Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag:

Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre” (ur den ortodoxa liturgin)

 Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientligheter underhålls.    

Kyrkan i Tjernigov usatt för beskjutning

 Att en betydande del av Moskvapatriarkatets präster stöder president Putins krig mot Ukraina, det har sina rötter i en bestämd typ av ethnophil religiös fundamentalism, som till sin karaktär är totalitär, och har kallats för “den ryska världen” («Русский мир»). Denna lögnlära drar till sig många inom den ortodoxa kyrkan och accepteras även av katolsk ultrahöger och protestantisk fundamentalism.

 President Putin och Moskvapatriarken Kirills (Gundjaev) offentliga framträdanden har konsekvent stimulerat och utvecklat den ryska världens ideologi under loppet av de senaste 20 åren. Från 2014, då Ryssland annekterade Krim och inledde proxy-kriget i det ukrainska Donbass ända tills det fullskaliga kriget mot Ukraina inleddes, och under förloppet av detta krig, har Putin och patriark Kirill i huvudsak använt den ryska världens ideologi för att rättfärdiga detta krig. Denna lära proklamerar att det finns en över-nationell rysk domän eller civilisation, som kallas “Heliga Rus”, som innesluter Ryssland, Ukraina och Belarus (ibland också Moldavien och Kasakstan), och även etniska ryssar och ryskspråkiga över hela världen. Det sägs att “den ryska världen” har ett gemensamt politiskt centrum (Moskva), ett gemensamt andligt centrum (Kiev, som “moder till allt Rus”), ett gemensamt språk (ryska), en gemensam kyrka (Den Ryskortodoxa kyrkan som står under Moskvapatriarkatet) och en enda patriark (patriarken i Moskva) som verkar i “symfoni” med den gemensamme presidenten/nationelle ledaren (Putin), som leder denna ryska värld och försvarar den gemensamma andliga, moraliska och kulturella identiteten.

 Denna “ryska värld” (så säger denna lära) står emot det korrupta Väst, som leds av USA och Västeuropas nationer, vilka redan har kapitulerat inför “liberalism”, “globalisering”, “kristofobi” och “ homosexuellas rättigheter” som breder ut sig tack vare gay-parader och “militant sekularisering”. Mot Väst och mot de ortodoxa som redan avfallit i bedrägeri och splittring (sådana som den ekumeniske patriarken Bartolomeus och andra som stöder hans lokala kyrka i Istanbul) träder Moskvapatriarken upp tillsammans med Vladimir Putin, som rätta försvarare av den ortodoxa läran, vilken de behandlar i kategorier av traditionell moral, rigorös och orubblig förståelse av traditionen och respekt för det Heliga Rus.   

 Från den stund då patriark Kirill insattes 2009 har ledande aktörer inom Moskvapatriarkatet och även officiella representanter för den Ryska Federationen ständigt verkat utifrån dessa principer, för att underminera den teologiska grunden för den ortodoxa enheten. Principen att organisera kyrkan utifrån etniska grunder förkastades på kyrkomötet i Konstantinopel 1872. Ethnophyletismens falska lära utgör “den ryska världens” grundläggande ideologi. Om man skulle hålla sådana falska principer för att gälla, så skulle den ortodoxa kyrkan upphöra att vara Jesu evangeliums kyrka, den skulle upphöra att vara apostlarnas, den niceo-konstantinopelska trosbekännelsens, de allmänna kyrkomötenas och kyrkofädernas kyrka. Enhet blir då i väsentligt avséende en omöjlighet.

 Därför avsäger vi oss “den ryska världens” villolära, och de ryska makthavarnas skamliga handlingar då de inlett krig mot Ukraina, och därvid förfäktat denna vilda läromening, som inte har något berättigande, utan bara  är ägnad åt att främja den Ryskortodoxa kyrkans tigande samtycke, vilket i själva verket är ett ytterst icke-ortodoxt handlande, icke-kristligt och i strid mot mänskligheten..   ( hittills 342 underskrifter - Baznitsa)

....

Eftersom frågan om "det rätta försvaret av den ortodoxa läran" står på spel, är teologernas brev inte överraskande fullsprängt av citat från den kyrkliga traditionen och liturgin, men där finns framför allt intressanta bibelord för att bemöta "den ryska världens" teologi,  t.ex:

Joh. 18:36 " Jesus svarade: 'Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen.' "

Matt. 22:21 "..giv då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör"

Gal. 3:28  "Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla är ni ett i Kristus Jesus"

-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s