Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juni, 2016

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryska anti-terrorlagen: Kraftig begränsning av religions-friheten i Ryssland ?

(Den här frågan har varit uppe  förr   )  Nu har ett antal protestantiska samfund vänt sig till Putin med en skrivelse , där det bland annat står så: " . ..Lagförslaget ålägger vitt omfattande begränsningar vad det gäller spridandet av varje religiös övertygelse ,vilket med ett samlande namn kallas för 'missionerande verksamhet'. De ändringar som faktiskt föreslås begränsar den enskilda troendes förutsättningar att i sitt liv bekänna sin tro. Det är viktigt att lägga märke till att författarna till lagförslaget, medan de föreslår förändringar inom religionsfrihetens sfär, inte har tagit vara på möjligheten att behandla sitt lagförslag i den Kommitté i Ryska Federationens Duma som är ägnad åt frågor om allmänna föreningar och religiösa organisationer, inte heller i Ryska Federationens Allmänna kammare, av experter och av företrädare för de religiösa organisationerna själva. Mikael Fedotov i Rådet för Mänskliga Rättigheter hos Ryska Federationens president, är också funde

Ryske diakonens klagovisa hörs över ryska media

"..och du skall säga till dem:"Så säger HERREN Sebaot:Jag skall sönderslå  detta folk och denna stad, på samma sätt som man slår sönder ett krukmakarkärl.."                                                                 - Jer. 19:11 D iakonen Andrej Kurajev låter nästan litet som profeten Jeremia i GT när han skildrar den situation i den ortodoxa världen som han ser i samband med  det Allmänna kyrkomötet på Kreta. Igår kallade han det mötet för "Ortodoxins krossade skyltfönster" i en artikel i  Sobesednik .  Härom veckan, innan kyrkomötet hade inletts och innan den ryska kyrkan hade dragit sig ur,  framförde han i stort sett samma tankar i en intervju för  Radio Echo Moskva . , där han talar om "korthuset som har börjat rasa" m.m. Även Radio Svoboda publicerade en intervju med honom så sent som igår med rubriken "Patriark Kirill har en samtalspartner - Putin".. Är detta en beaktansvärd kritik ? (Delar av "Echo"-intervjun i öve

Donbass dessutom ..

P å vilket sätt gör sig konflikten i Donbass gällande under det all-ortodoxa Kyrkomötet på Kreta?  Theodosius mur i Istanbul där den "ekumeniske patriarken" ännu alltjämt resi derar - den stad som också kallas "Konstantinopel", en gång huvudstad i ett  rike som  hette "Bysa ns" .   Denna video  (på engelska) innehåller en  fängslande genomgång av dess historia  .   Det kommer naturligtvis upp många frågor där, men vilka frågorna är är redan ganska grundligt genomgånget. Bland annat därför tyckte bulgarerna inte att det var värt att deltaga, eftersom allt redan var uppgjort på förhand. Till dem som uteblir har även ryssarna anslutit sig, om än av delvis andra skäl. Hur ska serberna, georgierna och grekerna göra? Den ekumeniske patriarken, Bartholomeus I, i Istanbul/Konstantinopel, har sagt att det all-ortodoxa Kyrkomötet ska genomföras, även om Ryssland och några av de autokefala, ortodoxa kyrkorna väljer att utebli.   "Ukrainskaja

Jesus, det icke-fruktbärande fikonträdet - och vi ..

  N är jag lyssnar till de olika röster som hörs i efterreaktionerna efter terrordådet i Orlando häromdagen, så undrar jag om inte Lukas 1 3 :1 - 9 är relevant läsning.  "Vid samma tid kom några och berättade för honom om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.  Då svarade han och sa till dem: 'Menar ni att dessa galiléer var större syndare än alla andra galiléer, eftersom dom fick lida sådant?  Nej, säger jag eder; men om ni inte gör bättring, ska ni alla på samma sätt förgås.  Eller de arton personer som dödades, när tornet i Siloam föll på dem, menar ni att de var mer brottsliga än alla andra människor som bor i Jerusalem?  Nej, säger jag eder; men om ni inte gör bättring, ska ni alla på samma sätt förgås.' Och han framställde denna liknelse: 'En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård; och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till vingårdsmannen: 'Se, nu i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fi

Till den kritiska frågan om ett åttonde Allmänt kyrkomöte ..

Nu förbereds alltså det åttonde Allmänna kyrkomötet i den ortodoxa världen. Vi får se hur det går med den saken. Bulgariens kyrka har hoppat av , och både ryssar och serber vill nu tona ned betydelsen av detta möte, eventuellt skjuta upp det.  Men - det anses av somliga ha varit ett åttonde allmänt kyrkomöte, eller ett heligt koncilium, redan för länge, länge sedan -  ett av de "ekumeniska" och "allmänna" eller "universella" ( som katoliker och ortodoxa iallafall har sju gemensamt). Det var en tid då Rom-kyrkan ställde upp på de ortodoxa's, grekernas, önskemål, och inte drev påvens anspråk eller " filioque " så ivrigt. Det som en gång räknades för det åttonde kyrkomötet lär kunna vittna om den saken, ifall man vill tro de hävder  som åberopas i den nedan citerade artikeln . Men det kyrkomötet  förklarades senare ogiltigt, i samband med att schismen mellan öst - och västkyrkorna briserade i början av 1000-talet. Det möte som då var ägde

Bulgariska ortodoxa hoppar av pan-ortodoxt Kyrkomöte

D et åttonde  Allmänna Kyrkomötet  på Kreta för de ortodoxa kyrkorna hotas att ställas in, eller att skjutas upp , när det bara är några dagar kvar till dess inledning, ifall man ska tro vissa rapporter. Den bulgariska, ortodoxa kyrkan beslöt för bara några dagar sedan att inte delta. Vy över Sofia - Bulgariens huvudstad - med Alexander Nevskij-katedralen   En ekumeniskt sinnad, rysk hemsida som är helt ägnad åt " De Ortodoxa Kyrkornas  Stora och Heliga Kyrkomöte " kritiserar den bulgariska , ortodoxa kyrkans beslut.  Även om jag inte är lagd åt att - eller ens insatt i det här fallet så att jag kan -  hålla med denna kritik i allt, så tycker jag att det är väldigt intressant att följa diskussionerna, och inte minst att  - bland övriga argument -    finna en viss, historisk återblick. Den bulgariska kyrkan hade åberopat sex skäl för att inte deltaga, sägs det här nedan.  Men är det inte just erfarenheterna under kommunist-tiden som gör den bulgariska kyrkan så obekväm

Joh. 3:35

" Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand.  " Läs även andra bloggares åsikter om Gud

Om digitala "storherrar och bönder" …

A ndrew Keen - "Internet är inte svaret" , en analys som behövs.  Finns på Adlibris och Bokus , bl a    Författaren har verkligen lyckats med konst-stycket att både vara väldigt insatt i "nätets" historiska bakgrund och framväxt, och samtidigt kunnat ställa sig vid sidan av och kritiskt analysera dess utveckling, eller - vad ska man kalla det ? Har nätet utvecklats, eller människorna ?  Eller tvärtom ?     Ett antal artiklar som publicerats på bloggar och i media på sista tiden har varit ägnade åt den digitala ekonomin , och uttryck t bekymmer över utvecklingen - (se länkar längre ned)       Keen upplyser oss om några verkliga milstolpar i den utveckling som tog internet, och efterhand också handeln på internet,  "från universiteten" ut till den stora allmänheten: " Fram till 1991 var internet-handel onekligen en paradox, eftersom den amerikanska regeringen bibehöll den lagliga kontrollen över internet och krävde av företag som sökte till