Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2019

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryssland skapar nu ett "suveränt internet"

Som rapporterats också i svenska media så trädde lagen om ett suveränt internet i kraft i Ryssland den 1:a november, en lag som enligt lagens initiativtagare är ägnat åt att utforma "en dublett, en infrastruktur-reserv över landets territorium, vilken ska försäkra att det ryska segmentet av den världsvida webben ska kunna arbeta oavbrutet i händelse av yttre hot eller andra nödsituationer". Vad "yttre hot" innebär har den ryska regeringen definierat, det kan särskilt handla om cyberattacker, eller om spridandet av "förbjuden information" t.ex. eller att medborgarna hindras att sätta sig i förbindelse med de federala eller regionala myndigheterna. Detta dokument antogs våren 2019. I en förklarande not står det att där föreskrivs:"skyddsåtgärder för att ombesörja att internet kan arbeta långvarigt och stadigt i Ryssland, och hur tillförlitligheten i de ryska internetresursernas arbete kan höjas" Dessutom föreskriver lagen regler för dirigerin

"Gromadskoje" om Biden-historien

Det pågår som bekant en undersökning om riksrätt mot president Trump i den amerikanska Kongressen. Senaste veckan har förhören börjat hållas offentligt. En fråga som återkommer är den om den tidigare vice-presidenten Joe Biden, eller snarare hans sons, Hunter Bidens, engagemang i Ukraina. I fredags ställdes frågorna till den tidigare amerikanske ambassadören i Kiev - Marie Yovanovitch I en artikel som publicerades av "Novaja Gazeta"redan den 28:e september , och som återger vad ett ukrainskt, oberoende media, "Gromadskoje" -   Громадське   -  , har informerat om bakgrunden till Biden-kontroversen, kan man eventuellt få hjälp att förstå saken.  -  Biden, Sjokin och Zlochevskij: hur Burisma saken  utvecklades –     ( Novaja Gazeta  2019 – 09 – 28 )  Stenogrammet efter telefonsamtalet mellan Trump & Zelenskij 25/7 blev veckans huvudtema.   Burisma, det är ett av Ukrainas största, privata företag för gasförsörjning. Dess ägare, Nikolaj Zlochevskij, var mi

Anatolij Tjubajs hör av sig

En av 90-talets "unga reformatorer", och en, som såvitt jag vet, bär ett särskilt ansvar för "privatiseringen" på den tiden - Anatolij Tjubajs - tar bladet från munnen i samband med ett internationellt Forum för investerare i S:t Petersburg. Ja, han kanske inte "tar bladet från munnen" riktigt, men hör iallafall av sig. Och ryska media rapporterar. Enligt RBC :                                                 A. Tjubajs Ordföranden för förvaltningsbolaget "Rosnano" Anatolij Tjubajs anser att övervakningssystemet i Ryssland är stämt i motsättning till nya satsningar. I samband med sitt framträdande under forumet i S:t Petersburg visade han, att de som fullgör den kontrollerande funktionen i staten inte har tagit med oundvikliga risker i beräkningen -  Tjubajs anmärkte: "Idag finns det en artikel i Brottsbalken som förutser mellan 10 - 15 års fängelse, sträng regim , för dem som påträffas med en misslyckad investering i fondportfölj

30 år efter murens fall - en "f.d. sovjet-diplomat" berättar

En tidigare "sovjetisk diplomat" och numera "fransk författare" - Vladimir Fedorovskij - berättade för radio Europa 1 om hur det gick till i kretsen kring Gorbachev då "murens fall" närmade sig. (Rapporteras av Rulenta - här nedan i översättning - och av Teller Report )               Enligt honom så talades det intill Kreml om murens fall redan våren 1989. "I början av året började KGB att skicka depescher om, att ifall allt fortsatte som nu så kommer öst-Tyskland och Warsawapakten att möta sitt slut", påminner sig den diplomat som en gång stod Michail Gorbachev nära. Som denne Europa 1:s samtalspartner också påminner sig , så fanns det två läger i Sovjet, som stod för olika alternativa lösningar på problemet. De första representerades av KGB:s medarbetare och militären, som talade för en militär intervention i öst-Tyskland, de andra var Gorbachev's rådgivare Alexander Jakovlev och chefen för det sovjetiska utrikesministeriet, Eduard She

30 år efter murens fall - kärva tongångar från CNN

     CNN - i dagens utskick av " Meanwhile in America ":         "   ...          Detta kan vara gryningen till den post-post-kalla-kriget-eran         Berlinmurens fall denna helg för trettio år sedan blev en triumf för den västliga ideologi som hade köpts av den amerikanska makten. Frihetens fackla bars under det kalla kriget av amerikanska presidenter från Harry S Truman till George H.W. Bush, och deras uppdrag gav utdelning då yra öst-berlinare bröt sig igenom den mur som hade delat deras stad i årtionden.        Ironiskt nog så är det största hotet mot den därpå följande 'Pax Americana' en annan amerikansk president: Donald Trump. Och den som tjänar på detta är den tidigare Dresden-baserade KGB-officer som en gång förtvivlade över järnridåns försvinnande: den ryske presidenten Vladimir Putin.    Trump ringaktar NATO, som skapades efter det Andra världskriget för att verka avskräckande mot väpnade konflikter och för att understryka västlig makt och v