Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2018

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Blir Ryssland utestängt från det världsvida nätet ?

Kommer Ryssland att stängas ute från det världsvida nätet ? Frågan behandlas på stort allvar i ett antal artiklar, som jag har tittat på. Men för det mesta handlar det om att Ryssland frivilligt skulle isolera sig - tillsammans med några av G20-staterna (?) - och inte hänga kvar på villkor som hör samman alltför mycket med den amerikanska delstaten Kalifornien .   Vad som sker i den ryska media-världen, och med "ryska" sociala media, har Sergej Prostakov, som skriver för MBCh-media (Michail Chodorkovskij's media) försökt att bilda sig en uppfattning om:   Överblick av 2018. Huvudsakliga trender i ryska media    Trots de typiska problemen för samtida ryska media vad det gäller censur och ett oavbrutet tryck från statsmakten, så har detta år sett sina uppgångar , genombrott och även sina skandaler på fältet... Blockeringen av Telegram   Årets händelse inom ryska media är blockeringen av meddelande-tjänsten Telegram. Händelsen har inte bara givit genljud – fö

Ett memorandum för Putin

Överste Karpov överlämnade ett memorandum till Stalin den 14 December 1949, då Stalin tydligen hade intresserat sig för frågan om den ekumeniske patriarken - patriarken i Konstantinopel ( på den tiden Maxim) - ägde något réellt företräde framför andra ortodoxa ledare.                                                                      Gavriil              Karpov ?                           Stalin                                                Karpov citerade vad han hade hört patriarken i Serbien, Gavriil, säga: " Patriarkatet i Konstantinopel är likt en vackert inbunden bok där själva innehållet är utrivet. Det befinner sig i såväl andlig som materiell nedgång. Det överlever bara på grund av brittiska pengar. Patriark Maxim är kanske en russofil (en som älskar Ryssland) , men han kan inte ta ett enda självständigt steg: för han bearbetas av sin omgivning, i synnerhet metropoliterna Joakim och Gennadij - vilka visserligen har tagit ställning för att patriarken i K

Kertjsundet - incident eller upptrappning ?

"Incident" , "upptrappning" - de båda orden, bland många andra,  har förekommit i en lång rad uttalanden av politiker på olika nivåer , i öst och väst, sedan det ryska angreppet mot  fartyg som tillhör den ukrainska marinen ägde rum i infarten till Azovska sjön , söndagen den 25:e November..  Tre av undertecknarna av Budapest-memorandumet 1994   Bland analyser som gjorts påminner en och annan om "Budapest- memorandumet". Vad är det för något ? Jag söker förgäves efter en översättning till svenska ( hittat på engelska - här , på ryska - här ) I avsaknad av en svensk text har jag själv översatt. Det är alltså inte en enligt konstens regel  officiellt godkänd  översättning (någon annan kanske hittar en sådan) : Memorandumet om Försäkringar om Säkerhet i samband med Ukraina's anslutning till Fördraget om Icke-spridning av kärnvapen Budapest 5 December 1994 Amerikas Förenta Stater,Ryska Federationen och Förenade Kungadömet Storbritannie