Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2010

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Koranen

Efter att under några dagar i följd ha läst igenom 25 av Koranens 114 suror ganska noga, i flera olika översättningar och på fyra olika europeiska språk, kastade jag ner dessa rader, mer eller mindre spontant: Även i Bibeln finns klara besked om att göra bilder av Gud. Enligt Mose lag är det förbjudet: ” Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. ”                                                                                                    2 Mos. 20:4 - 6 Om det handlar om bilden av Gud, så var det den man inte skulle göra sig. När jag läser Koranen så finner jag att Korane

nisseaner och messianer

På söndag-kvällen den 14/11 hölls alltså ett samtal i korskyrkan i Uppsala .        Stefan Gustavsson från Credo-akademien, och Stefan Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom fick först 20 minuter var för att utveckla sin syn  på vad som enligt  inledaren skulle handla om " JHWH - den evige Guden och treenighets-läran ". Sedan fick de ytterligare 15 minuter var . Och i det tredje varvet fick de tio minuter var.  - -  Stefan Gustavsson respektive Stefan Blad   Efter det framträdde en panel på tre personer som fick tillfälle att framföra sina synpunkter och ställa frågor.   Det hela pågick i tre timmar, och under tiden för samtalet gjordes en del ytterst komplexa ansatser att komma till rätta med en del av Skriftens och de fornkyrkliga trosbekännelsernas både dunkla och distinkta besked om Gud.  Vad jag kunde märka var bl.a.   att de rikliga skrift-citat som Gustavsson först presenterade för att bevisa Jesu Gudom bemöttes av Blad dels med ett personligt vittnes

Ulf Ekmans nya kläder

Jag vet inte hur många gånger under årens lopp, som jag har hört, eller läst, att någon har påmint om H.C. Andersens saga om “ Kejsarens nya kläder ” , i samband med att man har analyserat framgångs-teologien. - -   - -   Bilden:  Inte Ulf Ekman , men Alexej Ledjaev i Riga, Lettland – sedan flera år i konflikt med Ulf Ekman.             I öst-Europa har dock Ekman gjort intryck i vissa kretsar. På web-konferenser med olika pastorer och predikanter av trosrörelse-snitt, vilka har arrangerats av “Invictory.org”  -  ett ryskspråkigt,kristet media-företag som är ett syster-företag till “ Christian Telegraph ”  -  blir frågan om hur dessa trospredikanter i öst förhåller sig till Ulf Ekman i Sverige förr eller senare ställd. En del vill gärna “pälsa på” Ulf rejält med beröm. Men de verkar inte ha mycket annat att erbjuda honom än de “gamla nya kläderna”. Frågan är om han själv är särskilt tilltalad av detta numera.      ( Förvarning: Ett ganska långt inlägg följer ) Frågan om förhåll

"tre ting är mig för underbara"

Image via Wikipedia Vid foten av Sinai  “ Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden . “- 2 Mos 20: 4 Det var i en djup konflikt med Egypten som Herren lät Israel få dessa bud. Detta för att Israels barn inte skulle identifiera Honom med något av allt det som de tidigare hade levt i. I Egypten – med sitt religiösa system av avgudar, som hämtade förebilder från olika håll. Ja, vid Sinai berg befann sig Israel ännu alltjämt i en akut konflikt med sina tidigare värdar. Och den konflikten var nu av inre slag – minnen, erfarenheter m.m. Problemet med den s.k. treenighets-läran är kanske just att dessa katolska dogmer skapas samtidigt som en akut konflikt med “Egypten”, eller med världen – kosmos – håller på att mattas av. Gud hade tagit Jesu lärjungar UT UR världen – Joh. 17:6 Till dessa lärjungar, spridda som de kom att bli över olika tra