Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2014

Ruskigt !

G orbatjov är i Berlin och drar en lans för Putin.  "Jag skulle vilja uppmana alla politiker, särskilt de som leder regeringar, att uppmärksamt förhålla sig till Vladimir Putins inlägg nyligen i Valdai-forumet i Sochi, … jag upptäckte i hans tal en strävan att finna en väg att dämpa spänningarna och med det perspektivet att bilda nya fundament för ett partnerskaps-förhållande”, sa Gorbatjov, enligt Ukrainskaja Pravda . Gorbatjov i Berlin anklagar Väst, mot bakgrund - bl.a. - av striderna i östra Ukraina   Nezavisimaja Gazeta rapporterar:      (Citat)  De aktuella spänningarna i förhållandet mellan Väst och Ryssland kan man beskriva som ett kollapsat förtroende. Denna uppfattning gav Sovjetunionens tidigare president Michail Gorbatjov uttryck för, då han framträdde under ett symposium som öppnades i den tyska huvudstaden idag: ”25 år efter Berlinmurens fall – nya kriser, nya farhågor, nya murar ”. Deltagarna i detta forum - politiker, experter,  personer verks

Muren föll - och sedan.. ?

R IA-Novosti har publicerat en artikel med bl.a. synpunkter från tre experter - en från Tyskland och två från Ryssland - med anledning av det nu aktuella 25-årsjubiléet efter Berlinmurens fall.  Således en expert-panel med rysk övervikt.  - ANALYTIKER: BERLINMUREN FÖLL, MEN EN MUR HAR ÄNDÅ BLIVIT KVAR I FOLKS HUVUDEN   "Berlinmuren föll på sin tid i ordets fysiska mening, denna händelse ledde till Tysklands återförening. Men Berlinmuren har utgjort en symbol för en skiljelinje i Europa, och denna symbol har inte blivit mindre brännande än den var tidigare. Skiljelinjerna i Europa har blivit kvar, inte bara virtuellt, utan även fysiskt. Vi kan t.ex. se hur det nu byggs en ny mur i Ukraina, och jag tror att det är en upprepning av det värsta vi har varit med om i vår erfarenhet i den Gamla världens samtida historia", säger VD:n för Institutet för Europas länder inom den Ryska Vetenskapliga Akademin, Alexej Gromyko. Gränsstängslet mellan Turkiet och Grekland    

Bilden av läraren.

B ilden av läraren som jag får av att följa med litet i  den aktuella skoldebatten , är motsägelsefull. Läraryrket ja -  det ska stärkas. Det är tydligen den nuvarande regeringen överens med den tidigare om. Inte minst med tanke på att "..   i ndustrin skriker efter personal " .       Men att VARA LÄRARE, det ska tydligen ingen inbilla sig att han eller hon är.    Osäkerheten är visst så stor när det gäller detta , att rent pedagogiska frågor  tenderar att hamna på ministrarnas bord . Vi tror på en lärare - på Jesus, Guds Son - Matt. 23:10    Hemundervisande föräldrar drabbas inte minst, när osäkerheten om lärar-rollen borrar sig ända in i föräldrarollen. De som inte flyr landet, kan få kämpa med snärjande lagar och bistra myndighets-beslut om vitesförelägganden - så t.ex. några föräldrar i Maranata-församlingen i Stockholm.    Läs gärna detta upprop på Maranata-församlingens hemsida !   Olika bilder av skolan presenteras i dagsaktuella artiklar  i media :