Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Rykten om krig i öst" ?

 Ryska media uppmärksammar att den finska, militära  underrättelsetjänsten har försett det finska försvarsministeriet med uppgifter (som också har offentliggjorts)  om hur "...trots coronapandemin, militära aktiviteter under 2020 har fortsatt i till Finland angränsande regioner - i dessa aktiviteter ingår övningar, flygningar med strategiska bombplan och spridande av stridskrafter till sjöss. Det talas också i rapporten om hur utländska underrättelsetjänster har inlett verksamhet på finskt territorium -  .. dokumentet ägnar särskilt uppmärksamhet åt Ryssland ... Dock är dokumentet återhållsamt i sitt ganska balanserade tonfall, och innehåller inte någon särskilt häftig kritik mot Ryssland" (Mail.ru

(!)  I själva Ryssland har representanten för avdelningen för utrikes kyrkliga kontakter, metropoliten Ilarion, kritiserat politiker  och präster, som "ansvarslöst gör uttalanden i en militaristisk anda. Dagen innan Segerdagen (9 Maj) påminde han om hur svårt det Stora fosterländska kriget (2:a Världskriget) blev för landet, och han uppmanade till att inte hysa överdrivna förhoppningar om att Ryssland kan vinna vilken väpnad konflikt som helst:

     'Många har helt enkelt tappat alla föreställningar om att krig är något ont' - sade prästen - 'Vi har levt i ett tillstånd av fred i 76 år. De människor som kommer ihåg kriget blir allt färre. Och i deras ställe kommer yngre krafter, som är mycket krigiskt stämda. Och det finns t.o.m. vissa politiker som säger, att Ryssland alltid har vunnit alla krig, att det är inget att vara rädd för, utan den som drar ut mot oss med svärdet kommer att förgöras genom svärdet ... men detta är ganska oansvariga uttalanden i den rådande situationen, även om de görs i populistiskt syfte'.... Metropoliten nämnde vissa orsaker till varför man inte bör kasta ur sig militaristiska uttalanden: 'För det första: Ryssland har inte vunnit alla krig' - påminde han - 'För det andra: I de fall där Ryssland tycktes ha vunnit i krig, har det inte alltid varit till någon nytta. Under det första Världskriget befann sig landet bland segrar-nationerna, ändå slutade det med statens sammanbrott. För det tredje: även om man vinner ett krig, så måste vi komma ihåg, till vilket pris det skedde, och vilka offer som gjordes för denna seger'  ".  (Nezavisimaja Gazeta)

"Ryssland har haft fred i 76 år". Hör och häpna ! 


-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s