Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Till Berezovskij's minne

M an behöver inte ha haft mycket med Ryssland att göra under senare år för att någon gång stöta på Boris Berezovskij , som hjälpte Putin att komma till makten, och sedan blev en av hans stora motståndare så att han måste gå i landsflykt . N u har han avslutat sina dagar på ett vis som gör att det inte bara på ryska webben finns en hel del material som är ägnat åt den  gåtfulle gestalten Berezovskij.   Men j ag stannade inför en dikt i den ryska bloggosfären, " Till minne av BAB ", som jag tycker uttrycker något väsentligt :    Вот ведь и правда эпоха ушла    Лучше конечно бы не приходила    Но не отменишь, была так была     Главную жертву с собой забрала     И ностальгия еще не остыла     Бросьте иллюзии чистой души       Гений-злодейство вполне совместимы       Помыслы-замыслы нехороши        Жил на свету, а скончался в тиши       Все неизбежное необъяснимо                                   I översättning, ungefär så här:                                        

Obama's "tröstetal" i Jerusalem

V ad sa USA:s president när han talade till 600 israeliska studenter i Jerusalem?   Presenterade han sig som den Josua som har tagit över efter "Mose" = Martin Luther King?  Talade han om sig själv eller om hela USA som "Israels störste vän"?      Guds egendomsfolk från Sinai berg och staden Jerusalem, som har spelat - och spelar - en sådan väsentlig  roll i profeternas skrifter, kan säkert te sig inspirerande. Det var också ett delvis riktigt  inspirerat tal Obama höll, med utgångspunkt från "den stora berättelse" om uttåget ur Egypten och vandringen genom öknen, om tro på Gud och toran.    Han talade, sa han,  mot slutet av sitt nära 50 min. långa tal som i huvudsak var ägnat åt säkerhet, fred och blomstring - "security, peace and prosperity" -  till dem som skulle skriva "nästa kapitel" i denna stora berättelse.    Det var något av ett "tröstetal" - hade Obama möjligen tittat i profeten Jesaja's bok, kap. 40

Efter Cypern: Blir det ett nytt skatteparadis i Vladivostok?

" E urogruppens Arbetsgrupp" - för vilken en österrikare , Thomas Wieser, sitter på ordförandeplatsen -  som består av de 17 Eurozon-ländernas finansministrar (eller motsvarande) samt representanter för Europeiska Centralbanken och EU-kommissionen , har uppmanat Cypern att s kicka sin representant , vilket Cypern inte har velat göra,  enligt Reuters   och e kathimerini.com   Nej, Cyperns finansminister for till Moskva. Till Moskva har också Jos é Manuel Barroso med 16 EU-kommissionärer kommit för att konferera med Medvedev , e nligt olika ryska media, bl.a. mir24tv och  l enta.ru   " Ryssland måste fundera på att bilda egna skalbolag i Fjärran Östern. Detta talade Ryska Federationens premiärminister Dmitrij Medvedev om ... " -  p laner as det nu för ett skatteparadis i Vladivostok?   Den förre ryske finansministern, Alexej Kudrin,  är kritisk:"Skapandet av skalbolag i Fjärran Östern kommer att få förödande konsekvenser för v årt finansiella system

Hur tas valet av påve Franciskus emot i Ryssland?

M e d jubel, enligt " Rysslands röst ".    Innebär det att vägen till Ryssland och de ortodoxa där är öppen för Franciskus? Knappast, om man ska gå efter uttalanden från officiella, ryska kyrkomän som Radio Eko Moskva publicerat: " Datum för ett möte mellan den romerske Påven och den ryske Patriarken beror på om man lyckas övervinna de djupa konflikterna mellan de Rysk-ortodoxa och Romersk-katolska kyrkorna. Det menar chefen för Avdelningen för yttre kyrkliga kontakter inom Moskvapatriarkatet , metropolit Ilarion. Enligt honom så innebar konflikterna mellan de båda bekännelse-riktningarna i övergången mellan 80 – och 90-talet, att den ortodoxt-katolska dialogen kom långt på efterkälken . Han påminde om att just vid den tiden började det att uppstå uniat-kyrkor I väst-Ukraina, vilket ledde till en del våldsamma uppträdanden och till att de ortodoxa blev utjagade ur kyrkorna. Överhuvudtaget förhåller sig den Rysk-ortodoxa Kyrkan mycket negativt till uniaterna,

Protestantismens kors

   D et var ett kors, och där stod Jesu mor och “den lärjunge som han älskade”, Johannes. Denne lärjunge skriver som ett ögonvittne till Kristi dödslidande på Golgata kors:” Och den som har sett detta, han har vittnat därom, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning för att också ni ska tro; ” Joh 19:35 Herren kallade sina lärjungar att bära korset i hans efterföljelse. Så har korset – Kristi kors – fått oerhörda mått rätt igenom hela historien, alltsedan aposteln Paulus skrev sina sällsamma ord till kolosserna: “ Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen. ” Kol. 1:24 Vad innebär detta? Skulle något fattas i Kristi lidanden? Knappast. Eller är det apostelns delaktighet i Kristi lidanden, som det handlar om? Snarare det. Det var ju den frågan som Herren ställde till sina apostlar:” Kan ni dricka den kalk s

Hon tar strid mot "vilddjurets märke"

R ykten surrar och påståenden görs för och emot, när det snart inte är mer än tio dygn kvar till dess att en särskild "mikrochippning" skulle vara avklarad i Amerika, enligt vissa uppgifter . Andrea Hernandez       Att det med teknikens utveckling faktiskt är möjligt att skapa helt otroliga situationer, det är ett faktum. Vad var det han hette, den svenske professorn som kommenterade Tjernobyl-haveriet någon av de första dagarna efter att det hade inträffat,våren 1986:"Vi tror att vi lever i ett högteknologiskt paradis, men det gör vi inte alls!"?   Är det inte den föreställningen, att leva i ett högteknologiskt paradis, som innebär en ödesdiger frestelse " att bli såsom gud "…  (1 Mos. kap. 3)    Och att det i och för sig är verkligt allvar med frågan om mikrochips, det kan på många vis verifieras. Inte minst med ett rättsfall i Texas, där en 15-årig skolelev har avstängts från vidare studier för att ha vägrat underkasta sig det särskilda "