Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2010

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"en karismatisk gräsrots-rörelse bland katoliker "

-  får vi höra om ibland. Om inte uttryckligen, så något ditåt i denna Dagen - artikel Vad kan den rörelsen göra för eventuell nytta? Kan den inte ge oss perspektiv på hela den kristna församlingens historia - såsom i ett nötskal. Besinna detta, ni häcklare:   - EN HEL DEL HAR SKETT FRÅN DEN TID DÅ SKÖKAN SMORDE JESU FÖTTER - TILL DEN TID DÅ HERREN JESUS SJÄLV - som det påstås - SMÖRJER SKÖKANS *) "FÖTTER" -   Ur Lukas-evangeliet:  " Och en farisé inbjöd honom till en måltid hos sig; och han gick in i fariséens hus och lade sig till bords.     Nu fanns där i staden en synderska; och när denna fick veta att han låg till bords i fariséens hus, gick hon dit med en alabasterflaska med smörjelse     och stannade bakom honom vid hans fötter, gråtande, och begynte väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt huvudhår och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med smörjelsen.     Men när fariséen som hade inbjudit honom såg detta, sade h

Kristian Westergårds dröm: arvet från president Sukarno

Image via Wikipedia Förre indonesiske presidenten Sukarno Att förskingra 26.000.000;- kronor som har anförtrotts en av godtrogna, religiösa människor.    Vad utgjorde själva grundfelet i den s.k. "frikyrkoprofilen", alias Kristian Westergårds, tillvägagångssätt?      Blogred. grunnade litet på det efter att ha hört  om  bedrägeri-domen igår i Uppsala tingsrätt,  mot Westergård.   Det måste väl ändå ha varit finanskrisen som orsakade att det föll ett delvis nytt ljus över annars fullt rimliga planer för att praktiskt och ekonomiskt hjälpa missionerande kristna, -  vilket, av allt att döma, var en uttalad avsikt?    Nej - har någon hört om arvet från president Sukarno?   Jag citerar något ur domsskälen i den offentligt avkunnade, och offentligt tillgängliga , domen. Enligt denna finns det, bland andra uppse'endeväckande omständigheter, en raffinerad beståndsdel i bedrägeriet. Den består i Westergårds skröna om en person från ett centraleuropeiskt land som

- en framträngande national-socialistisk rörelse?

De som undrar om det nytillkomna partiet i Sveriges riksdag - SD - har eller har haft något att göra med nazism, kanske borde läsa vad en professor i statskunskap har skrivit i frågan. Denna ( se nedan) debattartikel var införd i Nerikes Allehanda för någon vecka sedan.     (För större text - klicka på artikeln!) (OBS! I samband med skanning har en hel rad i texten försvunnit från varje spalt i artikeln. Spalt 1: “..kalla ideologien nationalism..” – Spalt 2: “.. Per Engdahls nytänkande visar..” – Spalt 3: “..’extremisterna’ utesluts och bil-..” – Spalt 4: “..-liga gemenskaper’. Nationen..” – Spalt 6: “..-lism som sade sig stå mitt emel-..”  )  - DN

filiste'erna - ett av Bibelns folk

  Kan det verkligen finnas någon större uppmärksamhet i förhållande till texterna i Bibelns böcker hos forskaren och författaren Hans Furuhagen? Nej om det är sant vad denna DN-artikel säger att han påstår om filiste'ernas roll i dem, så finns det inte det.    Filiste'erna är ju ett hedrat folk i Bibeln.    Det ställs på fullständigt jämlik fot med Israels folk såväl som med arame'erna, enligt dessa ord hos profeten Amos: " Förde jag icke Israel upp ur Egyptens land och filistéerna ifrån Kaftor och araméerna ifrån Kir? "  - Amos 9:7   Och det är inte det enda exemplet.   Filiste'erna framställs också som mer gudfruktiga och kloka t.o.m. än judarna i 1:a Samuelsbokens femte kapitel, där de förstår bättre än dessa hur de ska gå till väga med Guds ark. " Men fatten dock mod och varen män, I filistéer, så att I icke bliven trälar åt hebréerna. ."  - 1 Sam. 4:9   Och i profeten Sakarjas bok framträder de på nytt som helt jämställda med Guds ege

Vad är syftet med utställningen om Hitler ?

En utställning ägnad åt Hitler öppnar idag i Tyskland, enligt vad både  SvD  och  DN skriver. SvD får dessutom med något om syftet med utställningen: "   Syftet med utställningen  på Deutsches Historisches Museum är att utforska förklaringar till Hitlers enorma makt, inflytande och dominans under de aktuella åren ." Och vad kan man lära av det?  Hur detta ska upprepas, vilket är en ständigt återkommande och berättigad farhåga i vårt land efter det senaste valet, då SD har kommit in i Sveriges Riksdag?     Nej, den verkliga lärdomen borde bestå i att om möjligt få några insikter i hur det en gång kunde ske, för att det INTE ska upprepas.  En sådan utställning om Hitler skulle vara värd ett besök. Eller så kan man läsa om historien. T.ex. Allan Bullock's "En studie i tyranni". Där framgår vad som utgjorde drivkrafterna bakom Hitlers makt-tillträde: Han ville leda massorna, och han var beredd att betala det pris det kostade att komma i den uppburna ställning