Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2022

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

"Ukraina är en mogen nation" - Intervju med ukrainska sångerskan Olga Poljakova

Den ryskfödda, ukrainska sångerskan Olga Poljakova sjunger ut om vad som sker i Ukraina. Materialet är skannat från "Nastojajtjeje vremja" och publicerades där den 10:e mars. Hela intervjun på ryska med Olga Poljakova finns sålunda här (från 12:33 - 28:03 ): Med svensk undertext. En del bilder och uttryck kan vara upprörande. Obs ! När jag först lade upp denna intervju (första delen) på min Youtube-kanal, så blev den blockerad i hela världen på grund av upphovsrätts-anspråk. Jag undrade vad det berodde på. Youtube erbjöd att radera ut de stycken ur intervjun som upphovsrättsanspråken gällde. När det var gjort såg jag att det var de sekvenser där det förekom bilder på barn som ibland var tagna på nära håll och som klart kunde identifieras. Så därför har jag skuggat över en hel del av de bilder som visas i denna andra del av intervjun med Poljakova. Det är nämligen många bilder på barn.  Men här är del två, den senare delen:  - -

NATO bildades för att hålla Ryssland öster om Elbe !

 Den brittiske diplomaten Rodric Braithwaite funderade ganska insiktsfullt  i mitten på 90-talet (1996) på frågor som igen är högaktuella, men nu utifrån andra, betydligt dystrare, utgångspunkter. Hans dröm om ett Ryssland som finner sin plats i en europeisk gemenskap av nationer ser för närvarande  ut att ha krossats brutalt.  Väst har ett Rysslands-problem det inte vill se Införd i International Herald Tribune 1996 12 03 Moskva - Efter att Klumpe Dumpe (Humpty-Dumpty) föll från Berlinmuren 1989, och det kalla krigets enkla övertygelser hade skingrats, har Västs försök att få ihop ett stabilt, icke-konfrontativt Europa underminerats av grumligt tänkande, missriktad realpolitik och sentimentala halv-mesyrer.    Västliga policyskapare har snubblat fram som sömngångare, sprungit rätt in i omständigheter som de visste fanns där, men hoppades kunna ignorera.  Deras första illusion var att Öst-Väst relationer i framtiden skulle kunna bygga på “partnerskap”, där Ryssland skulle spela andraf

“Upphör att tiga !” - ukrainska bloggare till ryska bloggare

 Enligt Unian :  Ukrainarna uppmanar ryska bloggare till att ge uttryck för sin ståndpunkt och använda sin popularitet för fredens sak   Kända ukrainska bloggare och influencers har vänt sig till sina kolleger ifrån Ryssland med en begäran att de  till sin publik ska framföra sanningen om kriget som Ryssland har släppt lös i Ukraina.   Till dem som har förenat sig för att göra denna gemensamma vädjan hör Alexej Durnjev, Anton Ptusjkin, Igor Pastochkin, Alexander Pedan, Nastja Gonsul, Dasja Astafjeva, Vladimir Dantes, Kolja Zyrjanov och andra ukrainska bloggare. Till deras publik hör en stor mängd ryssar bland vilkas vänner finns bloggare med miljonpublik.   “ Anklagar vi er för tystnad ? Ja, ni är ju ert folks kraft och deras röst. Och ni har nu till slut fått en chans att förändra era liv till det bättre, och även livet hos dem som utgör ert auditorium. Skriv berättelser om vad som i själva verket äger rum i Ukraina! Skriv poster om ett veritabelt folkmord som Putin har ställt till me