Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2016

Slog Martin sin åsna ?

M artin Luther's åsna - vem var det? Om inte Andreas Bodenstein von Karlstadt , dansken som var några år äldre än Martin, och som hade blivit orsak till debatten med Johann Eck i universitetet i Leipzig sommaren 1519. Då seglade Andreas in som Johann's formelle huvudmotståndare, då ämnet var den fria viljan. Men var han inte i själva verket bara den "åsna" som broder Martin red in på ? Martin tog hur som helst över debatterandet efter några dagar, och bemötte påvens charmante vapendragare - Johann Eck - i ingen mindre fråga än den om påvens primat. Var påven främst bland biskoparna ? Var det så man skulle förstå Jesu ord i Matteus-evangeliets 16:e kapitel, " Du är Petrus .." ?   ( Påven - som katolikerna säger vara aposteln Petrus efterträdare, kommer snart till Sverige på besök) Några månader senare, då Luther var tvungen att hålla sig undan på grund av bannbulls-hotet, tog Andreas vara på tillfället.  En gammal luthersk kyrkohistoriker, Lucas Osi

Det gamla Rus

"Vad visade då analysen av det arkeologiska materialet ? Det framkom, att under 800-talet upprättades de första banden mellan vissa öst-europeiska folkstammar och skandinaverna. På samma avsnitt av handelsvägarna längs Volga och Dnjepr, där det under 800-talet bara finns enskilda skandinaviska begravningsplatser, kommer varjagerna under 900-talet att utgöra inte mindre än 13% av befolkningen." "Varjagernas kallelse"  -  en historisk gåta.  Har den kvinnliga ryska  forskaren, vars artikel kan läsas nedan, kommit gåtan inpå livet ? Hon menar sig ha fått hjälp av bland annat sovjetisk forskning på området. /Först - ett stycke  av den s.k. Nestors-krönikan, där det talas om " varjagernas kallelse ", om hur Rurik kom till Novgorod år 862. Den ser ut så här på kyrkoslaviska  (vill du direkt se denna text i svensk översättning - skrolla förbi de kyrilliska texterna ner till den markerade, svenska texten!) : Rurik's vikingabåt - kunde den ha sett ut