Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vad är syftet med utställningen om Hitler ?


En utställning ägnad åt Hitler öppnar idag i Tyskland, enligt vad både SvD och DNskriver. SvD får dessutom med något om syftet med utställningen: " Syftet med utställningen på Deutsches Historisches Museum är att utforska förklaringar till Hitlers enorma makt, inflytande och dominans under de aktuella åren."
Och vad kan man lära av det?  Hur detta ska upprepas, vilket är en ständigt återkommande och berättigad farhåga i vårt land efter det senaste valet, då SD har kommit in i Sveriges Riksdag? 
   Nej, den verkliga lärdomen borde bestå i att om möjligt få några insikter i hur det en gång kunde ske, för att det INTE ska upprepas.
 En sådan utställning om Hitler skulle vara värd ett besök. Eller så kan man läsa om historien. T.ex. Allan Bullock's "En studie i tyranni". Där framgår vad som utgjorde drivkrafterna bakom Hitlers makt-tillträde: Han ville leda massorna, och han var beredd att betala det pris det kostade att komma i den uppburna ställningen genom att sälja sin själ!
  Ett väsentligt uttryck för detta kommer onekligen fram i ett citat från "Mein Kampf", som Bullock citerar, där Hitler påstår att han skapade sig själv:" Till vad jag så skapade mig har jag endast behövt göra en obetydlig komplettering, ändra något behövde jag inte".

  Hitler skapade alltså sig själv! En typisk egenskap hos tyranner av faraonisk kaliber? I Bibeln står det att Gud uppdrog åt sin tjänare Hesekiel att tala till just Farao: " Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Farao, konungen i Egypten, och profetera mot honom och mot hela Egypten. Tala och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Farao, du Egyptens konung, du stora drake, som ligger där i dina strömmar och säger: 'Min Nilflod är min; själv har jag gjort mig.' " 
                                                                                                                       - Hes. 29:2-3

  
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s