Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2021

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Maria Kolesnikova - en av många fängslade oppositionella i Belarus

  USA:s president , Joe Biden, har krävt att Roman Protasevich ska friges, tillsammans med Lukasjenko-regimens "hundratals politiska fångar".   För snart tre veckor sedan publicerade "Radio Svoboda" en intervju med nobelpris-tagaren Svetlana Alexejevitj, med anledning av bland annat situationen i Belarus - en artikel som har rubriken " Stalins maskin lever ": " Det är skakande hur snabbt denna stalinistiska maskin börjar arbeta. Igen angiverier, fabrikationer och arresteringar nattetid! Oppositionella journalister, av vilka tiotals har fängslats, skriver om sofistikerade former av tortyr .. "  En av de hundratals politiska fångarna som uppenbarligen har drabbats av denna "maskin" är Maria Kolesnikova. Hon deltog som en av de ledande kvinnorna i de allmänna vitryska protesterna i fjol, och tillhör " Babariko's stab ". Hon arresterades i September, och har sedan dess suttit i undersökningshäkte. Den 13/5 framkom uppgifter

Nedtvingade planet: Brott mot konvention från 2:a Världskrigets tid !?

 Unian.net :   Brott mot Chicago-konventionen: ICAO kommenterar flygplans-landningen i Minsk  ICAO har meddelat att de förväntar sig kompletterande information som officiellt bekräftas från de berörda länderna och operatörerna.  FN:s aviations-agentur, den Internationella Organisationen för Civil Aviation (ICAO), har sagt, att man där är “starkt oroade” på grund av Ryanairs nedtvingade flygplan i Belarus.     Organisationen förmodar, att händelsen kan utgöra en överträdelse av Chicago-konventionen från 1944, som ligger till grund för samtida, civila flygbolags verksamhet.        “ ICAO är starkt oroade av den uppenbart påtvingade landningen av Ryanairs flygplan med dess passagerare, vilken kan strida mot Chicago-konventionen. Vi inväntar officiellt bekräftad, kompletterande information från de berörda länderna och operatörerna ” , sägs det i ICAO:s meddelande enligt Radio Svoboda.... - - -  1944 - det var då det 2:a Världskriget pågick. Historiens mörka vingslag över samtida händelse

"..Ett sådant demonstrativt, tvärt och kategoriskt ignorerande.."

  Grigorij Javlinskij om ännu en domstols avslag , en militärdomstol denna gång, eftersom överklagandet till en civil domstol tidigare hade avslagits : Vad betyder denna vägran att genomföra en undersökning av förgiftandet av Navalnyj ? Det har gått nästan nio månader sedan dess Alexej Navalnyj fördes från Omsk till Tyskland för vård. De tyska läkarna tillsammans med andra europeiska specialister meddelade, att de i hans organism hade upptäckt spår av ett strids-giftmedel, som det är förbjudet inte bara att använda och tillverka, utan till och med att förvara. Det har hänt mycket på nio månader: Navalnyj hämtade sig och återvände till Ryssland, där han sattes i fängelse för två år och åtta månader , och även mot hans anhängare har väckts ett tiotal brottmål, myndigheterna har antagit ett oräkneligt antal ytterst repressiva och illvilliga lagar. Rysk domstol Men något som vore utomordentligt viktigt har inte skett alls under dessa nio månader (något som de

Benjamin - en "glupande ulv" ? - 1 Mos. 49:27

Gaza , Ashkelon och Ashdod . Det är områden och orter som vi kan läsa om i Bibeln.     Liksom en gång det gamla Israel förde krig mot olika folkstammar i Kanaans land, så för dagens Israel - nu med moderna vapen - krig mot ett folk, eller kanske hellre en organisation, på samma territorium. Konung Saul, han var ju "HERRENs Smorde". han kallades så eftersom han hade blivit smord till kung över Israel. Han blev avundsjuk på en av sina tjänare, herdegossen David, därför att denne hade större framgång i kriget mot filistéerna, än vad Saul själv hade. Men David blev trots allt kung efter honom. Och även han förde krig mot filistéerna. Så ur filistéisk synpunkt var det ingen större skillnad mellan Saul och David... Och Benjamin Netanyahu för idag krig mot palestinierna, eller hellre mot Hamas, som råder över palestinierna. Hamas, vilka har klassats som en terror-organisation av stormakter i tiden.  Det är märkligt att kunna läsa om de gamla krigen i första och andra Samuelsböckern

"Rykten om krig i öst" ?

 Ryska media uppmärksammar att den finska, militära  underrättelsetjänsten har försett det finska försvarsministeriet med uppgifter (som också har offentliggjorts)  om hur ".. .trots coronapandemin, militära aktiviteter under 2020 har fortsatt i till Finland angränsande regioner - i dessa aktiviteter ingår övningar, flygningar med strategiska bombplan och spridande av stridskrafter till sjöss. Det talas också i rapporten om hur utländska underrättelsetjänster har inlett verksamhet på finskt territorium -  .. dokumentet ägnar särskilt uppmärksamhet åt Ryssland ... Dock är dokumentet återhållsamt i sitt ganska balanserade tonfall, och innehåller inte någon särskilt häftig kritik mot Ryssland " ( Mail.ru )  (!)   I själva Ryssland har representanten för avdelningen för utrikes kyrkliga kontakter, metropoliten Ilarion, kritiserat politiker  och präster, som "ansvarslöst gör uttalanden i en militaristisk anda. Dagen innan Segerdagen (9 Maj) påminde han om hur svårt det Stora