Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2008

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Öronens primat

Ett bibelstudium - Ett ord angående Levi söner Hebr 7 : 5 – 6 ”Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder, fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,  tog denne ( Melki-Sedek ) , som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.” v 9 – 11 " Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde, fått giva tionde;ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne till mötes.Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, 'efter Melkisedeks sätt', skulle uppstå, en som icke nämnes 'efter Arons sätt'?” v 14 ”Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.” v 18: ” Så upphäves nu visserligen

- en fransk dissident

(Utlagd i efterhand - denna post har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot", motsvarande datum) För snart tre veckor sedan frikändes Christian Vanneste i Frankrikes Högsta Domstol .Detta har bl.a.  uppmärksammats på   Maranataförsamlingens hemsida . Han hade blivit åtalad för sina uttalanden om homosexualitet, och fällts i två tidigare instanser till att betala dryga böter i skadestånd till tre franska organisationer som försvarar de homosexuellas intressen.     Domen och uppmärksamheten omkring den har givit honom tillfälle att uttala sig i olika media.. Men även de homosexuella organisationernas företrädare har reagerat.          Vanneste kommenterar detta en hel del på   sin blogg   -  här ett utdrag i översättning:  . - "   Homofobi och 'tankebrott'           Högsta Domstolens dom är på samma gång avslöjande och dunkel. Som ett avslöjande åstadkommer den i själva verket att både skuggiga och ljusa zoner framträder. Den ljusa sidan , den återfinns hos yttr