Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2016

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Litauens utrikesminister:"Kremlofober" är jag med på !

I nte bara det svenska utrikesministeriet fick anledning att invända mot den ryske utrikesministerns, Sergej Lavrov's, uttalanden i en dagsaktuell DN - intervju .    I samband med att Lavrov uttalade sig om de baltiska ländernas NATO-medlemsskap, sa han, enligt DN,  om Litauen: "De kom med i Nato, men det uppstod inget lugn, särskilt inte med vår litauiske granne. Litauen är av någon anledning det mest aggressiva russofobiska landet och driver Nato till en antirysk kurs."  Linas Linkevicius - Litauens utrikesminister När detta Lavrovs uttalande gick ut över världen,svarade den litauiske utrikesministern, Linas Linkevicius : "Jag skulle vilja föreslå kollegan S. Lavrov att inte söka efter fiender, vilket redan har blivit tradition. Vi respekterar den ryska kulturen, vi genomför arrangemang, till vilka det kommer intellektuella, journalister, författare och politologer. Ordet ' russofob ' passar inte alls här, men om det hade funnits ett ord som &#

Klassisk dispyt om det "europeiska huset"

(Detta inlägg har tidigare varit utlagt på bloggen " Behemot "   ,  den 16/7 2007, men i något annorlunda utformning )  Reformationen kom att aktualisera inte bara de bortglömda sanningarna om rättfärdiggörelse genom tron , utan med reformationen kom också begrepp som t.ex.   jämlikhet och auktoritet att placeras i ett nytt ljus, dessa två stora frågor såväl i den kristna församlingens, som i hela samhällets liv!  -  Martin Luther och Erasmus av Rotterdam var till att börja med överens, men kom  att bli varandras motståndare , inte minst när det gällde synen på den fria viljan Det var ju frågan om förhållandet mellan "hela samhället" och "den kristna församlingen", som blev kritisk och laddad. Tidigare homogena katolska auktoriteter - påven och kejsaren - avvisades, och istället kom reformationens auktoriteter - Skriften, reformatorerna själva, och diverse nationella eller regionala makthavare, konungar, furstar eller råd.  Den reformation s

Kyrkomöte och tidstecken

" Dokumenten inför det åttonde Allmänna Kyrkomötet väcker farhågor ", läser jag på ryska webben.   Vad handlar det om ?  Det handlar om ett och annat. Kreta - platsen för det s.k. 8:e Allmänna Kyrkomötet  för de ortodoxa kyrkorna. Mötet var först tänkt att hållas i   Istanbul, men p.g.a. krisen som uppstod  mellan ortodoxa  Ryssland och   Turkiet i samband  med e n   gränskränkning i November, då ett ryskt plan sköts ned , när de ryska flyganfallen skedde i Syrien, föredrog man att flytta på mötet  till en  annan ort . De ortodoxa kyrkor som har en samlande gestalt i den s.k. ekumeniske patriarken, Bartolomeus, har sju allmänna kyrkomöten gemensamt med den romersk katolska kyrkan - det i Nicea år 325, det första kyrkomötet i Konstantinopel år 381, det första kyrkomötet i Efesus år 431, det i Kalcedon år 451,  det andra kyrkomötet i Konstantinopel år 553, det tredje kyrkomöte i Konstantinopel år 680 - 681 och det andra kyrkomötet i Efesus år 787. (enligt New Advent oc

Uppdatering om "Ingen mans land"

  F ör trettio år sedan snart, den 26:e April 1986, skedde haveriet i kärnreaktoranläggningen i Tjernobyl i dåvarande Sovjet. Vesti.ru   och andra ryskspråkiga media ger inblickar i dagsläget, och minns..  " Det genomfördes en press-rundtur för Mediaförbundet inför 30-årsdagen av Tjernobyl-katastrofen. Huvudattraktionen bestod i att besöka de förbjudna zonerna.  Efter haveriet täcktes enorma områden i Vitryssland av ett radioaktivt moln alltmedan vindstyrkan ökade, och numera är dessa områden stängda och bevakas av gränsvakter.  Vad är det som forskare ägnar sig åt i de förbjudna zonerna, och varför föds där upp hästar, och hur kommer de likvidatorer, som då var upptagna med att evakuera befolkningen, idag ihåg den 26:e April 1986 ? " (Ur artikeln "30 år efter apokalypsen" - i ovan länkade Vesti.ru) (Svensk undertext tillgänglig)   I en annan artikel står följande: " Under de trettio år som har förflutit sedan tillfället för haveriet, har diskussioner

Sexton kapitel för år 2016 - en reflexion

Frågan om migration och mission kan onekligen engagera.     "Jesus var också flykting" , skriven av Stefan Swärd och Micael Grenholm, utgiven på förlaget  XP-media Hur "engagera"? Det finns minst ett talande exempel på det i Apostlagärningarna, bland annat i det 22:a kapitlet , där Paulus får tillfälle att tala till folket i Jerusalem:   »Bröder och fäder, hören vad jag nu inför eder vill tala till mitt försvar.»   När de hörde att han talade till dem på hebreiska, blevo de ännu mer stilla. Och han fortsatte:   »Jag är en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i staden och undervisad vid Gamaliels fötter, efter fädernas lag i all dess stränghet. Och jag var en man som nitälskade för Gud, såsom I allasammans i dag gören.  Jag förföljde 'den vägen' ända till döds, och både män och kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse;  det vittnesbördet kan översteprästen och de äldstes hela råd giva mig . Också fick jag av dem bre

Ryssland för krig mot oss ... - nu !

R yssland för krig mot oss, men det är inget traditionellt krig. Den ukrainska tidningen " Segodnya " (= Idag)  har samlat ett antal expert-utlåtanden, om vad som sker. En rysk armé-general röjde själv, indirekt,  den ryska strategin:   RYSSLAND PÅ "HYBRID"-KRIGSSTIGEN: EFTER UKRAINA OCH SYRIEN HAMNAR EUROPA I SIKTET. Ryssland genomför samtidigt ett antal "hybrid" - operationer i utlandet, men under den närmaste tiden drabbas EU av det huvudsakliga angreppet, enligt experter kommer dock Ryssland att hållas tillbaka av dels USA, dels av egna , inre problem. Ukraina blev Rysslands första fullvärdiga hybrid-operation, men idag genomför Moskva åtminstone två till sådana operationer - i Syrien och i Europa. Överallt prövas en varierad samling instrument, men man är inriktade på samma globala mål, att stärka Rysslands status som en världsmakt, anser experterna.   Rysk strategi mot EU i ett nötskal ? - Ledaren för franska nationalister, Marine Le Pen möt

Adelaja överlämnad åt djävulen

M oskva's pingstunion - ROScHVE - har fattat sitt beslut.  En skrivelse är  adresserad först och främst till alla de som har ansvar inom ROScHVE, och utlagd på deras hemsida. " … vi sörjer djupt och uppriktigt över Sunday Adelaja's andliga och moraliska fall. Även om vi för ganska länge sedan märkte av varningssignaler i denne mans liv och verksamhet, vilket vi talade om för honom personligen , och även offentliggjorde i Unionens officiella uttalanden, men in i det sista ville vi inte tro att såpass allvarliga synder förekom i hans liv. Och bara först när bevisen blev ovedersägliga vände vi oss den 21 Mars i ett brev till doktor Toff Ulysses …  Vi tar det inträffade som en allvarlig förlust för hela den evangeliska rörelsen, inte bara i Ukraina, utan även i Ryssland och i hela världen . En sådan människas fall, särskilt då han är känd, är alltid vår gemensamma tragedi. I samband med detta har den 31 Mars 2016 …  fattats följande beslut, avgöranden och rekommendation