Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2016

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryska anti-terrorlagen : rätts-processer inledda ..

Följder av "Jarovaja's lag" - två fall som rapporterats om i olika, ryskspråkiga media.  En domstol har förklarat en pastor vara skyldig till illegal missions-verksamhet   Tingsrätten ("Mirovoj sud") i byn Mari-Turek i Marij El förklarade den 1:a september att en ledare för gruppen av kristna av evangelisk tro, Alexander Jakimov, gjorde sig  skyldig till olagligt missionerande under en helg i samhället Mari-Sjolner, enligt vad den kristna mega-portalen Invictory.com meddelar, med hänvisning till "7x7". Evangelisation i Ryssland kanske måste skildras med "pixlade bilder"   numera Såsom en jurist på det informations-analytiska centret "Sova" , Vladimir Ozolin, har meddelat, så måste Jakimov såsom straff betala 5000 rubel i administrativa böter. Juristen har understrukit att detta domstols-beslut kommer att överklagas.  Den 31 Juli deltog gruppen av pingstvänner med sin ledare , Alexander Jakimov, i en högt

Några av Latinamerikas s.k. "befrielse-teologer"

Vad sägs om de här gossarna ? En artikel i " Sut Vremeni " gör en uppräkning av några av dem. Plus en fransman .. "Anhängare till befrielse-teologin delar marxistiska föreställningar om klasskampen , och insisterar på att det mänskliga självförverkligandet, som är omöjligt att genomföra  på de alienationens villkor vilka formats av det kapitalistiska samhället, är en del av ett gudomligt rådslut". En … religiös aktivist och en lärd person, som hade sökt efter möjligheter att resa  teoretiska och politiska broar mellan revolutionär marxism och revolutionär kristendom, var Camilo Torres Rastrepo (1929 - 1966).  Denne kände, colombianske romersk-katolske präst , är en av dem som lade grunden för befrielse-teologin , som vi kommer att behandla här. Camilo Torres insisterade hela livet på, att revolutionär kristendom och revolutionär marxism måste gå hand i hand. Han strävade inte bara efter en politisk union mellan revolutionära kristna och revolutionära marxister.