Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2014

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ruskigt !

G orbatjov är i Berlin och drar en lans för Putin.  "Jag skulle vilja uppmana alla politiker, särskilt de som leder regeringar, att uppmärksamt förhålla sig till Vladimir Putins inlägg nyligen i Valdai-forumet i Sochi, … jag upptäckte i hans tal en strävan att finna en väg att dämpa spänningarna och med det perspektivet att bilda nya fundament för ett partnerskaps-förhållande”, sa Gorbatjov, enligt Ukrainskaja Pravda . Gorbatjov i Berlin anklagar Väst, mot bakgrund - bl.a. - av striderna i östra Ukraina   Nezavisimaja Gazeta rapporterar:      (Citat)  De aktuella spänningarna i förhållandet mellan Väst och Ryssland kan man beskriva som ett kollapsat förtroende. Denna uppfattning gav Sovjetunionens tidigare president Michail Gorbatjov uttryck för, då han framträdde under ett symposium som öppnades i den tyska huvudstaden idag: ”25 år efter Berlinmurens fall – nya kriser, nya farhågor, nya murar ”. Deltagarna i detta forum - politiker, experter,  personer verks

Muren föll - och sedan.. ?

R IA-Novosti har publicerat en artikel med bl.a. synpunkter från tre experter - en från Tyskland och två från Ryssland - med anledning av det nu aktuella 25-årsjubiléet efter Berlinmurens fall.  Således en expert-panel med rysk övervikt.  - ANALYTIKER: BERLINMUREN FÖLL, MEN EN MUR HAR ÄNDÅ BLIVIT KVAR I FOLKS HUVUDEN   "Berlinmuren föll på sin tid i ordets fysiska mening, denna händelse ledde till Tysklands återförening. Men Berlinmuren har utgjort en symbol för en skiljelinje i Europa, och denna symbol har inte blivit mindre brännande än den var tidigare. Skiljelinjerna i Europa har blivit kvar, inte bara virtuellt, utan även fysiskt. Vi kan t.ex. se hur det nu byggs en ny mur i Ukraina, och jag tror att det är en upprepning av det värsta vi har varit med om i vår erfarenhet i den Gamla världens samtida historia", säger VD:n för Institutet för Europas länder inom den Ryska Vetenskapliga Akademin, Alexej Gromyko. Gränsstängslet mellan Turkiet och Grekland    

Bilden av läraren.

B ilden av läraren som jag får av att följa med litet i  den aktuella skoldebatten , är motsägelsefull. Läraryrket ja -  det ska stärkas. Det är tydligen den nuvarande regeringen överens med den tidigare om. Inte minst med tanke på att "..   i ndustrin skriker efter personal " .       Men att VARA LÄRARE, det ska tydligen ingen inbilla sig att han eller hon är.    Osäkerheten är visst så stor när det gäller detta , att rent pedagogiska frågor  tenderar att hamna på ministrarnas bord . Vi tror på en lärare - på Jesus, Guds Son - Matt. 23:10    Hemundervisande föräldrar drabbas inte minst, när osäkerheten om lärar-rollen borrar sig ända in i föräldrarollen. De som inte flyr landet, kan få kämpa med snärjande lagar och bistra myndighets-beslut om vitesförelägganden - så t.ex. några föräldrar i Maranata-församlingen i Stockholm.    Läs gärna detta upprop på Maranata-församlingens hemsida !   Olika bilder av skolan presenteras i dagsaktuella artiklar  i media :