Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2016

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

En jour-natt

D et hände för några veckor sedan. Jag skrev efteråt ned en rapport och lämnade till de receptionister som hade dagspasset. Vad hände ? Vilka var de verkliga orosstiftarna ?   " HERRENS ögon är överallt; de ger akt på både onda och goda. " ( Ords. 15:3)   Rapport från en av Hotell Pilgrimshems natt-receptionister som råkar vara samme person som skriver denna blogg:  Började skriva detta vid 04:00 tiden på morgonen, för att söka få en samlad bild av nattens situa tion . Innan jag gick på nattpasset fick jag liksom en förvarning om att natten skulle komma att bli påfrestande. Gästen på rum 9 i övre annexet, mr X, stod i receptionen när jag gick förbi, och klagade inför hotellreceptionisten över att det hade varit mycket oväsen uppe i hotellannexen. Jag gick en vända innan mitt nattpass började (börjar kl. 23:00) och då var det röklukt i hela korridoren, och det fördes högljudda samtal inne på några av rummen. Det var för tidigt att säga till någon mer bestämt att tala

Malaki 2:9

V ad skedde på Kuba den 12:e februari - var det så " formellt " ?    De båda kyrkliga dignitärerna med sina tusenåriga traditioner, samtalade enskilt i ett par timmar på flygplatsen i Havanna. Sedan trädde de fram och undertecknade en förvånansvärt skarp gemensam skrivelse i trettio punkter, som åberopar inte mindre än 18 angivna bibelställen, listigt avslutad med en hänvändelse till "Guds moder".  ( finns på webben på engelska , på franska  , och på ryska   ) Det fredsbudskapet synes dock i sin kontext, av olika reaktioner att döma, rymma ett antal djupa , inre motsägelser, vilka långt ifrån kan vara färdigbehandlade.  Men vem vet vad som kan ske på gräsrotsnivå? I tider av förföljelse kan märkliga ting ske, vilket omvittnats bland annat i en bok om "lutheranerna i Paris under 200 år", av  Janine Driancourt-Girod, som jag själv för någon tid sedan läste och kommenterade i ett annat sammanhang. Jag lyfter in min kommentar i denna bloggpost:  Den

Höjdpunkt i formalism ?

O lika kommentatorer försöker komma till rätta med hur det planerade Kubamötet mellan två av kristenhetens mer eller mindre vördade patriarker ska utfalla, när det äger rum på flygplatsen i Havanna den 12:e februari. Hur ska 1000 år av sorger och bedrövelser kunna behandlas i ett privat samtal på två timmar ?    Moskvas patriark och Roms biskop på väg mot Havanna ... Radio Echo Moskva's  skribent skriver: "Этот тот самый случай, когда форма важнее содержания" (= Det är just ett sådant tillfälle då formen är viktigare än innehållet). Och det är kanske just vad man kan vänta sig.  En höjdpunkt i formalism. New York Times , Västerbottens-kuriren  Läs även andra bloggares åsikter om påven , patriark Kirill , ortodoxi , katolicism , Kuba