Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Besvikelse i Kiev...

" U krainska Pravda" som bytt namn till "Europeiskaja Pravda" under dessa dagar av protest mot den Ukrainska regeringens beslut förra veckan  att inte underteckna associations-avtalet med EU, har ställt frågor till några av dem som deltagit i protesterna i Kiev, på Majdan, som spelade en så viktig roll under "oranga revolutionen" för snart tio år sedan.   Mina egna frågor:   Hur ska bordsplaceringen egentligen se ut i toppmötet i Vilnius, som börjar imorgon (idag 28/11) ?   Var ska för övrigt borden som sådana placeras?    Kanske måste man fråga snart var själva Vilnius ska placeras... -  "Europeiskaja Pravda"    "Europeiskaja/Ukrainska Pravda:"   Efter det att Nikolaj Azarov förklarade processen mot att underteckna ett associations-avtal med EU, avstannad, så trädde det fram människor på talartribunen, som inte är politiskt engagerade. Ekonomer, filosofer, konstnärer, aktivister - de som man nu brukar kalla för sociala innova

Leonid Padun analyserar Ulf Ekmans "Andliga rötter"

P å sin blogg och på Donetsk-församlingens hemsida, har Leonid Padun lagt ut en post som i stort gör en jämförande, kritisk analys av Ulf Ekmans bok "Andliga Rötter" - en orsak till det är nog att Padun har angripits på senaste tiden, efter att svenske predikanten Carl Gustaf Severin nyligen stoppades på gränsen till Ukraina. Severin fick alltså inte resa in för att deltaga i möten och konferenser som han brukar göra. En pastor och en kristen TV -journalist har reagerat, och anklagat Padun för att vara skyldig till detta, eftersom han skickat brev till ukrainska myndigheter om att Severin inte länge samarbetar med honom och UKETs  (=De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna) som Padun leder  (artiklar om Severin översatta - här )  UKETs talesman har invänt att Padun som ansvarig måste informera myndigheterna om faktiska förhållanden, enligt ukrainsk lag.    Närmaste orsak till Paduns post är emellertid en artikel som Christian Åkerhielm skrev och lade u

en kyss i Hellas

V em kysste någon i Hellas?   Det kanske skedde på                1 Kor. 15:20 i grekiska originalet aposteln Paulus  uppmaning.  Han skrev  så till församlingen  i Korint:   " Hälsen varandra med en helig kyss " (1 Kor. 16:30)    Staden Korint ligger i Grekland - i Hellas. Sextonde kapitlet i första korintierbrevet är det sista kapitlet i detta brev.   Ett brev som handlar  om så mycket.  Om kärleken  inte minst,  och om  tron.  Om hoppet som slocknade  när Jesus  dog.  Hur det tändes på nytt då  när Jesus uppstod. " Men nu ... .."  ( 1 Kor. 15:20) Dagen , KT Bloggat: 1 , 2 Läs även andra bloggares åsikter om Gud

ett kryss i Dallas

D et var tydligen  inte bara jag som tyckte att det skulle vara på sin plats att fräscha upp minnet av  händelsen. Det handlade om Kennedy-mordet som skedde i dagarna för 50 år sedan: "..konspirationsteorierna och verkligheten". Åhörar-salen (Palme-salen) på ABF inne på Sveavägen var så full med folk att det inte var många tomma platser kvar, när professor Erik Åsard började gå igenom de händelser, som jag en gång som tio-åring satt och såg spelas upp på svart-vit TV. "Det har utgivits 40 000 böcker om Kennedy", upplyste prof. Åsard bl.a. om   Föredragshållaren började med att ställa frågan hur många som mindes var de befann sig, när de först fick höra om mordet.  Jag minns faktiskt inte, om jag var hemma , eller i skolan eller hos någon kompis.     Föredragshållaren gick igenom olika fakta och teorier, och citerade bland annat ett par journalister. En av dem, Helen Thomas, lär ha sagt att "Hoppet dog med Kennedy".   Hoppet ?   Att bara vara ti

Viss ironi -

S tora frågor är onekligen aktuella.   Som det kliar i fingrarna att reflektera över,  söka analysera och förstå,  kommentera o.s.v., med hjälp  av bloggen eller andra hjälpmedel.                                     Jag känner min begränsning.                                     Det blir kanske en paus                                             i bloggandet.            Jag blir litet skakad. På en och samma  gång närmast obegränsade tekniska resurser  som sätts i händerna på oss, inte minst genom amerikanska  IT-jättar -  OCH -  uppgifter om att stater (inte minst Amerika) utnyttjar dessa IT-bolag för att driva spionage, inrikes - och utrikes. SvD , Vlt   När den amerikanska allmänheten reagerade  på Edward Snowdens uppgifter, som publicerades av  New York Times och The Guardian i somras, så svarade Obama   och de amerikanska myndigheterna med honom: " Vi spionerar inte på landets egen  befolkning, utan på andra länder ".   Sådana uttalanden public

Kommer Cox och Kwasniewski att "defenestreras" innan allt är över?

J ag vet inte varför jag kommer att tänka på dåvarande (1618)  kejsar Ferdinands trogna undersåtar - Martinitz och Slavata - när jag försöker följa med händelserna i Ukraina.    Historiens vingslag? Martinitz och Slavata kastades ut genom fönstret,  då böhmarna reste sig i protest   Igår på förmiddagen, i närvaro av EU-parlamentets sändebud Alexander Kwasniewski och Pat Cox, avlyste Radans - det ukrainska parlamentets - talman, med ett klubbslag hela den debatt som egentligen skulle ha direktsänts under dagen. Förhoppningen hade varit den, att de avgörande frågorna omkring associations-avtalet med EU skulle behandlas, och det med lycklig utgång.  Men "den lyckliga utgången" ser mycket annorlunda ut i Moskva än i Bryssel.  Vittnar inte de många olika reaktioner som under gårdagen och nu på morgonen har rapporterats om i världsmedia - EUobserver , Le Monde , Ukrainska Pravda m.fl. - att starka, styrande krafter är på kollissionskurs?     Cox och Kwasniewski fick si

Nådens högsäte ?

B land alla de episoder som skildrats av   prästen Anders Fryxell (1795 - 1881) , som  handlar om reformationstiden i Sverige,  fick jag av någon anledning syn  på denna:      Det var tydligen någon gång på 1520-talet,  när den katolske ärkebiskopen Johannes Magnus,  som då ännu var kvar i landet,  " ..gjorde ett stort  gästabud för konungen. Två högsäten befann sig  vid bordet; i dessa satt konungen och ärkebiskopen  mitt emot varandra, men allt var berett med större  prakt för ärkebiskopens högsäte, än för kungens.  Vid slutet av måltiden vände sig ärkebiskopen till  konungen med en fylld bägare , och sa: ' Vår nåd  dricker er nåd till!". Gustav Vasa svarade: 'Er nåd  och vår nåd ryms ej under samma tak' -... " Läs även andra bloggares åsikter om stat och kyrka , reformationen

Bland shiiter och konvertiter ..

E fter ett antal mer eller mindre uppmärksammade konversioner av personer som varit eller är anknutna till Livets Ord - Dagen , Världen Idag , norska Dagen -  vore det underligt om inte dörrarna öppnades för Ekman m.fl. i det katolska Europa. I det katolska Polen ska i alla fall denna månad hållas en konferens, som har omskrivits i en polsk web-publikation , "p astor Ulf Ekman från Uppsala" är annonserad som en av talarna. Citat:   Under parollen "Hela evangeliet, hela kroppen, till hela världen “, som förkortas “CCC” ( C ałą Ewangelię, C ałe Ciało, C ałemu Światu)  , kommer det att hållas ett Forum i Krakow i November , ägnat åt “nya evangelisationen”. Den tre dagar långa evenemanget kommer att hållas i Nowa Hutas kyrka, där den tidigare Påven Johannes Paulus II år 1979  först använde termen "nya evangelisationen". Under en presskonferens i Krakow sa biskop Gregory  Rys, som är ordförande för “den nya evangelisationen bland de polska biskoparna, "

Putin och Zjirinovskij

E nligt ryska media höll Ryska Federationens president, Vladimir Putin, ett möte med LDPR-ledaren Vladimir Zjirinovskij, där han i ett samtal öga mot öga bad honom att inte på ett sådant vis försöka styrka sin väljarkår, att det ledde till förlust för fundamentala värden. Samtalet hölls inför kameror, och hur det tedde sig kan ses här . Politikerna möttes i Novo-Ogarjevo, och behandlade flera frågor.    "Jag har en viktig sak att säga till dig. Du har en ihärdig väljarkår...därför menar jag att det är onödigt att vända sig till delar av din väljarkår, för att styrka din position till priset av fundamentala intressen för vårt land.", sa Putin när han reagerade mot nyligen framförda förslag av Zjirinovskij, om att införa födelse-kontroll i norra Kaukasus, i syfte att bekämpa terrorismen. I ett TV-program den 24:e Oktober, föreslog Zjirinovskij att man skulle inhägna norra Kaukasus med taggtråd och begränsa barnafödandet genom att ålägga bötesstraff för tredje barnet. -

Hösten har kommit till sta'n...

...  och den har hållt på ett tag. Götgatan - från andra hållet Läs även andra bloggares åsikter om Höst

Arne Imsen försvarade sekten - "den primitiva församlingen"

    A rne Imsen höll en serie bibelstudier under senare delen av 90-talet, som var ägnade åt "den primitiva församlingen", eller "sekten", med viss definition: han använde då uttrycket "primitiv", inte i betydelsen "lågt stående, barbarisk, rå", utan i betydelsen"ursprunglig, enkel och okonstlad", och anlade ett visst perspektiv på den kristna församlingens historia, som också kallas kyrkohistoria. Han beskrev hur utvecklingen har gått "från primitiv församling till kulturkyrka".  Det var mycket mer som sades. Jag hoppas kunna få fram en mer fullständig avskrift. Men här nedan några av mina anteckningar från ett par av de tillfällena:   "Där man för övrigt har betonat 'successionen' får man inte glömma bort den andliga successionen. Det är inte ointressant varför vissa rörelser i kyrkohistorien har blivit kallade för 'sekter'. Sektens historia kan man inte alldeles säkert följa i kyrkohistorien, m