Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2015

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Putins vargar ?

M edlemmar av den ryska motorcykel-klubben " Nattens vargar " har inte för avsikt att ge upp sin idé om att genomföra konvojen "Segerns väg". "Om två dagar kommer vi alla att få se reportage från Polen om att 'Nattens vargar' är där. Jag ska inte säga på vilket vis vi kommer att hamna där, för att grabbarna inte ska lida några men", - sa ledaren för klubben, Alexander "Kirurgen" Zaldostanov på presskonferensen den 28:e April i det ryska generalkonsulatet i Brest.     Den 27:e April släppte polska tullare inte in deltagarna i motorcykel-konvojen på sitt lands territorium. De ryska motorcyklisterna planerade att genomföra turen Moskva - Berlin, genom Minsk, Brest, Brotslav, Brno, Bratislava, Wien, Prag, Munchen och andra europeiska städer. De ställde in sig på att vara i Berlin till den 9:e Maj. Dessa planer väckte emellertid negativa reaktioner i de europeiska länderna. Det polska utrikesministeriet överlämnade en not till Ryska konsulate

Ett försåtligt utnyttjande av västliga medias böjelse åt att publicera smuts ?

E nligt Unian.net , som citerar  Подробности , som citerar finska Kaleva , har det  bildats en arbetsgrupp av representanter från olika ministerier och statliga verk i Finland, vars mål är att motverka den ryska propagandan.   " Som chefen för regeringens avdelning för kommunikation och experten i kommittén för statens säkerhet, Marrku Mantila, har meddelat den finska dagstidningen Kaleva , så kommer några huvudsaker i den nya strukturens arbete att vara: informations-utbyte, samordnande av resurser och gemensam planering.    Han sa, att denna arbetsgrupp kommer att ägna sig åt att bekämpa desinformation, även på det viset att man ordnar med expert-föreläsningar i skolor och företag.   Enligt honom genomför Ryssland ett fullskaligt informationskrig mot en rad stater, däribland också mot Finland. Han ansåg också att ett av målen för den ryska propagandan kan vara att underminera Europeiska Unionens sammanhållning."     Den finska arbetsgruppens uppgift lär hursomhel

"Stratfor": Händelserna i Donbass delar upp Europa i Öst och Väst -

J ag lägger med viss tveksamhet ut denna artikel från  Ukrainskaja Pravda  . Den tycks mig med sina tunga, politiska och militära vinklingar trots allt förklara någonting om den aktuella situationen i vår världsdel, och ger på något vis en inramning åt vad jag hörde den ryska dagstidningen  "Nezavisimaja Gazeta's" chef-redaktör Konstantin Remchukov, säga för inte så länge sedan i Radio Echo Moskva: "Vårt förhållande till Väst har halkat tillbaka till situationen innan det kalla kriget".  Länderna i östra Europa står för en hård linje i förhållande till Ryssland, och de som representerar väst-Europa är intresserade av att upprätta förhållandet med Moskva. Enligt “ Apostrof ” har dessa uppgifter framkommit i  en redovisning från den privata undersöknings - och analysgruppen “ Stratfor ” den 13:e April. Någonstans i östra Europa - vart leder vägen ?  “Händelserna i Donbass har faktiskt delat upp de europeiska länderna i väst och öst. De östliga länd

Se upp med de få verserna !

  J ag kommer inte närmare homosexualiteten i Apostlagärningarna än till aposteln Paulus. Det var han som uttalade något , eller skrev något, direkt om detta.   Inte som Platon, som var Sokrates lärjunge, och som av allt att döma skrev i helt positiva ordalag om homosexualiteten. Ibland.  Paulus var klart negativ, och såg homosexualiteten i  det avskyvärda sammanhang, som först och främst hade med avguderi att göra. (Rom. 1:18 - 27)    Det är ett intressant kapitel, det sjuttonde kapitlet i Apostlagärningarna, där de grekiska filosofernas lärjungar möter en av Kristi lärjungar. (Apg.17:15 - 34) Kristi apostel i Aten.    Av alla grekernas gudar , och bland alla deras altaren i Aten,  var det särskilt ett altare som aposteln utsåg åt sig. Det som tillhörde "en okänd gud". Och han tog det som en anledning att predika evangelium om Jesus Kristus för grekerna. Han talade om "..den Gud som har skapat världen och allt vad däri är .." (Apg. 17:24) Och det är sant,

Bara en vårdikt

V ad bjuder våren ?    - Säg !  Bara en strof   en hel kata - strof   - för sig ? Läs även andra bloggares åsikter om dikt

Påsk mellan kalendrar

A tt skriva en blogg som denna innebär att ibland liksom hänga mellan två olika kalendrar, den gregorianska och den julianska. Och därmed mellan två olika påskdatum. Som i år (ibland sammanfaller kalendrarna).         Vi har just firat påsk - vilket för kristna handlar om Jesu uppståndelse från de döda - i Sverige, t.ex. Men i Ryssland och andra ortodoxa länder förbereder man sig för att fira påsken den kommande helgen. Bara en veckas skillnad i år. Maranataförsamlingen  firade Herrens uppståndelse på Bällsta Missionscenter - du kan ta del av mötesinspelningar - här   I Väst har man ganska allmänt funderat över Maria från Magdala , Pontius Pilatus och Judas Iskariot , m.fl. gestalter i evangelie-berättelserna. I Ryssland  - där den senaste söndagen var den som vi kallar för palmsöndagen - fanns en annan biblisk gestalt med i de mer ortodoxa teologiska reflexionerna. Åsnan. Både patriark Kirill , och diakonen Kurajev , hade något att säga om den. Och en hel del andra predikant