Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

En god,rysk tanke

S veriges och Norges utrikesministrar ska "läxa upp" sin ryske kollega , enligt ett TT -telegram .   Citat: Norges nye utrikesminister Børge Brende (Høyre) avser att ta upp Rysslands omstridda förbud mot ”homosexuell propaganda” med sin ryske kollega Sergej Lavrov i norska Tromsø i morgon. Brende har rådgjort med Carl Bildt (M) om taktiken.  Förbudet lär rikta sig mot homosexuell propaganda " ibland minderåriga ". Det finns nog en hel del som det skulle vara värt att "läxa upp" Ryssland för i dagsläget, men inte för den lag som faktiskt är formulerad på ett sådant vis, att det är fara värt att inte bara Norge och Sverige drar på sig en större motståndare än Ryssland. Det är ju många som redan har protesterat , och avser att protestera.   Men, det var ju Kristus själv som varnade dem som "förför" någon av de små som tror på Honom! Och den ryska lagen som förbjuder homosex-propaganda ibland minderåriga kan  ligga i linje med dessa ord från F

Slavisk broder jonglerar

    U nder EU-toppmötet i Bryssel har det tydligen inte saknats samtalsämnen.      SvD ,  Expressen , Aftonbladet , Västerbotten-kuriren     Ett av de mer brännande ämnena när man följer ryskspråkiga media är det om det s.k. "östliga partnerskapet". Ett kritiskt datum närmar sig för t.ex. Ukraina, som möter ett alltmer ultimativt språk från såväl Bryssel som Moskva. För EU är det visserligen ett antal frågor som ser ut att kunna lösa sig i tid, innan ett avtal ska undertecknas mellan Ukraina och EU vid ett annat, kommande toppmöte ägnat just åt det östliga partnerskapet. Det lär äga rum i Litauens huvudstad Vilnius mellan den 28 - 29 November . Men en fråga tenderar att torna upp sig som ett berg av oöverstigliga svårigheter: frågan om Julia Tymosjenko . EU har bl.a. krävt hennes frigivning innan toppmötet i November.     För Rysslands del skulle ett ukrainskt undertecknande av avtalet med EU få till följd att landet inte skulle kunna ingå i Tull-unionen med Ryssl

Väduren och bocken

Väduren vill säga emot.   Men han hinner inte göra det.  Läs även andra bloggares åsikter om Daniel

Konsten att komma undan en ärkebiskop...

T änk om Sverige fick en riktig ärkebiskop !   Som Johannes Rudbeckius (1581 - 1646) i sin tid var.   Men honom var det visst inte heller så mycket bevänt med.        " Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall detta av mig; också detta skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt därtill, den som jag har givit det åt ."                                                                                                        (  Hesekiel 21:27  ) Världen Idag , Dagen , Dagen , Dagen , Dagen , Kyrkans tidning , SvD , SvD DN , Skånskan , SR Bloggat: 1 , 2   Läs även andra bloggares åsikter om ÄB-valet

Massövervakningen - vad sker i samtalen mellan EU och USA?

E nligt en dagsaktuell artikel i International Herald Tribune, så har  en del av de förslag som hörts i EU-parlamentet kommit till amerikanernas kännedom:  ". ..Flera vill ändra reglerna för 'cloud computing'- den teknologi som möjliggör delandet av mjukvara och filer mellan datorer.   Sedan nyheten slog ned om vittomfattande övervakning genom USA:s spion-organisation, har cloud computing varit en av de återkommande punkterna i den därpå följande debatten  i Bryssel, om hur man ska skydda data från snokande, amerikanska ögon. Kommer datorer att förses med varningstext ?   Cloud- , eller 'moln'-teknologien, har blivit en rutinmässig del av det digitala livet, vare sig den används av web-baserade tjänster för att skicka e-mail eller samla bilder eller för att lagra travar med företags - eller myndighets-rapporter.   Men att överföra data mellan mobil-telefoner eller surfplattor och molnet, gör dem mer tillgängliga för snokande, även om dessa data är krypte

Ryssland: förbud mot alla utländska adoptioner ?

O beroende av Magnitskij-akten eller samkönade äktenskap så finns det tydligen krafter i Ryssland som vill förbjuda alla utländska adoptioner. Och detta har redan genomdrivits på sina håll.   En kritisk analys i " Polit.pro " söker reda ut begreppen. Innan dess - en kort historik frän " Lenta.ru ": Lenta.ru:    "2012 antog Kemerovo-länet en lag som förbjöd amerikanska medborgare att adoptera barn . I början av 2013 infördes ett motsvarande förbud på federal nivå, vilket väckte omfattande diskussioner i samhället. Anhängare till förbudet förklarade det med att åberopa fall av brutalitet mot ryska barn i amerikanska adoptiv-familjer, men motståndarna hävdade, att myndigheternas beslut gick emot de föräldralösa barnens intresse, och att det i själva verket motiverades av politiska uppfattningar. Senare (i slutet av juni månad - ) förbjöd de federala myndigheterna även adoption av ryska barn för utländska, samkönade par."   - -  Utsikt över Kemerovo - inti

Slåss mot massövervakningen

E n av grundarna till ett av Rysslands mer framgångsrika sociala media “Vkontakte” har hamnat onåd hos ett av de bolag – UCP - som han har sålt stora delar av sitt företags aktier till. Dessa försöker nu att bli av med den ännu sittande generaldirektören – Pavel Durov – och kontaktar ivrigt styrelseledamoter och andra delägande företag. Men han kan bara avsättas om styrelsen är enig. Tillsammans med “Mail ru Group” äger Durov ännu så länge 52% av aktierna. Men UCP äger de återstående 48%, och har också anlitat amerikanska advokater. I en kolumn för “ Slon.ru ” skrev Durov igår om nya initiativ på IT-området.    Tiden har kommit att dölja sina privata uppgifter. A ldrig förr i mänsklighetens historia har kommunikation varit så snabb och tillgänglig. Och aldrig förr har heller en total övervakning varit så snabb och tillgänglig . Edward Snowdens avslöjanden har bekräftat vad alla redan hade gissat: den amerikanska säkerhetstjänsten fångar upp och deschiffrerar den f

Vad rör sig inom en "PussyRiot - pappa" ?

A ndrej Tolokonnikov, som är far till den hungerstrejkande Nadezchda, skriver på sin blogg, som publiceras över Radio Echo , om dottern och hennes situation:        Han tar med en del  fragment av brev och anteckningar som hans dotter har skrivit, på  bloggen.  Redogör också för en del telefonsamtal som har hållits.  Tidigare - innan hungerstrejken - samtalade de varje lördag i 15 minuter.  Hon håller på att skriva en bok, får vi veta.  I den skriver hon om hur hela ide´n till "Pussy Riot" uppstod.    Inte utan betydelse var  24 September 2011, när "rockaden" skedde, då dåvarande president Medvedev meddelade att Putin skulle bli president efter honom.   Nadezchda jämför Pussy Riot med "flickorna från Avignon", ett enligt henne banbrytande konstverk av Pablo Picasso, och skriver dessutom: "... Vi bygger våra liv som TECKEN. Som geometriska figurer, med abstraktionens precision. Genom att minimalisera det mänskliga och köttsliga är vi ask