Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2016

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Slog Martin sin åsna ?

M artin Luther's åsna - vem var det? Om inte Andreas Bodenstein von Karlstadt , dansken som var några år äldre än Martin, och som hade blivit orsak till debatten med Johann Eck i universitetet i Leipzig sommaren 1519. Då seglade Andreas in som Johann's formelle huvudmotståndare, då ämnet var den fria viljan. Men var han inte i själva verket bara den "åsna" som broder Martin red in på ? Martin tog hur som helst över debatterandet efter några dagar, och bemötte påvens charmante vapendragare - Johann Eck - i ingen mindre fråga än den om påvens primat. Var påven främst bland biskoparna ? Var det så man skulle förstå Jesu ord i Matteus-evangeliets 16:e kapitel, " Du är Petrus .." ?   ( Påven - som katolikerna säger vara aposteln Petrus efterträdare, kommer snart till Sverige på besök) Några månader senare, då Luther var tvungen att hålla sig undan på grund av bannbulls-hotet, tog Andreas vara på tillfället.  En gammal luthersk kyrkohistoriker, Lucas Osi

Det gamla Rus

"Vad visade då analysen av det arkeologiska materialet ? Det framkom, att under 800-talet upprättades de första banden mellan vissa öst-europeiska folkstammar och skandinaverna. På samma avsnitt av handelsvägarna längs Volga och Dnjepr, där det under 800-talet bara finns enskilda skandinaviska begravningsplatser, kommer varjagerna under 900-talet att utgöra inte mindre än 13% av befolkningen." "Varjagernas kallelse"  -  en historisk gåta.  Har den kvinnliga ryska  forskaren, vars artikel kan läsas nedan, kommit gåtan inpå livet ? Hon menar sig ha fått hjälp av bland annat sovjetisk forskning på området. /Först - ett stycke  av den s.k. Nestors-krönikan, där det talas om " varjagernas kallelse ", om hur Rurik kom till Novgorod år 862. Den ser ut så här på kyrkoslaviska  (vill du direkt se denna text i svensk översättning - skrolla förbi de kyrilliska texterna ner till den markerade, svenska texten!) : Rurik's vikingabåt - kunde den ha sett ut