Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Romeike i Romarriket ?

    D et råder en viss dramatik omkring den hemundervisande tyska familjen Romeike i Amerika. Familjen beslöt att hemundervisa sina barn (2006) eftersom de menade att de allmänna skolorna i Tyskland lärde ut värderingar som stod i strid med deras kristna tro. De tvingades att betala böter och deras barn blev tvångsförflyttade från sitt hem och fördes till den allmänna skolan. Efter att de hade fått politisk asyl (2010) genom en lokal domstol i Memphis,Tennessee (de kom till USA 2008), överklagade dock USA:s Immigrations - och Tullverk beslutet år 2012…..Därefter överklagades fallet av familjen och deras advokat inför USA:s Apellationsdomstol för den sjätte kretsen, om jag har förstått saken rätt.. Det amerikanska Justitiedepartementet försvarar Immigrationsverkets bedömning.   En petition till Vita Huset som HSLDA (Home School Legal Defence Association) tog initiativet till hade samlat 73 000 namnunderskrifter till andra veckan av April . Petitionen går ut på att beg

Alexej Venediktov förmådde Putin att ta bladet från munnen ifråga om stalinismen.

  I  torsdags var det dags för det årliga - över internet direktsända  -  TV - rogrammet  med  Vladimir Putin, som vare sig han är president eller premiärminister brukar ägna några timmar årligen åt att på det viset besvara frågor från folket. Chefredaktören för " Radio Eko Moskva ", Alexej Venediktov, som satt med i publiken, ställde en fråga till Putin som eventuellt blev smått historisk, med tanke på att "Putin aldrig har sagt något väsentligt tidigare om sin syn på stalinismen" . Alexej Venediktov     Kan det vara möjligt? Iallafall är det vad Venediktov själv sa när han efteråt behandlade meningsutbytet med Putin i en intervju i "Radio Eko Moskva", och förklarade varför han tyckte det var så viktigt att få den frågan både ställd och besvarad.   "Direktlinjen" med Putin sändes samma dag som var den tredje rättegångsdagen för Alexej Navalnyj , en oppositionspolitiker som dragits inför rätta på grund av påstådd förskingring i samband med t

"Should I put them by your Gate?..."

                                                         Sad eyed Lady " Ekki. ."  Läs även andra bloggares åsikter om Dylan