Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juni, 2012

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

På väg till Rålambshovsparken..

  Tältmöten i Rålambshovsparken fr.o.m. idag, onsdag  t.o.m. söndag  - OBS! Se , av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem, och konstnärens händer tillyxa dem; med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare, för att de icke skola falla omkull.   Lika fågelskrämmor på ett gurkfält stå de där och kunna ej tala; man måste bära dem, ty de kunna ej gå. Frukten då icke för dem, ty de kunna ej göra något ont; och att göra något gott, det förmå de ej helle r.                      Men dig, HERRE, är ingen lik ; du är stor, ditt namn är stort i makt.  Vem skulle icke frukta dig, du folkens konung? Sådant tillkommer ju dig. Ty bland folkens alla vise och i alla deras riken finnes ingen som är dig lik.  Nej, allasammans äro de oförnuftiga och dårar. Avgudadyrkan är att dyrka trä,  silverplåt, hämtad från Tarsis, guld, fört ifrån Ufas, arbetat av en konstnär, av en guldsmeds händer. I blått och rött purpurtyg stå de klädda, allasammans blott

Litet mer om lagarna i Kalifornien

  M edan jag förbereder mig att göra en riktig djupdykning ( det gör jag förstås inte) i frågan om “ lagarna i Kalifornien ”, som sådana jättar på internet som Twitter, Google och Facebook faller tillbaka på i sina färdigskrivna användarvillkor, och samtidigt ser ständiga exempel på hur utbrett användandet av sociala media är, kan jag inte låta bli att undra: - Varför “sociala media”? Kan det inte snart också kallas för “ social omsorg ”?  -   När jag var barn fanns det ett postkontor på orten. Man lärde sig så småningom att skriva brev, posta och ta emot svar hemma i brevlådan. Och så. Men numera erbjuds sannerligen e-post-tjänster av olika kulör! Och en del av dem åberopar “lagarna i Kalifornien” som en yttersta utväg, i händelse av eventuella tvister.   Är då Kalifornien själv verkligen redo för den stora bataljen?     Finns några prejudicerande mål?     Fallet Courtney Love har i engelsk-språkiga media beskrivits som något av ett pilotfall :  “ Detta fall är så intressant

Var finns respekten för "lagarna i staten Kalifornien"..?

  L aglös eller fredlös på internet? Stora frågor . Men om jag skapar ett konto med hjälp av t.ex. Hotmail*), Twitter, Blogger (Google) eller Wordpress för att ta deras tjänster i bruk,  så har bara dessa fyra exempel användarvillkor som någonstans faller tillbaka på ". ..lagarna i staten Kalifornien ".   Titta i användarvillkoren, eller"terms"!       Vem vill böta eller sitta i fängelse i den amerikanska del-staten Kalifornien, eller någon annanstans, för att ha missbrukat friheten på nätet?              -  Nej, sluta nu!   DN , SR Andra bloggar om: internet , sociala media , twitter *) Iallafall på 90-talet då jag öppnade ett första e-mail-konto i Hotmail.

Grön gardin

Tjernovetskij vill inte vara "borgmästare på papperet" -

   E n stödjepelare av rang bakom Sunday Adelaja's verksamhet: Kiev's borgmästare de senaste sex åren . Leonid Michailovich Tjernovetskij  Från ryskspråkiga media (lenta.ru) :  Kiev's borgmästare avgår – det meddelades den 2:a juni på hans egen hemsida...  Men de senaste ett och ett halvt åren har Tjernovetskij mest varit borgmästare på papperet.  - -   Flygfärden är avslutad    ( Jag tar här med ett stycke ur artikeln som eventuellt kan intressera läsare av denna blogg. )      Tjernovetskij har fått gå från posten som Kiev's borgmästare    Kiev har blivit utan en av sina sevärdheter. Leonid Tjernovetskij, som har innehaft posten som borgmästare sedan 2006 och som har blivit känd på grund av sitt excentriska uppträdande, har nu avgått. Dock har avgången bara fixerat det tillstånd i vilket han har befunnit sig de senaste ett och ett halvt åren: efter att Regionernas Parti kom till makten i Ukraina, har dess representant Alexander Popov i själva verket utg

Process mot påven ?

Fransk historiker om orsaken till "Vatileaks" : - Påven har agerat för långsamt.  Från en artikel, ursprungligen publicerad i “Le Figaro” :     Historikern Philippe Levillain analyserar orsakerna till skandalen med läckan av hemliga dokument från Vatikanen.     Det oväder som uppstod i Vatikanen den 19:e maj i år , efter att Gianluigi Nuzzi's bok “Ers helighet: Benedikt XVI:s hemliga dokument” utgivits, ställer oss inför två frågor: om tidpunkten för detta hårda slag, och om perioden – sju år – som det krävdes för att påbörja den process, som har slagit sönder heliga stolens image, avslöjat svaghet, motsägelser och t.o.m. missbruk av tjänsteställning, som är typiskt för alla regeringar, men som får  en vanhelgande effekt, när det handlar om Vatikanen.  Gianluigi Nuzzi - författaren till boken  som har skakat om i Vatikanen    Valet av tillfälle är begripligt: meningen är den, att samhället ska bli påmint om påvens ålder, han som den 16 april 2012 fyllde 85 år. H