Fortsätt till huvudinnehåll

Vad är syftet med utställningen om Hitler ?

En utställning ägnad åt Hitler öppnar idag i Tyskland, enligt vad både SvD och DN skriver. SvD får dessutom med något om syftet med utställningen: " Syftet med utställningen på Deutsches Historisches Museum är att utforska förklaringar till Hitlers enorma makt, inflytande och dominans under de aktuella åren."
Och vad kan man lära av det?  Hur detta ska upprepas, vilket är en ständigt återkommande och berättigad farhåga i vårt land efter det senaste valet, då SD har kommit in i Sveriges Riksdag? 
   Nej, den verkliga lärdomen borde bestå i att om möjligt få några insikter i hur det en gång kunde ske, för att det INTE ska upprepas.
 En sådan utställning om Hitler skulle vara värd ett besök. Eller så kan man läsa om historien. T.ex. Allan Bullock's "En studie i tyranni". Där framgår vad som utgjorde drivkrafterna bakom Hitlers makt-tillträde: Han ville leda massorna, och han var beredd att betala det pris det kostade att komma i den uppburna ställningen genom att sälja sin själ!
  Ett väsentligt uttryck för detta kommer onekligen fram i ett citat från "Mein Kampf", som Bullock citerar, där Hitler påstår att han skapade sig själv:" Till vad jag så skapade mig har jag endast behövt göra en obetydlig komplettering, ändra något behövde jag inte".

  Hitler skapade alltså sig själv! En typisk egenskap hos tyranner av faraonisk kaliber? I Bibeln står det att Gud uppdrog åt sin tjänare Hesekiel att tala till just Farao: " Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Farao, konungen i Egypten, och profetera mot honom och mot hela Egypten. Tala och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Farao, du Egyptens konung, du stora drake, som ligger där i dina strömmar och säger: 'Min Nilflod är min; själv har jag gjort mig.' " 
                                                                                                                       - Hes. 29:2-3

  
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h