Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2012

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Hemundervisning tillhör vårt folk

    Skolplikten infördes i Sverige i mitten av 1800-talet,hör vi. Men alla skildringar som jag har tagit del av är ganska överens om att det, när den allmänna folkskolan infördes 1842, gick ganska försynt till. Många tackade nej och föredrog att utbilda sig på mer traditionellt vis, och då räknade man också med hemundervisning. Därför levde begreppet "hemundervisning" länge kvar i svensk skollagstiftning, och har ännu inte helt förpassats ur den.   "Skolplikten"  lär också ha kommit på 1800-talet, men vid ett senare datum, och den utvecklades vidare under det 20:e århundradet (=1900-talet) . Därför kanske inte bara skolan, utan också staten ibland skulle underkastas en och annan prövande analys. Inte minst med tanke på hur den senare utvecklades, just i vår världsdel under det tjugonde århundradet, och tillväxte i olika, totalitära maktanspråk.   Varför överhuvudtaget tala om skolplikt? Är det inte riktigare att kalla det undervisningsplikt, som Maranataförsamli