Fortsätt till huvudinnehåll

Malaki 2:9

Vad skedde på Kuba den 12:e februari - var det så "formellt" ? 
  De båda kyrkliga dignitärerna med sina tusenåriga traditioner, samtalade enskilt i ett par timmar på flygplatsen i Havanna. Sedan trädde de fram och undertecknade en förvånansvärt skarp gemensam skrivelse i trettio punkter, som åberopar inte mindre än 18 angivna bibelställen, listigt avslutad med en hänvändelse till "Guds moder". 
( finns på webben på engelska, på franska , och på ryska  )

Det fredsbudskapet synes dock i sin kontext, av olika reaktioner att döma, rymma ett antal djupa , inre motsägelser, vilka långt ifrån kan vara färdigbehandlade. 

Men vem vet vad som kan ske på gräsrotsnivå? I tider av förföljelse kan märkliga ting ske, vilket omvittnats bland annat i en bok om "lutheranerna i Paris under 200 år", av Janine Driancourt-Girod, som jag själv för någon tid sedan läste och kommenterade i ett annat sammanhang. Jag lyfter in min kommentar i denna bloggpost: 

Den lutherske prästen Haembreaus hade inte lätt, då han skrev till någon om sin situation 1672 "Jag går barfota, jag fryser, jag är gammal och jag lever i misär" . Men de - lutheranerna -  utmärkde sig kanske inte mest genom sin brinnande ande, utan genom ett föredömligt borgerligt liv, som möbelsnickare och hantverkare bl a - de flesta från Tyskland. Den "svenska församlingen" i Paris utgjorde en slags fristad för alla möjliga  människor genom de "exterritorial"-rättigheter den åtnjöt. 

- T.ex. när de reformerta/hugenotterna upplevde hårda förföljelser då när Nantes-ediktet upphävdes 1685. De hölls tydligen av de lutherska där för att vara "trosfränder" och "förföljda bröder". De drev skolor i "lönndom", och en del lutheraner kunde engagera sig för dem  genom att beskydda deras "illegala möten".  300 000 av dem lär ha flytt Frankrike på den tiden .  1700-talet blev en period med mindre övervakning och större trosfrihet. Den nye "svenske pastorn" 1784 hette Gambs.  och tillträdde alltså strax innan den franska revolutionen, då  även förföljda katoliker kunde behöva skydd. Gambs  kämpade tydligen tappert, men kompromissade ifråga om söndagens helgd (då tiodagars-vecka under en period infördes), vilket inte den "danske pastorn" gjorde .

Pastor Gambs uppsöktes 1792 av katoliken Narbonne.

Narbonne: - För Guds och den heliga jungfruns skull, rädda mig, pastorn ! Man har visiterat mitt hem efter att jag lämnade det, om du inte räddar mig är jag död.

Gambs: - Medborgare Narbonne, du vet att du är i händerna på en protestant. Som republikan bör jag hata dig eftersom du är en fiende till fosterlandet och delaktig i dagens elände; men du vädjade till Gud, som befaller mig som kristen att älska mina fiender. Du ska inte förgäves ha vädjat till honom..
Bloggat: 1


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h