Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Utdrag från presskonferensen med Tolokonnikova och Aljochina i Moskva

I fredags , den 27:e December, hölls en presskonferens med Nadezchda Tolokonnikova (i fortsättningen NT) och Maria  Aljochina (i fortsättningen MA) i Moskva, på TV-kanalen "Dozchds" redaktion. Den sändes direkt över nätet, men för att kunna höra och se måste man betala. Litet ovanligt, för när det gäller människorättsfrågor brukar ett antal ryska media vara väldigt solidariska, och sända direkt utan att kräva betalt.     Hursomhelst så strålade ett 150-tal journalister samman, många av dem var utländska korrespondenter.   Chicago Tribune , Deutschlandfunk , Theglobeandmail , Cbc , Euronews , TheGuardian , Aftonbladet , Nytimes , Latimes , Le Figaro , Hela  presskonferensen  spelades emellertid in, och har sedermera lagts ut på webben av Credo.ru och Radio Svoboda .   Här följer en översättning till svenska av några frågor och svar från den presskonferens  (c:a 1/3)  som framför allt blev ett upprop för människorätts-projektet "Zon för rättvisa"   -  för d

Diskuteras än i Ryssland

T idskriften Diletant har en kort artikel om "raskolnikern" Avvakum och patriarken Nikon som levde på 1600-talet.  4 personer kommenterade,  och det blev tre mot en *)  för Avvakum.     "Patriark Nikon ( som egentligen hette Nikita Minin) och prästen Avvakum (Avvakum Petrovich) var ideologiska motståndare och fiender.      Även om de under åren 1640-50 ingick i samma krets av fromhetsivrare, som utvecklades omkring tsar Alexej Michailovich och Stepan Bonifatev. Medlemmar ur denna krets stod för en korrigering av det kyrkliga och allmänna, medborgerliga livet i Ryssland genom att stärka fromheten på grundval av ett strikt iakttagande av kyrkliga stadgar och regler som kommit från det s.k. 'Hundra kapitlens (Stoglav) kyrkomöte' år 1551. Nikon och Avvakum var då goda vänner.  Patriark Nikon tv - och Avvakum   Men denna krets sprängdes efter att Nikon upphöjdes till patriarks värdighet år 1652. När han på ett maktfullkomligt och häftigt vis började inför

Pussy Riot och "Västs värderingar" ..

  V ad väntar nu Nadezchda Tolokonnikova och Maria Aljochina efter att ha kommit ut ur respektive fång - och sjukvårdsanstalter - ett triumftåg ut över världen?   Redan har flera intervjuer hunnit göras med båda, och "Radio Echo Moskva" har låtit sina läsare ställa frågor , som de båda punk-aktivisterna ska besvara i kväll vid 19-tiden, svensk tid.    På fredag kommer den stora presskonferensen, då världspressen kan väntas komma. "Times Magazines" har tydligen förutskickat ha med de båda kvinnorna på omslaget för årets första nummer år 2014.       Lenta.ru publicerade en intervju med Tolokonnikova idag på förmiddagen. Några av frågorna som ställdes: " - Såvitt jag förstår så var du chefs-ideolog för gruppen Pussy Riot?   - Vi uttalade oss konsekvent, efter den dag då den monstruösa rockaden ägde rum - då Putin började förbereda sig för en tredje period. Man frågade överhuvudtaget inte efter vad majoriteten av människor i landet tyckte, utan vi stä

God Jul i Ortodoxien - "Pussy Riot" på fri fot !

I d ag har den amnesti som bestämts i samband med 20-årsdagen av Ryska Federationens konstitution också kommit att vederfaras Nadezchda Tolokonnikova och Maria Aljochina. Tolokonnikova t v - Aljochina t h news.mail.ru informerar i korthet:  "I Augusti förra året ansåg Chamovnicheskij-domstolen i Moskva de tre medlemmarna i 'Pussy Riot' - Nadezchda Tolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevich - skyldiga till förargelseväckande betéende med motivet att väcka religiöst hat och d:o fientligheter genom den skandalösa 'punkbönen' i Kristus Frälsarens katedral. Var och en av dem dömdes till två års frihetsberövande i straffkolonier med allmän regim. Den 10:e Oktober 2012 ändrade en domstol i Moskva - 'Mosgorsud' - domen för Samutsevich, och hon fick istället villkorligt . De båda andras domar ändrades inte. Deras straffperiod skulle ha varat till Mars månad 2014.      Maria Aljochina satt av större delen av straffet i en straffkoloni för kvi

God Jul i lutherdomen - ryska lutheraner får tillbaka sin kyrkobyggnad !

  N är man läser uppgifter om hur många ortodoxa kyrkor som återställts och återlämnats efter bolsjevikernas och de sovjetiska myndigheternas tid, så kan man ju bara fundera litet  på de andra kristna konfessionernas anspråk på förstörda eller beslagtagna kultföremål i Ryssland och i f.d. Sovjet. Några ryska lutheraner i staden Kaluga , c:a 20 svenska mil söder om Moskva, har tydligen  i sin strävan att återfå en gammal kyrkobyggnad stött på den ryska byråkratien, som dock visat sig vara inte helt omöjlig att komma överens med.      Från Baznitsa     2013 12 21 : Kalugas lutheraner försöker återfå församlingens historiska byggnad       Den 15:e December ägde det rum ett möte mellan en delegation från ELTsAI ( = den Evangeliskt Lutherska Kyrkan av den Augsburgska Bekännelsen) i vilken ingick biskop Igor Knjazev, pastorn och läraren Dmitrij Martysjenko från S:t Georgijs församling i Kaluga,  och  diakonen och specialisten i juridik för ELTsAI, Andrej Poljakov - dessa sammanträffade

Rysk världsnyhet - Chodorkovskij friges !

Klicka på collaget för uppförstoring                                                                                                                                     Kommentar till nyheten på Chodorkovskij - Lebedev's officiella sajt : " Kan då en oskyldig människas lidande lämnas bakom? "    Grani.ru formulerar några brännande frågor: " Efter att tio år har gått - en oväntad vändning i ödet för Rysslands främste politiske fånge har väckt en storm av känslor. För Michail Chodorkovskijs skull gläder man sig, med honom har man medlidande, hans tio år långa bragd gör folk hänförda. Alla förstår att 'amnestien' utfärdades på grund av påtryckningar. Vad var det som tvingade Vladimir Pution att frige sin ärkefiende? Och varför gick Chodorkovskij själv Kreml till mötes? " - -     Efter den direktsända  presskonferensen i Berlin 22 December, har Novaja Gazeta lyft fram hans uttalande om förhållandet till Putin: " Jag tog med i beräkningen r

Staffansvisa ?

  D et är s vårt numera, om man vill följ vad som sker i kristenheten,   att inte stöta på pastor  Swärd, och därmed få tillfälle att ta del av hans synpunkter. Senast om försoningen i tidningarna Dagen och Världen Idag . På bloggar . På Stefan Swärds egen blogg . För någon vecka sedan om densammes uppväxt. Och om tiden i Maranata.  Jag mötte Swärd, Stefan, och hans föräldrar, tillsammans med en del andra i Järfälla i mitten av sjuttiotalet.    Jo, Swärds hade varit med i Maranata. Swärds mamma såg ut som om en bomb hade exploderat sådär 40-50 meter framför henne. Jag bara undrade vad hon hade varit med om. (Hon hade ett visst, häpet uttryck i ansiktet "- Oj! Vad har hon varit med om?", tänkte jag)  Men, det var enkelt och härligt. Om Jesus. Aftonbladet 1968 02 06  (klicka för läsbarhet)   Ett par artiklar från februari 1968, som kanske kan ge litet perspektiv på Stefan Swärds intryck av den konflikt i Maranata i slutet av sextiotalet, som eventuellt fick honom att

Mer muller mot "västs värderingar"

E tt internationellt forum om "Religionen och staten", hölls nyligen i Moskva, med ett stort antal deltagare  Metropolit Hilarion Bland flera andra talade Metropolit Hilarion från Volokolamsk, som svarar för Moskva-patriarkatets kontakter med omvärlden. - Under det senaste kvartsseklet har det återuppbyggts mer än 25 000 kyrkor i Ryssland. I landet öppnas faktiskt tre kyrkor dagligen. 1988 fanns det tjugo kloster i Ryssland. Nu finns det 805. Bakom vart och ett av dem står människor, som har avsagt sig en traditionell livsstil  med familjebildning, och avskilt sig för tjänsten. En sådan acceleration vad gäller det religiösa livets återfödelse skulle kanske kunna jämföras med tiden för Milano-ediktet år 313, ifall det fanns någon statistik från den tiden.  Allt detta sker under en epok som kallas för post-modernistisk i Väst, då man gör det falska antagandet, att religionen är ett fenomen från det förflutna, och att mänskligheten rör sig i riktning bort från religiös

Ukraina hotas med "västs värderingar"

E n fråga som inte sällan dyker upp i den pågående konflikten i och omkring Ukrainas "EU - eller RF (=Ryska Federationen)" - orientering, är den om vilka värderingar de mer traditionella, övervägande ortodoxa ukrainarna bör acceptera, ifall de på något vis ansluter sig till EU.     Så sent som igår ägde det rum ett visst meningsutbyte . Ukrainas Premiärminister Azarov talade hotfullt om att det var nödvändigt, för att kunna erhålla en visumfri regim i förhållande till EU, att antaga en lag om jämlikhet för sexuella minoriteter. Azarov talade om detta när han framträdde på Europa-torget i Kiev, där anhängarna till president Janukovich var samlade: " Oppositionens ledare berättar sagor om att vi ska underteckna Avtalet och imorgon kunna resa visumfritt i Europa. Ingenting av det slaget ! Vi måste fortfarande legalisera samkönade äktenskap, genom att anta en lag om jämlikhet för sexuella minoriteter ." - sa Azarov.     Han tillade: - Ukrainarna är inte redo för de

"Farbror Lenin"

" Vid 18:00 - tiden   i centrala Kiev i hörnet av Sjevchenko-boulevarden och Krejtjatik togs ett monument över Lenin ned". Om detta kunde massor av twitter-meddelanden och artiklar läsas igår kväll.   Som ett sista, envist motstånd mot friheten? Den frihet som vanns då muren föll för snart 25 år sedan,men som trots allt inte riktigt erövrades?   En som formulerat den tanken - något av -  är onekligen Stanislav Rechinskij, chef-redaktör för "ORD", i en artikel som publicerades den 6:e December, i samband med att Janukovich besökte Kina. En artikel som liksom tar sin utgångspunkt i maktens sätt att resonera - " Varför är de inte rädda? ":  Ett minnesmärke - K märkt av UNESCO - slogs ner i Kiev Sön 8/12                                           "... Varför väcker varje 'avskräckande åtgärd' bara en motsatt reaktion, och människor samlas i ett allt större antal? Och de kommer från alla håll, och inte bara från dessa 'hemska' västli