Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Adelaja överlämnad åt djävulen

Moskva's pingstunion - ROScHVE - har fattat sitt beslut. En skrivelse är  adresserad först och främst till alla de som har ansvar inom ROScHVE, och utlagd på deras hemsida.


"… vi sörjer djupt och uppriktigt över Sunday Adelaja's andliga och moraliska fall. Även om vi för ganska länge sedan märkte av varningssignaler i denne mans liv och verksamhet, vilket vi talade om för honom personligen , och även offentliggjorde i Unionens officiella uttalanden, men in i det sista ville vi inte tro att såpass allvarliga synder förekom i hans liv. Och bara först när bevisen blev ovedersägliga vände vi oss den 21 Mars i ett brev till doktor Toff Ulysses … 

Vi tar det inträffade som en allvarlig förlust för hela den evangeliska rörelsen, inte bara i Ukraina, utan även i Ryssland och i hela världen . En sådan människas fall, särskilt då han är känd, är alltid vår gemensamma tragedi. I samband med detta har den 31 Mars 2016 …  fattats följande beslut, avgöranden och rekommendationer:

x Idag har vi inte kunnat se någon som helst ånger från Sunday Adelaja's sida.


 Som vi ser det utgör han inte en apostel, pastor , äldste eller vad han kan fortsätta kalla sig. Men han är otuktig, en äktenskapsbrytare, lögnare, en omåttligt förvriden människa, en skrymtande syndare , en sådan om vilka det står skrivet, att för deras skull blir Guds namn smädat bland hedningarna (Rom 2:24).

x Vi hoppas och ber för Sunday Adelaja's omvändelse och upprättelse vad gäller hans förhållande till Gud, men menar att efter allt som har skett  så är hans upprättelse till ett andligt ämbete och en tjänst som församlings-äldste utesluten.

x Genom att följa anvisningarna i Skriften (1 Kor. 5:4 - 5) , i bön, fördenskull, att vi ska äga ett hopp om att hans ande blir frälst på vår Herres Jesu Kristi dag, avskiljer vi Sunday Adelaja från församlingen och överlämnar honom åt Satan till köttets fördärv (översätts "izmorzjenie" på ryska = "utmärglande" eller "förtärande"). 
Även om församlingen 'Guds Ambassad' inte ingår i ROScHVE's struktur, så tror vi att Kristi församling är en. Och den andliga kraften, om den brukas i överensstämmelse med Guds Ord, verkar i hela Kristi kropp, oberoende av konfession eller administration....."


Vidare uppmanas till förbön för församlingen "Guds Ambassad" och för Sunday Adelaja själv. Det uppmanas till att undfly att diskutera det inträffade , allrahelst offentligt över sociala media ..o s v 

Det gäller att ta vara på situationen för att rannsaka sig själv: finns det möjligen sfärer i mitt liv, där jag har kompromissat med synden ?.. "Den som står må se till att han icke faller" (1 Kor 10:12)

   Vidare ifrågasätts den andliga vaksamheten hos dem som har arbetat nära Adelaja, och det rekommenderas att undvika samarbete med dem.

Adelaja i full gång tidigare i kväll 1/4. Han borde ha tagit vara på sin mentors råd, enligt ROScHVE, och bara ha tagit farväl av sin församling den 31/4, och lämna alla uppdrag. Men redan på kvällen den 30/4 lär han ha sagt att han underkände sin mentors råd.
- - 
 En avgörande händelse verkar vara Sunday Adelaja's uppträdande under gårdagen , då han enligt viss uppfattning skulle bekänna sin synd inför alla, och visa prov på ånger. Tidningen "Segodnya" skriver idag:

"DETALJER OM SKANDALEN MED PASTOR ADELAJA: ISTÄLLET FÖR OMVÄNDELSE - SKRATT, SÅNG OCH INSAMLING AV PENGAR..

... torsdagen den 31 Mars , dagen för inledningen av 'Ambassadens' 22:a årliga konferens i Kiev, skulle Adelaja har erkänt och ångrat sig inför konferens-församlingen. Ingenting sådant skedde, - 'Segodnya's' medarbetare kunde själva övertyga sig om den saken , efter att ha begett sig till högtidligheten. Sunday var uppåt, skrattade mycket, och nämnde bara om hur de ukrainska, rättsvårdande myndigheterna, förmodligen avsiktligt, hade kallat honom att infinna sig vid en rättegång samma dag ( ett brottmål är väckt mot honom i Ukraina enligt 190:e § 4:e stycket 'Bedrägeri i ovanligt grov omfattning', vilket kan leda till 12 års fängelse och konfiskering av egendom - - ) ... o s v "


Den 22:a årliga konferensen ("Ambassadens" födelsedagsfest,  s a s) kommer att fortsätta t o. m. 3/4. Konferensen kan följas på ryska/ukrainska, och med engelsk översättning härDagen

Aletheia
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s