Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Leonid Padun: Ekman är orsak till förtalet

    P astor Padun's stjärna är i dalande. Iallafall att döma av vissa röster inom Livets Ord/Word of Life International, vars främsta representanter mötte honom i Uppsala tisdagen 29 januari. Det mötet var tydligen ett sällsynt tillfälle som helt exklusivt tilläts Padun efter veckor och månader av oviss väntan.      Livets Ord - församlingen i Donetsk (f.d livetsord-församlingen, de har nu bytt namn) är tydligen djupt splittrad, en del håller sig till sin gamle föreståndare, till Padun, andra håller sig hellre till den internationella livetsord-rörelsen med sin bas i Uppsala i Sverige, d.v.s Ulf Ekman och de övriga med honom, och till de Ukrainska Evangeliska Församlingarnas Råd (ett aber ).  Andra församlingar i Ukraina är eventuellt på väg att öppet bryta med Padun.    Diskussionerna i ryskspråkiga, kristna web-forum gäller bland annat frågan om “svenskarnas” andliga auktoritet, och rätt att överhuvudtaget råda över lokala angelägenheter i Ukraina. Ny kyrkobyggnad som L

Christian Vanneste går till rötterna

D e n franske parlamentarikern Christian Vanneste gisslar på sin blogg den franska vänstern, och vänstern generellt , som han uppfattar vara ett moderssköte för gay-rörelsen,  med tanke på dess ideologi och kamp-metoder, vilkas urspru ng han i sin tur ser i den franska revolutionens sammanhang. Det gör han ibland på ett sätt som kan vara värt att begrunda.    Ett intressant inlägg har jag funnitt i dagarna - här nedan i utdrag - litet fritt översatt :           - - - - - - Myten om Revolutionens "grundare"  - - - - - - -      Den 21 januari, som utgjorde dagen för Ludwig XVI:s avrättning 1793, är enligt Ernest Renan den tidpunkt, då Frankrike, genom att hugga huvudet av sin konung, begick självmord. Och det kan kanske vara lärorikt att titta på hur den dominerande ideologien i vårt land förstår Revolutionen. Erövrandet av Bastiljen betecknar ju slutet på l'Ancien Regime och konungens död, och detta kulminerade i vad som presenteras som en bry

Debatt om "svenskar" i Ukraina

E ngagerade ryskspråkiga ukrainare m.fl. för f.n. en intensiv debatt ,  p å  bland  annat  "Invictory's" forum ,  om svenskar från Livets Ord. Det handlar om en Livets Ord-församling i Donetsk, i östra Ukraina. "Svenskarna", d.v.s. sex pastorer från Livets Ord i Uppsala gjorde tydligen ett besök där i November månad, och gjorde i stort sett klart för förståndaren på platsen, Leonid Padun,att Ulf Ekman i Sverige hade tagit sin hand från honom, iallafall vad det gällde att utöva ett aktivt ledarskap i församlingen. De rådde honom att "ta semester".    I samband med detta har ett officiellt meddelande på ryska lags ut på Livets Ords ryskspråkiga internet-resurser: "... därför har vi under de senaste åren med stor oro sett olika interna problem och slitningar i församlingen i Donetsk, och eftersom den utgör ett andligt c entrum för 'Livets Ord' i Ukraina, har vi känt det vara angeläget att hjälpa i deras situation ..." o.s.v.  Leon

Yahoo har ändrat sitt koncept för användare

T idigare när jag ville logga in på mitt e-mailkonto på " Yahoo " möttes jag av de tta koncept:" Det finns en ny härskare över det digitala värdsalltet. DU ." Numera är det e tt anna t koncept som möter.    J ag funderade någon gång litet på det där med att vara "härskare över det digitala världsalltet" - det är klart, om man tar i beaktande att den vanlige gräsroten som är en av många hundratals miljoner användare på internet har en möjlighet att komma till tals med sin samtid och sin omvärld, då är det onekligen tacksamt, att bli uppmuntrad att gö r a det .   Och inte minst när man dessutom tar i beaktande de politiska och ekonomiska makthavar na med sina olika kategorier av kulturelit, som inte sällan sätter agendan för vad som är lämpligt eller olämpligt att uttrycka... - i öst och i väst.   Då kan den enskilde finna ett värdefullt tillfälle att eventuellt  kasta in litet grus i maskineriet.   Men "härskare över det digitala världsalltet&

Teckning med profetisk föraning?

U nder tisdagkvällens bibelstudium talade Stig-Erik Westman utifrån några kapitel i Uppenbarelseboken - kap. 13 och 17 - och hade gjort en illustration på tavlan i möteslokalen där vi var samlade som vi brukar vara vid den tidpunkten, på Maranataförsamlingens missions-center i Stockholm, Västerort :  Händelsevis kom konturerna av det framtida scenario som broder Stig-Erik tecknade att likna den bild av oljeraffinaderiet/gasanläggningen i In Amenas i Algeriet, som bara några timmar senare skulle slungas ut över världen: Stig -Erik's bibelstudium, som stundtals utvecklades sig till ett resonemang ,  där olika tolkningar presenterades, och som inte bl undade för dagsaktuella reali tete r, inte minst inom EU-sfären, kan h öras som ljudfil -  här . Några som bloggar om ändens tid: Aletheia , Apg 29 , Eivor och Janne , Bernos blogg        Andra bloggar om: Algeriet , In Amenas

En stormig debatt i det franska parlamentet

V ad kommer att ske den närmaste tiden i Frankrike (efter den upptrappade konflikten i Mali ?) efter det överraskande stora deltagandet (omdiskuterat: "mellan 350 000 och 800 000 " står det i nästan alla artiklar i fransk press) i manifestationen mot planerna att  införa ändringar i den franska civillagen, som eventuellt innebär att fransmännen  får en äktenskapslagstiftning lik den som infördes i vårt land under 2009 ?   Det kommer i sådana fall inte längre bara att handla om "union civile" för homosexuella , som motsvarar "partnerskap" ho s oss , utan om "mariage"= äktenskap.    Redan natten mot idag var det en stormig debatt i den franska Nationalförsamlingen, då ett lagutskott öppet granskade förutsättningarna för en lagändring. Kan ses på denna video: -   Video från " Le Figaro " - här hörs bl.a. representanter från den icke-socialistiska oppositionen skandera:"- Referendum ! Referendum!" - Le Novel Observate

Paris polismyndighet: - 340 000 deltog i manifestationen mot homoäktenskap!

D et var 340 000 deltagare  i de demonstrationståg som gick igenom Paris igår , och som mynnade ut på Marsfälten framför Eiffeltornet, enligt Paris-polisen. Arrangörerna själva talade ibland om 800 000 deltagare. "La Manif Pour Tous" i Paris 13 Januari    Det bedömdes iallafall ha varit en framgång, och de båda stora franska dagstidningarna Le Monde och Le Figaro skriver idag om händelsen på bl.a. följande vis: Le Monde :  Framgången för manifestationen mot homoäktenskap lyfts fram idag den 14 januari, genom dagspressen, som dock undrar över vilka följderna blir för regeringens lagförslag..   Le Figaro :  Elyseé-palatset erkänner att manifestationen var "konsekvent" - -  Men trots mobiliseringen är regeringen oböjlig och avvisar tanken på en folkomröstning som lagts fram av motståndarna till lagförslaget ..   Däremot framkommer hittills inget om hur pass omfattande den motdemonstration var som samtidigt hölls av anhängarna till homoäktenskapen i Frankrik

Ska "kyrkans äldsta dotter" gifta sig med en tjej?

S triden om Frankrike's själ i visst avse'ende utkämpas i dessa dagar  inför en protestyttring som planerats till söndagen den 13:e Januari, och inför ett lagförslag om homo-vigslar och - adoptioner som ska debatteras i slutet av denna månad, den 27:e, i det franska parlamentet. (Se Människor och Tro )    Rörelsen som protesterar mot denna lag "La Manifestation Pour Tous" och som har en representant i bland andra Christian Vanneste ,  som har skrivit flera inlägg på sin blogg under de gångna veckorna,  påeldas alltså av  appeller som denna: " ..... Om naturen hos den vänster som har plågat vårt land och folk:      Såsom arvtagare till jakobinerna och terrorn, av sekulariseringen och det sekteristiska hatet mot den III:e Republiken fram till kriget 1914 - 1918 är vänstern inte bara en ekonomisk belastning som i namn av social revansch och krig mot de rika dödar sysselsättningen och tillväxten, utan även utgör en kraft som splittrar det franska folket och h

Påbörjad “mikrochippning”?

N ä r jag läste Boris Perchatkins blogg (en dissident och pingstvän sedan  sovjettiden) , skriven på ryska, stötte jag på de uppgifter om en viss sjukvårdsreform under president Obama som orsakat meningsskiljaktigheter i Amerika, även diskussioner inom den slaviska diasporan,  och som bl.a. säger att ett mikro-chip kommer att införas i handen på alla amerikanska medborgare, inom kort.   Perchatkin har översatt artikeln av Paul McGuire till ryska, men jag har översatt den till svenska direkt från originalet. Men Perchatkin har också låtit några amerikanska medborgare av slaviskt ursprung som är präster och pastorer,och som har emigrerat till Amerika, kommentera de uppgifterna - t ypiska reaktioner, men är de särskilt eftertänksamma? Jag tar med deras kommentarerna också här .   Vad ska man t änka om dessa uppgifter? Eftersom tekniken o nekligen har gått så l ångt att det är fullt realistiskt att tänka sig, så kan det nog vara av viss betydelse att pröva sig inför detta scenario.