Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2012

Finns det överensstämmelser mellan Ryssland år 2012 och Sovjet år 1936?

A tt se tillbaka på det år som gått det är helt naturligt då man står inför ett årsskifte.      Vi som följer med - eller försöker följa med - händelserna  i Ryssland  lägger märke till att det där , som här , råder en viss pessimism . Chefredaktören för "Nezavisimaja Gazeta" , Konstantin Remtjukov, suckar i en ledarartikel : " Vi kommer ihåg de första fyra månaderna av 2012 för den frihetens atmosfär som fanns " - - -  " Men efter att Vladimir Putin hade svurits in som president den 7:e maj började han mycket snabbt att göra om lagar och deras praktiska tillämpning i den riktningen att de blev hårdare gentemot oförsonliga, politiska motståndare "    Hur bearbetas nu f.ö. intrycken av det bakomliggande år et i den ryska bloggosfären?   Bara två exempel:   Bloggaren "Brat Nikodim" ställer frågan på sin blogg :" Blir journalistiken lidande av bloggarnas anstormning ?"Han har nämligen fått ta diskussioner om den saken. Ä r det ty

Rysk Hobbit - Men hur togs Tolkien emot i Sovjet?

I dag (onsdag 19/12) ha de "The Hobbit" premiär i Ryssland, efter att redan ha haft premiärer vid olika tillfällen i olika delar av världen. I Sverige för en vecka sedan .   Och reaktionerna skiftar. I vårt land finns exempel på recensioner som varierar allt mellan  - t.ex. - " Storslagen liten hobbit " i UNT , till " Tolkien som monsterslakt " i Hela Hälsingland - och mer därutöver.     Och i Ryssland verkar det bli liknande reaktioner på filmen - Lenta.ru : " Jackson anspelar på sin tidigare filmtrilogi både när det passar och när det inte passar "     Att det sedan finns tio olika översättningar ( här - på ryska, en lista över nio av dem) av J.R.R.Tolkien's "Sagan om Ringen" i Ryssland, talar knappast om ett lamt intresse. Detta , bl.a., framgår av ett par intervjuer med sakkunniga som jag har funnit på ryska webben, där det ställs frågor om hur Tolkien, som skrev och publicerades i väst innan och under det kalla kri

ITU? - 1 Kon. 3:25

S ista dagen av FN/ITU-konferensen i Dubai idag, fredag. Vad kokas alltsammans ner till när representanter för 193 nationer diskuterar Internet i 14 dagar?     Vad visste jag förut? Vad var okänt?      Onekligen står striden omkring frågan om ansvar för nätet - ska det huvudsakliga ansvaret ligga hos de som har skapat nätet från början och efterhand utvecklat dess potential? Då återkommer allt oftare en förkortning på fem bokstäver - ICANN - vilket står för " Internet Corporation for Assigned Names and Numbers " Den sägs vara en ".. icke-statlig, icke-kommersiell organisation som svarar för att registrera IP-adresser och domännamn". Vilket borde vara av avgörande betydelse för alla aktörer på Internet. Att det just finns många aktörer "multistakeholders", är en ofta betonad angelägenhet. Men denna organisation - ICANN - är trots allt en territoriellt baserad organisation i USA, vilket har stört Ryssland, Kina och ytterligare ett antal länder, som ha

Fröken "Inte Nätt "?

       D et hålls för närvarande två stora FN-konferenser i Persiska Viken: En är den pågående klimatkonferensen  i Doha i Qatar, och en annan den ITU (=  Internationella Teleunionen)  - konferens om reglering av internet som hålls i Dubai i Förenade Arabemiratet och som inleds idag.     SvD befarade nyligen " slutet för öppna internet " och anför bl.a. ryska perspektiv : " Inför årets möte har många av de 191 medlemsstaterna sänt in förslag på att ITU och medlemsländerna ska få vittgående möjligheter att kontrollera internet.  ...  Detaljerna i förslagen är hemliga, men konturerna av några av de mest omtvistade idéerna har läckt ut: Ryssland vill att varje medlemsland ska få stor frihet att inom sina gränser kunna forma innehållet i och strukturen av internet. En grupp av 17 arabiska länder vill att samtliga internetanvändare världen över ska kunna identifieras .  Några  utvecklingsländer vill att leverantörer av internetinnehåll ska betala för sin utsändning, un