Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2019

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Hur "Jarovaja's lag" har drabbat baptister i Novorossijskij

   Jarovajas lag - förutom massor av andra ärenden har baptister i Novorossijskij fått sitt bönhus nedstängt för några dagar sedan.    Av någon anledning har just detta lyfts fram en hel del i ryska media, enligt " Credo ": Exekutionsbetjänter förseglade baptisternas bönhus i Novorossijskij Myndigheterna stängde den byggnad där de lokala baptisterna firade sina gudstjänster, enligt beslut av domstolen i byn Verchnebakanskij i staden Novorossijskij. Orsaken till nedstängandet var, enligt domstolens representant, att församlingen genomförde gudstjänster i ett hus som utgjorde ett privat hem - ...                                               Verchnebakanskij - inte långt från nordöstra stranden av Svarta havet Domstolen förbjöd utnyttjandet av huset för religiösa ändamål. Tillsammans med det så konstaterade exekutionsbetjänterna då de kom till platsen , att där genomfördes religiösa evenemang med fler än tjugo deltagare. Som resultat blev de troendes sammankomst u

Freeland sågar Putin - och Bibeln ?

Vladimir Putins uttalanden för "Financial Times" inför G 20 mötet har givit eko ute i världen. Även i den konferens om det Ukrainska Reformarbetet som hålls i Toronto i Kanada i dagarna - då i form av en invändning. Iallafall framträdde Kanada's utrikesminister igår med ett Putin-citat, just för att såga den ryske presidenten, enligt Rambler 's nyhetssida: "Chefen för det kanadensiska utrikesministeriet Chrystia Freeland inledde sitt framträdande under Konferensen om Ukrainas Reformarbete inför Ukraina's nye ledare Vladimir Zelenskij med ett citat av den ryske presidenten Vladimir Putin     När hon gick upp på podiet, sade Freeland, att hon börjar med ett citat från en person , och det var knappast någon i auditoriet som hade väntat sig detta.             " Det är president Vladimir Putin ", sa den kanadensiske ministern.  " Inför G 20 gav han en intervju för min alma mater, Financial Times, i vilken han förklarade, att liberalismen