Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2018

Blir Ryssland utestängt från det världsvida nätet ?

Kommer Ryssland att stängas ute från det världsvida nätet ? Frågan behandlas på stort allvar i ett antal artiklar, som jag har tittat på. Men för det mesta handlar det om att Ryssland frivilligt skulle isolera sig - tillsammans med några av G20-staterna (?) - och inte hänga kvar på villkor som hör samman alltför mycket med den amerikanska delstaten Kalifornien .   Vad som sker i den ryska media-världen, och med "ryska" sociala media, har Sergej Prostakov, som skriver för MBCh-media (Michail Chodorkovskij's media) försökt att bilda sig en uppfattning om:   Överblick av 2018. Huvudsakliga trender i ryska media    Trots de typiska problemen för samtida ryska media vad det gäller censur och ett oavbrutet tryck från statsmakten, så har detta år sett sina uppgångar , genombrott och även sina skandaler på fältet... Blockeringen av Telegram   Årets händelse inom ryska media är blockeringen av meddelande-tjänsten Telegram. Händelsen har inte bara givit genljud – fö

Ett memorandum för Putin

Överste Karpov överlämnade ett memorandum till Stalin den 14 December 1949, då Stalin tydligen hade intresserat sig för frågan om den ekumeniske patriarken - patriarken i Konstantinopel ( på den tiden Maxim) - ägde något réellt företräde framför andra ortodoxa ledare.                                                                      Gavriil              Karpov ?                           Stalin                                                Karpov citerade vad han hade hört patriarken i Serbien, Gavriil, säga: " Patriarkatet i Konstantinopel är likt en vackert inbunden bok där själva innehållet är utrivet. Det befinner sig i såväl andlig som materiell nedgång. Det överlever bara på grund av brittiska pengar. Patriark Maxim är kanske en russofil (en som älskar Ryssland) , men han kan inte ta ett enda självständigt steg: för han bearbetas av sin omgivning, i synnerhet metropoliterna Joakim och Gennadij - vilka visserligen har tagit ställning för att patriarken i K

Kertjsundet - incident eller upptrappning ?

"Incident" , "upptrappning" - de båda orden, bland många andra,  har förekommit i en lång rad uttalanden av politiker på olika nivåer , i öst och väst, sedan det ryska angreppet mot  fartyg som tillhör den ukrainska marinen ägde rum i infarten till Azovska sjön , söndagen den 25:e November..  Tre av undertecknarna av Budapest-memorandumet 1994   Bland analyser som gjorts påminner en och annan om "Budapest- memorandumet". Vad är det för något ? Jag söker förgäves efter en översättning till svenska ( hittat på engelska - här , på ryska - här ) I avsaknad av en svensk text har jag själv översatt. Det är alltså inte en enligt konstens regel  officiellt godkänd  översättning (någon annan kanske hittar en sådan) : Memorandumet om Försäkringar om Säkerhet i samband med Ukraina's anslutning till Fördraget om Icke-spridning av kärnvapen Budapest 5 December 1994 Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannie