Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2012

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Finns det överensstämmelser mellan Ryssland år 2012 och Sovjet år 1936?

A tt se tillbaka på det år som gått det är helt naturligt då man står inför ett årsskifte.      Vi som följer med - eller försöker följa med - händelserna  i Ryssland  lägger märke till att det där , som här , råder en viss pessimism . Chefredaktören för "Nezavisimaja Gazeta" , Konstantin Remtjukov, suckar i en ledarartikel : " Vi kommer ihåg de första fyra månaderna av 2012 för den frihetens atmosfär som fanns " - - -  " Men efter att Vladimir Putin hade svurits in som president den 7:e maj började han mycket snabbt att göra om lagar och deras praktiska tillämpning i den riktningen att de blev hårdare gentemot oförsonliga, politiska motståndare "    Hur bearbetas nu f.ö. intrycken av det bakomliggande år et i den ryska bloggosfären?   Bara två exempel:   Bloggaren "Brat Nikodim" ställer frågan på sin blogg :" Blir journalistiken lidande av bloggarnas anstormning ?"Han har nämligen fått ta diskussioner om den saken. Ä r det ty

Rysk Hobbit - Men hur togs Tolkien emot i Sovjet?

I dag (onsdag 19/12) ha de "The Hobbit" premiär i Ryssland, efter att redan ha haft premiärer vid olika tillfällen i olika delar av världen. I Sverige för en vecka sedan .   Och reaktionerna skiftar. I vårt land finns exempel på recensioner som varierar allt mellan  - t.ex. - " Storslagen liten hobbit " i UNT , till " Tolkien som monsterslakt " i Hela Hälsingland - och mer därutöver.     Och i Ryssland verkar det bli liknande reaktioner på filmen - Lenta.ru : " Jackson anspelar på sin tidigare filmtrilogi både när det passar och när det inte passar "     Att det sedan finns tio olika översättningar ( här - på ryska, en lista över nio av dem) av J.R.R.Tolkien's "Sagan om Ringen" i Ryssland, talar knappast om ett lamt intresse. Detta , bl.a., framgår av ett par intervjuer med sakkunniga som jag har funnit på ryska webben, där det ställs frågor om hur Tolkien, som skrev och publicerades i väst innan och under det kalla kri

ITU? - 1 Kon. 3:25

S ista dagen av FN/ITU-konferensen i Dubai idag, fredag. Vad kokas alltsammans ner till när representanter för 193 nationer diskuterar Internet i 14 dagar?     Vad visste jag förut? Vad var okänt?      Onekligen står striden omkring frågan om ansvar för nätet - ska det huvudsakliga ansvaret ligga hos de som har skapat nätet från början och efterhand utvecklat dess potential? Då återkommer allt oftare en förkortning på fem bokstäver - ICANN - vilket står för " Internet Corporation for Assigned Names and Numbers " Den sägs vara en ".. icke-statlig, icke-kommersiell organisation som svarar för att registrera IP-adresser och domännamn". Vilket borde vara av avgörande betydelse för alla aktörer på Internet. Att det just finns många aktörer "multistakeholders", är en ofta betonad angelägenhet. Men denna organisation - ICANN - är trots allt en territoriellt baserad organisation i USA, vilket har stört Ryssland, Kina och ytterligare ett antal länder, som ha

Fröken "Inte Nätt "?

       D et hålls för närvarande två stora FN-konferenser i Persiska Viken: En är den pågående klimatkonferensen  i Doha i Qatar, och en annan den ITU (=  Internationella Teleunionen)  - konferens om reglering av internet som hålls i Dubai i Förenade Arabemiratet och som inleds idag.     SvD befarade nyligen " slutet för öppna internet " och anför bl.a. ryska perspektiv : " Inför årets möte har många av de 191 medlemsstaterna sänt in förslag på att ITU och medlemsländerna ska få vittgående möjligheter att kontrollera internet.  ...  Detaljerna i förslagen är hemliga, men konturerna av några av de mest omtvistade idéerna har läckt ut: Ryssland vill att varje medlemsland ska få stor frihet att inom sina gränser kunna forma innehållet i och strukturen av internet. En grupp av 17 arabiska länder vill att samtliga internetanvändare världen över ska kunna identifieras .  Några  utvecklingsländer vill att leverantörer av internetinnehåll ska betala för sin utsändning, un