Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

- en fransk dissident


(Utlagd i efterhand - denna post har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot", motsvarande datum)

För snart tre veckor sedan frikändes Christian Vanneste i Frankrikes Högsta Domstol .Detta har bl.a.  uppmärksammats på Maranataförsamlingens hemsida. Han hade blivit åtalad för sina uttalanden om homosexualitet, och fällts i två tidigare instanser till att betala dryga böter i skadestånd till tre franska organisationer som försvarar de homosexuellas intressen. 

  Domen och uppmärksamheten omkring den har givit honom tillfälle att uttala sig i olika media.. Men även de homosexuella organisationernas företrädare har reagerat. 
 

     Vanneste kommenterar detta en hel del på sin blogg 
här ett utdrag i översättning:
 . - " Homofobi och 'tankebrott' 


      Högsta Domstolens dom är på samma gång avslöjande och dunkel. Som ett avslöjande åstadkommer den i själva verket att både skuggiga och ljusa zoner framträder. Den ljusa sidan , den återfinns hos yttrandefrihetens partisaner, de som tänker som jag och som erkänner mina ord, och de som delar mina tankar men beklagar den form genom vilken de har uttryckts, och så de som opponerar sig mot mina ideér men som har givit uttryck för att de utan tvekan är nöjda med resultatet i Högsta Domstolen, eftersom de konstaterar att jag är offer för en intellektuell terrorism som inte kan tolereras i en demokrati. Den dunkla sidan visar den som också framträder med mycket distinktion, även om där trots allt inte finns någon klarhet.     (Gay - ) lobbyn´s talesmän är inte rädda för att idag förbanna den rättvisa som de hade så kär igår, och glömmer att de kritiserar ett beslut av den högsta juridiska instansen i vårt land, och på ett sätt som tycks vara av historisk karaktär undflyr de den. De domar som fällde mig står till formen kvar,och de förs åter fram inför en ny jurisdiktion. De har dock i princip förkastats, men det som brukar följa i prejudicerande mål är Domstolen för Mänskliga Rättigheter, där yttrandefriheten har en primär ställning, nu för just de ideér som har både oroats och bekräftats i vårt land i mötet med de libertinistiska artiklar som skapats i och med Halde ( = 'Hög Myndighet för kamp mot Diskriminering', som också har att ta hänsyn till 'sexuell läggning' -  sedan 2004) , vilka jag också har motsatt mig. 


     Det är svårt för våra motståndare att erkänna, att deras försök till sammansvärjning mot demokratien har fallerat. 


    En mörk historia med homofobisk pseudo-aggressivitet mot en ung man i Pas-de-Calais år 2004 , med en oskyldig som hölls inlåst i fängelse nära ett år utan att någon brydde sig har utnyttjats för att i senaten introducera och mycket klarsynt understödja begreppen homofobi och sexuell orientering i lagen. Det är dessa illa definierade och oprecisa begrepp som upprört rätten. De motsvarar vad Orwell i 1984 beskriver som att tala nyspråk. Det är de ord som är bestämda att förvandla jargongen i fängelser, att begränsa tanken, och att straffa alla med isolering. Homofobi är inget annat än ”tanke-brott”....
. "

-

SvD - m.fl svenska media presenterar ett fall i Sverige där en homosexuell person får tiotusentals kronor i skadestånd. Det unnar jag honom gärna, om det verkligen är så att han har utsatts för en uppenbar kränkning. Men artikeln använder litet väl svepande formuleringar. 

  Ännu ett exempel på "tankebrott" ? 

-

OBS!    Stig Andreassons artiklar om homofobi och om Vanneste i tidningen Midnattsropet nr 6 - 2008 


                 Min artikel om bakgrunden till Vanneste-saken i Midnattsropet  nr 6 - 2006
  /Andra bloggar om: Christian Vanneste, homofobiKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s