Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Leonid Padun: Ekman är orsak till förtalet

   Pastor Padun's stjärna är i dalande. Iallafall att döma av vissa röster inom Livets Ord/Word of Life International, vars främsta representanter mötte honom i Uppsala tisdagen 29 januari. Det mötet var tydligen ett sällsynt tillfälle som helt exklusivt tilläts Padun efter veckor och månader av oviss väntan. 
    Livets Ord - församlingen i Donetsk (f.d livetsord-församlingen, de har nu bytt namn) är tydligen djupt splittrad, en del håller sig till sin gamle föreståndare, till Padun, andra håller sig hellre till den internationella livetsord-rörelsen med sin bas i Uppsala i Sverige, d.v.s Ulf Ekman och de övriga med honom, och till de Ukrainska Evangeliska Församlingarnas Råd (ett aber ).  Andra församlingar i Ukraina är eventuellt på väg att öppet bryta med Padun.

   Diskussionerna i ryskspråkiga, kristna web-forum gäller bland annat frågan om “svenskarnas” andliga auktoritet, och rätt att överhuvudtaget råda över lokala angelägenheter i Ukraina.

Ny kyrkobyggnad som Livets Ord i Donetsk,Ukraina projekterar för
      Hur långt ska uppgörelsen med Padun gå? Vem tillhör den fasta egendomen och tekniska utrustningen, ekonomiska satsningar i nya projekt m.m.  som Livets Ord i Donetsk än så länge har hand om med Padun i ledningen? Kommer Ekman att skicka någon från Sverige som helt tar över verksamheten , tills den på nytt har stabiliserats med lokala krafter i ledningen? O.s.v.  - frågorna är många.


I onsdags morse fanns det ett ganska kort meddelande på ulfekman.org, skrivet på ryska. Och ett litet längre på både ryska och ukrainska och även på engelska på Livets Ord /“Slovo Zchizni” - deras hemsida wolua.org i Donetsk.

Först ulfekman.org: “ Idag, den 29 januari, i Uppsala skedde ett möte mellan pastor Leonid Padun och pastor Ulf Ekman. Anledningen till mötet var den pågående krisen i församlingen 'Livets Ord i Donetsk,Ukraina.

Det som behandlades var frågor om församlingens ledarskap, förhållandet till finanser och livsstil och huruvida de överensstämde med 'Livets Ord's' standard. Tyvärr blev den hjälpande hand som sträcktes ut av Livets Ord International avvisad, och parterna nådde ingen överenskommelse. Tvärtom så vägrade pastor Leonid Padun att erkänna de problem som finns. Under mötets gång stod det klart att Livets Ord International och 'Livets Ord' i Donetsk gick skilda vägar
-
Och så wolua.org:” RESULTATET AV MÖTET MELLAN LEONID PADUN OCH ULF EKMAN – 30 januari 2013

Den 29 januari 2013 ägde det rum ett möte mellan pastor Leonid Padun och pastor Ulf Ekman , och orsaken till det var den 'pågående krisen i 'Livets Ord''. Under mötets gång bestyrktes pastor Leonid Padun's förmodan att pastor Ulf utformade sin uppfattning på grund av rykten och förtal om honom. Ifrågavarande uppfattning var också orsak till att förtalet, som på intet vis har bekräftats, blivit utspritt av människor för vilka pastor Ulf Ekman's auktoritet står högre än Guds Ords auktoritet,vilket också har varit ägnat åt att skapa splittring i församlingarna.
Pastor Ulf Ekman var inte ensam vid mötet, även fast det från hans sida tidigare hade talats enbart om ett enskilt möte. Förutom pastor Ulf närvarade vid mötet några ur ledningen för Word of Life International. Pastor Leonid hade dock kategoriskt blivit förbjuden att ta med sig någon annan person till mötet.

Under det mötet pågick framförde pastor Ulf ingen anklagelse om någon av de synder som man med Skriften som grund skulle kunna avsätta en församlingsföreståndare för.

Leonid Padun för sin del tackade pastor Ulf Ekman för möjligheten att mötas, för hans arbete, hans andliga utrustning och uttryckte broderskärlek och visade sin öppenhet för dialog och sin beredskap att svara på alla frågor genom att bruka argument och inte icke bekräftade rykten eller kommentarer från vilka som helst.

Pastor Leonid bad om ursäkt om han på något vis hade orsakat att pastor Ulf tagit anstöt och föreslog att fortsätta samarbetet och det broderliga, kristna förhållandet, som grundade sig på ömsesidig respekt för att så kunna tjäna Gud och människor tillsammans i Guds rike, men, tyvärr, hans förslag blev avvisat av pastor Ulf och Livets Ord International.”

    Har Padun rätt i detta? Det kan jag inte lova, men det är så han som den ena parten av två  i den nu aktuella brytningen har uttryckt sig. 

- -

Tidigare bloggpost i ämnet

Dagen - om evangeliskt kristet missionsarbete i ett annat väderstreck

Aletheia  -

Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s