Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2016

Ryska anti-terrorlagen : rätts-processer inledda ..

Följder av "Jarovaja's lag" - två fall som rapporterats om i olika, ryskspråkiga media.  En domstol har förklarat en pastor vara skyldig till illegal missions-verksamhet   Tingsrätten ("Mirovoj sud") i byn Mari-Turek i Marij El förklarade den 1:a september att en ledare för gruppen av kristna av evangelisk tro, Alexander Jakimov, gjorde sig  skyldig till olagligt missionerande under en helg i samhället Mari-Sjolner, enligt vad den kristna mega-portalen Invictory.com meddelar, med hänvisning till "7x7". Evangelisation i Ryssland kanske måste skildras med "pixlade bilder"   numera Såsom en jurist på det informations-analytiska centret "Sova" , Vladimir Ozolin, har meddelat, så måste Jakimov såsom straff betala 5000 rubel i administrativa böter. Juristen har understrukit att detta domstols-beslut kommer att överklagas.  Den 31 Juli deltog gruppen av pingstvänner med sin ledare , Alexander Jakimov, i en högt

Några av Latinamerikas s.k. "befrielse-teologer"

Vad sägs om de här gossarna ? En artikel i " Sut Vremeni " gör en uppräkning av några av dem. Plus en fransman .. "Anhängare till befrielse-teologin delar marxistiska föreställningar om klasskampen , och insisterar på att det mänskliga självförverkligandet, som är omöjligt att genomföra  på de alienationens villkor vilka formats av det kapitalistiska samhället, är en del av ett gudomligt rådslut". En … religiös aktivist och en lärd person, som hade sökt efter möjligheter att resa  teoretiska och politiska broar mellan revolutionär marxism och revolutionär kristendom, var Camilo Torres Rastrepo (1929 - 1966).  Denne kände, colombianske romersk-katolske präst , är en av dem som lade grunden för befrielse-teologin , som vi kommer att behandla här. Camilo Torres insisterade hela livet på, att revolutionär kristendom och revolutionär marxism måste gå hand i hand. Han strävade inte bara efter en politisk union mellan revolutionära kristna och revolutionära marxister.