrar man familjen och stiftar nya lagar som ser ut som om de skall skydda barnen. Det är en avancerad exploatering av människan ".   - Den här salvan avlossade Arne Imsen under sommarkonferensen i Gärdshyttan i samband med frågan om församlingens ansvar för barnen. Pilgrimsskolan och hemundervisningen är det enda som kan hindra denna utveckling, sa han bl.a., och forts