Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2016

En jour-natt

D et hände för några veckor sedan. Jag skrev efteråt ned en rapport och lämnade till de receptionister som hade dagspasset. Vad hände ? Vilka var de verkliga orosstiftarna ?   " HERRENS ögon är överallt; de ger akt på både onda och goda. " ( Ords. 15:3)   Rapport från en av Hotell Pilgrimshems natt-receptionister som råkar vara samme person som skriver denna blogg:  Började skriva detta vid 04:00 tiden på morgonen, för att söka få en samlad bild av nattens situa tion . Innan jag gick på nattpasset fick jag liksom en förvarning om att natten skulle komma att bli påfrestande. Gästen på rum 9 i övre annexet, mr X, stod i receptionen när jag gick förbi, och klagade inför hotellreceptionisten över att det hade varit mycket oväsen uppe i hotellannexen. Jag gick en vända innan mitt nattpass började (börjar kl. 23:00) och då var det röklukt i hela korridoren, och det fördes högljudda samtal inne på några av rummen. Det var för tidigt att säga till någon mer bestämt att tala

Malaki 2:9

V ad skedde på Kuba den 12:e februari - var det så " formellt " ?    De båda kyrkliga dignitärerna med sina tusenåriga traditioner, samtalade enskilt i ett par timmar på flygplatsen i Havanna. Sedan trädde de fram och undertecknade en förvånansvärt skarp gemensam skrivelse i trettio punkter, som åberopar inte mindre än 18 angivna bibelställen, listigt avslutad med en hänvändelse till "Guds moder".  ( finns på webben på engelska , på franska  , och på ryska   ) Det fredsbudskapet synes dock i sin kontext, av olika reaktioner att döma, rymma ett antal djupa , inre motsägelser, vilka långt ifrån kan vara färdigbehandlade.  Men vem vet vad som kan ske på gräsrotsnivå? I tider av förföljelse kan märkliga ting ske, vilket omvittnats bland annat i en bok om "lutheranerna i Paris under 200 år", av  Janine Driancourt-Girod, som jag själv för någon tid sedan läste och kommenterade i ett annat sammanhang. Jag lyfter in min kommentar i denna bloggpost:  Den

Höjdpunkt i formalism ?

O lika kommentatorer försöker komma till rätta med hur det planerade Kubamötet mellan två av kristenhetens mer eller mindre vördade patriarker ska utfalla, när det äger rum på flygplatsen i Havanna den 12:e februari. Hur ska 1000 år av sorger och bedrövelser kunna behandlas i ett privat samtal på två timmar ?    Moskvas patriark och Roms biskop på väg mot Havanna ... Radio Echo Moskva's  skribent skriver: "Этот тот самый случай, когда форма важнее содержания" (= Det är just ett sådant tillfälle då formen är viktigare än innehållet). Och det är kanske just vad man kan vänta sig.  En höjdpunkt i formalism. New York Times , Västerbottens-kuriren  Läs även andra bloggares åsikter om påven , patriark Kirill , ortodoxi , katolicism , Kuba