Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vad rör sig inom en "PussyRiot - pappa" ?

Andrej Tolokonnikov, som är far till den hungerstrejkande Nadezchda, skriver på sin blogg, som publiceras över Radio Echo , om dottern och hennes situation: 

   Han tar med en del  fragment av brev och anteckningar som hans dotter har skrivit, på  bloggen. 
Redogör också för en del telefonsamtal som har hållits.
 Tidigare - innan hungerstrejken - samtalade de varje lördag i 15 minuter.
 Hon håller på att skriva en bok, får vi veta.
 I den skriver hon om hur hela ide´n till "Pussy Riot" uppstod. 

  Inte utan betydelse var  24 September 2011, när "rockaden" skedde, då dåvarande president Medvedev meddelade att Putin skulle bli president efter honom.
  Nadezchda jämför Pussy Riot med "flickorna från Avignon", ett enligt henne banbrytande konstverk av Pablo Picasso, och skriver dessutom: "...Vi bygger våra liv som TECKEN. Som geometriska figurer, med abstraktionens precision. Genom att minimalisera det mänskliga och köttsliga är vi asketer. Figurer i masker, utan ansikte, lakoniska.

   Prototypen för  renhet och lakonism är Jesus Kristus. Vi lär oss minimalism hos Kristus"
 -

   En "PussyRiot - pappa" kan ha ett och annat att fundera på. Pappa Andrej reflekterar förstås en hel del omkring den allmänna situationen i Ryssland.

"Men Rysslands öde är inte avhängigt av hur Mordvinien-problemet (där dottern sitter fängslad) löses, nej, det är inte så drastiskt, men det kommer att visa på vad som väntar oss den närmaste framtiden. Och hur kommer Olympiska spelen att bli - som den kalla betong-olympiaden 1980? Och vad väntar oss de närmaste 11 åren som återstår innan vi har kommit till slutet på en fyrfaldig 'period' av Putin-styre."


 Något om Nadezchda Tolokonnikovas pågående (nu avbruten  2013 10 01 Obs !) hungerstrejk i 

MyNewsdeskSvD, Hbl,  Sveriges Radio, Aftonbladet ,Svt,  Svt, HD  

Varför hungerstrejkar(-de)  hon? Bla. för att en fängelse-chef har hotat henne till livet, enligt Radio Echo Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s