Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Severin portad?

   A v allt att döma - enligt uppgifter som ligger ute på flera ryskspråkiga , mer eller mindre ukrainskt lokaliserade, sajter - är den svenske livetsord-predikanten Carl Gustaf Severin nu portad i Ukraina.   Livets Ords församling i Odessa i Ukraina ville bjuda den svenske predikanten Carl Gustaf Severin till en konferens därstädes i början av juni.Därför vände de sig till kulturministeriet i Ukraina med en skrivelse och bad om tillåtelse att inbjuda honom. Vy över Odessa i Ukraina   Kulturministeriets svar blev nekande. Församlingen och till församlingen anknutna bloggar har publicerat kulturministeriets svar. Dessutom har de båda ryskspråkiga, kristna publikationerna " Inviktory " och " Baznitsa " publicerat i stort sett samma uppgifter, och Leonid Padun har skrivit om saken på sin blogg .   Padun har nämligen anklagats för att driva ett ojuste spel, eftersom kulturministeriet åberopar uppgifter till stöd för sin vägran att låta Severin komma till Ukraina,

Också ryska media rapporterar om oroligheter i "Хюсбю"

Хюсбю - det är Husby på ryska.  " Lenta.ru " publicerade unde onsdagen uppgifter om att " de oroligheter som har pågått sedan kvällen den 19 maj i norra Stockholm har spridit sig till stadens södra och västra områden ", och åberopar därvid "The Local"     Men det hjälper inte. man blir inte klokare för det. DN , SvD , SR En iakttagelse: i en ledare i SvD i förrgår undrade skribenten:" Nog är det förbryllande att 40 ungdomar i Husby börjar vandalisera sina egna kvarter. Det går ju knappast ut över någon annan än dem själva. "  Det stämmer med vad Rikard från Husby säger, som blev intervjuad i SR tidigt i går morse: "- Dels är det ett fåtal som bor i området. Men jag är ganska övertygad om att merparten kommer från andra delar av Stockholmsområdet. Jag känner inte igen dem. Det är helt främmande ansikten, som man inte kan se i området annars. Jag vet inte om de är sådana där "kravallturister" , eller vad man ska ka

Människoögon mot Människosonen ?

K ristna manifesterar, och homosexuella demonstrerar. Judar och hemundervisare flyr Sverige. Skaror mobiliseras, fanor höjs och sänks, och stora scener ställs i ordning.   Dagen ,    Världen Idag ,  DN ,  SR     DN,    SvD ,  SvD    D et är vår. Folk kommer ut. Folk samlas.   Alltså närmar vi oss Hermageddon - tidsålderns avslutning.   Alltså angriper Maranata .   Jnytt Profetior fullbordas. En av de profetior som uppfylls inför våra ögon är den om de fyra djuren och Människosonen i sjunde kapitlet i Daniels bok  - i Bibeln. " Detta är Daniels berättelse: Jag hade en syn om natten, och såg i den huru himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.Och fyra stora djur stego upp ur havet, det ena icke likt det andra.Det första liknade ett lejon….det andra … en björn…(det tredje) - en panter . Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad

Våren har kommit till sta'n

Vy  från Götgatan

Vem tror muslimer att Jesus är ?

J esus visade sig. Jesus - som av judarna kallades för Jeshua, och av araberna för Isa.         Han syntes förklarad           och hördes förklarad.   Tillsammans med sina lärjungar en gång, i Markusevangeliets 9:e kapitel, i början av kapitlet.    De var på ett berg, och de såg honom, och tillsammans med honom Mose och Elia.    Mose som levde långt innan Jesus, bortemot 1 4 00 år innan. Och Elia som levde kanske 7 - 800 år före honom.     De stod tillsammans med Jesus och samtalade med honom.        I en grupp utav skriftlärda, fariséer, en annan gång, i Matteusevangeliets 22:a kapitel, i slutet av kapitlet. Då gällde frågan om Messias förhållande till konung David. Om Messias skulle uppfattas som Davids son. Jesus påminde om en psalm i Psaltaren, som talar om Messias , inte som Davids son, utan som hans herre. Den 110:e psalmen.    När apostlarna så småningom predikade evangelium så förekom Jesus i deras undervisning såsom Lammet - 1 Kor. 5:7,1 Petr. 1:18 - 19 , Uppb. 5:6      Jesus