Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Stratfor": Händelserna i Donbass delar upp Europa i Öst och Väst -

Jag lägger med viss tveksamhet ut denna artikel från Ukrainskaja Pravda . Den tycks mig med sina tunga, politiska och militära vinklingar trots allt förklara någonting om den aktuella situationen i vår världsdel, och ger på något vis en inramning åt vad jag hörde den ryska dagstidningen  "Nezavisimaja Gazeta's" chef-redaktör Konstantin Remchukov, säga för inte så länge sedan i Radio Echo Moskva: "Vårt förhållande till Väst har halkat tillbaka till situationen innan det kalla kriget". 

Länderna i östra Europa står för en hård linje i förhållande till Ryssland, och de som representerar väst-Europa är intresserade av att upprätta förhållandet med Moskva.
Enligt “Apostrof” har dessa uppgifter framkommit i  en redovisning från den privata undersöknings - och analysgruppen “Stratfor” den 13:e April.
Någonstans i östra Europa - vart leder vägen ? 

“Händelserna i Donbass har faktiskt delat upp de europeiska länderna i väst och öst. De östliga länderna har i beaktande av sitt närmare läge, sörjt för sin upprustning mer, än för de ekonomiska och politiska relationerna med Kreml, och är anhängare av en hård linje i förhållande till Ryska Federationen”, - skriver publikationen.

“Samtidigt är företrädarna för väst-Europa inte bara intresserade av att reglera konflikten på Ukrainas territorium, utan också av att upprätta relationerna med Moskva”, - tillägger “Apostrof”

 Som det sägs i redovisningen: “inom NATO finns det vissa länder som demonstrerar en försonlig hållning gentemot de militära aktiviteterna i Donbass”.

“Denna oenighet understryker den permanenta splittringen mellan NATO’s medlemsstater i fråga om alliansens politik gentemot Ryssland”, - anmärker Stratfor.


Experterna påminner om, att chefen för styrelsen för den franska militära underrättelsetjänsten ,Christophe Homar,  den 25:e Mars hade sagt, att Frankrikes militära underrättelsetjänst, till skillnad från NATO’s rapporter, anser att Ryska Federationen aldrig har avvecklat sitt transportsystem, som skulle kunna bedömas vara en förberedelse för en invasion av Ukraina.

 För inte så länge sedan har chefen för det tyska utrikesministeriet, Frank-Walter Steinmeier, noterat framsteg vad gäller tillbakadragandet av tunga vapenslag, men en källa i NATO’har uppgivit, att Ryska Federationen skickar militär och vapen till Donbass.

“För västliga, europeiska länder, och särskilt för Tyskland, är det viktigt inte bara att medla i nedtrappnings-processen av konflikten i Ukraina och att stabilisera situationen i regionen, men också att normalisera de ekonomiska mellanhavandena med Moskva”, - sägs det i redovisningen.

“Däremot, för NATO, där ju mycket beror av USA:s hållning, utgör det en prioritering att höja alliansens försvarsförmåga längs gränsen mot öst, och även att skapa en tillbakahållande faktor gentemot Ryska Federationen. Sådana inbördes konkurrerande syften har slagit in en kil mellande allierade”, - säger amerikanska analytiker.


Frankrike och Tyskland har skurit ned försvarsutgifterna , men alliansens östliga medlemsländer (i huvudsak de baltiska länderna och Polen), vilka i Ryssland ser ett hot mot den egna säkerheten, har börjat att spendera mer på försvaret.

USA har beslutat att stärka de inbördes förhållandena med de öst-europeiska NATO-medlemmarna, särskilt med Polen och Rumänien, att genomföra NATO-övningar i Bulgarien och i Rumänien (operation Atlantic Resolve). Experterna ser också i detta  ett tecken på splittring av den ‘västliga koalitionen’.

 Uppfattningarna om den ukrainska konflikten skiljer sig från varandra i väst - och öst-Europa.


 Vid den tid då de väst-europeiska länderna strävar efter att trappa ned konflikten i Donbass och att stabilisera situationen, fortsätter USA att utveckla bilateralt försvars-samarbete med länderna i öst-Europa, och även att bilda en regional union, som ska kunna hindra Ryssland att vidtaga ytterligare militära åtgärder i regionen”, - citerar “Apostrof” “Stratfor’s” redovisning.


SR,SR,DN, Expressen, Yle, Hbl, Lidköpingsnytt,

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s