Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Slog Martin sin åsna ?

Martin Luther's åsna - vem var det? Om inte Andreas Bodenstein von Karlstadt, dansken som var några år äldre än Martin, och som hade blivit orsak till debatten med Johann Eck i universitetet i Leipzig sommaren 1519. Då seglade Andreas in som Johann's formelle huvudmotståndare, då ämnet var den fria viljan. Men var han inte i själva verket bara den "åsna" som broder Martin red in på ?

Martin tog hur som helst över debatterandet efter några dagar, och bemötte påvens charmante vapendragare - Johann Eck - i ingen mindre fråga än den om påvens primat. Var påven främst bland biskoparna ? Var det så man skulle förstå Jesu ord i Matteus-evangeliets 16:e kapitel, "Du är Petrus.." ?  

(Påven - som katolikerna säger vara aposteln Petrus efterträdare, kommer snart till Sverige på besök)

Några månader senare, då Luther var tvungen att hålla sig undan på grund av bannbulls-hotet, tog Andreas vara på tillfället. 

En gammal luthersk kyrkohistoriker, Lucas Osiander, skrev redan på 1600-talet (språket uppdaterat):

"..då satte dr. Andreas Carlstadt igång med ett stort uppror i församlingen i Wittenberg. Han sa att helgonbilderna skulle förstöras och eggade upp folket så att de kastade ut dem ur kyrkorna. Han menade också att den romerska rätten skulle avskaffas i de kristna församlingarna, och att man skulle döma efter Mose lag även i politiska ärenden. Det berättas också att dr. Andreas i Luthers frånvaro hade lagt av sina prästkläder och uppträtt i bondekläder i staden Wittenberg, och att han inte mer ville kallas doktor, utan blott och bart 'broder Andreas'.  Då Martin blev underrättad om detta av några vänner, begav han sig till Wittenberg , men stannade till på vägen hos kurfursten, och begärde att han också skulle bege sig till Wittenberg, på grund av den oro som hade uppstått.. "
  
  Vad hände sedan ? Jagade Luther helt enkelt bort Karlstadt ? En annan, betydligt yngre, historiker och forskare, James S Preus, har skildrat deras konflikt:
  
  "Karlstadt hade fångats mellan Thomas Müntzers radikalitet och Luthers komplexitet..Luther hade beslutat att det att driva igenom kyrkliga reformer utan furstarnas samtycke, innebar att anstifta uppror..".
  
  Ett häftigt ordskifte hade tydligen uppstått mellan dem, då Luther stötte på Karlstadt på värdshuset 'Svarta Björn' i Jena:
  
  "Efter ett mindre angenämt möte med folket i Orlamünde, avslutade Luther sin rundtur, och gav den rekommendationen till Greve Johann Fredrik att furstarna skulle agera mot Karlstadt och förflytta honom från Orlamünde. Efter att ha avvisat Karlstadt's vädjan om en offentlig debatt för att granska sanningen av hans lära, beslöt furstarna inte bara att förflytta Karlstadt från Orlamünde som Luther hade föreslagit, utan att bannlysa honom från hela Sachsen .."x
Tidningen MIDNATTSROPET har nyligen kommit ut med en påve-special
På Bällsta Missions-center pågår Maranataförsamlingens BIBELSKOLA ... (Uppdatering 2016 11 13 :  under bibelskolan talade jag över ämnet "Historiska huvudsaker i inledningen av reformationen". Mötena spelades in och kan höras på ljudfil: del 1, del 2 )Bloggat: 1, 2


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s