Fortsätt till huvudinnehåll

Bland shiiter och konvertiter ..

Efter ett antal mer eller mindre uppmärksammade konversioner av personer som varit eller är anknutna till Livets Ord - Dagen, Världen Idag, norska Dagen -  vore det underligt om inte dörrarna öppnades för Ekman m.fl. i det katolska Europa. I det katolska Polen ska i alla fall denna månad hållas en konferens, som har omskrivits i en polsk web-publikation, "pastor Ulf Ekman från Uppsala" är annonserad som en av talarna.
Citat:  
Under parollen "Hela evangeliet, hela kroppen, till hela världen “, som förkortas “CCC” (

Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu) , kommer det att hållas ett Forum i Krakow i November , ägnat åt “nya evangelisationen”. Den tre dagar långa evenemanget kommer att hållas i Nowa Hutas kyrka, där den tidigare Påven Johannes Paulus II år 1979  först använde termen "nya evangelisationen".

Under en presskonferens i Krakow sa biskop Gregory Rys, som är ordförande för “den nya evangelisationen bland de polska biskoparna, ": "Pastorala Kommissionen betonade att evenemanget ska diskutera vad det innebär att uppleva evangeliet, vad det är som sker i en predikande kyrka, vad det betyder att kyrkan ska evangelisera, d.v.s. förkunna evangeliet för hela världen?”
Mötet är öppet för lokala ledare och präster, eftersom - som en av biskoparna, Lynx , sa
 - det är viktigt för dem som är ledare att ha tid för "lärjungaskap", att upptäcka en känsla för vad de gör.

Polska konferensens poster
"Reflektionen kommer att vara så bred som möjligt, den kommer att ha en ekumenisk dimension. Forumet har två perspektiv, som är kopplade till varandra. Vi vill att de ägna sig inte bara åt teologisk reflektion, utan också åt bön, i en gemensam högtid.”

Vi vill visa att vi är ett, sa en annan av biskoparna, Gregory Rys.


Enligt Andrzej Sionek, som representerar sekretariatet för den nya evangelisationen i ärkestiftet Krakow och som är direktor för den katolska föreningen "En Christo - katoliker i tjänst för evangelisation och för förnyelse av livet och av de kristnas enhet", har detta Forum inbjudit tros-vittnen ​​som genom sitt engagemang för evangeliet erfarit tydliga genombrott – och som har fått se hur det öppnats nya utrymmen att predika ordet i Europa och Polen. Det är människor som kombinerar sitt engagemang för evangelisation med djupgående reflektion över erfarenheterna med Herren.

Bland talarna märks Dr Peter Hocken från Wien, Jose Prado Flores från Mexiko, pastor Ulf Ekman från Uppsala, biskop Sandy Millar från London, Donald Turbit USA och biskop Edward Dajczak från Koszalin, tillsammans med biskoparna Grzegorz Rys, prof. Luke Kamykowski och Grzegorz Strzelczyk från Polen.

"Vi hoppas att genom detta forum bättre förstå vad 'Anden säger till församlingarna' . Vi kommer att finna en djupt personlig erfarenhet som växer fram i hela kärnuppgiften i kyrkans gemenskap" - Säger Andrzej Sionek. "Låt oss komma tillsammans, för att se hur kyrkan, född av den nya evangelisationen med dess uppdrag i dagens tvetydiga värld, har varit effektiv" - tillade han.

Evenemanget arrangeras av ärkestiftet i Krakow och av sekretariatet för den nya evangelisationen i samma ärkestift. Mötet öppnas av kardinalen, Stanislaw Dziwisz. Ärkebiskopen av Krakow kommer också att träffa dess deltagare.
Detta Forum kommer att hållas den 14-16 november i Nowa Huta kyrkan. Nattvardsfirandet på kvällarna kommer att äga rum i cisterciens-klostret.


För – och eftermiddagsmötena kommer att hållas i Sporthallen på Ptaszycki – gatan 4. Mer information om hur man deltar, och mötes-programmet, kan sökas på www.ccc.jestem.net.pl.

-
  De polska biskoparna ställer på sätt och vis intressanta frågor. Men kan verkligen ett evangelisations-initiativ som togs av JP II 1979, han som senare bad tillsammans med  buddhister, shintoister och shamaner, i Assisi i Oktober 1986, vara helt oanfrätt !?
 Vilket bedrägeri !

Bloggat: 1, 2

   
       Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h