Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2009

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Frälsningsarmen i Ryssland - före revolutionen 1917

    William Booth -    William Booth var i Ryssland och sökte finna legalt utrymme för Frälsningsarmen där . Om detta och en hel del turer omkring det skriver Michail Odintsov i denna ganska utförliga artikel som nyligen blivit publicerad i Nezavisimaja Gazeta - Premiär-minister Stolypin och Frälsningsarmen Till frågan om religions-politiken i det Ryska Tsarväldet 2009 – 02 – 18 , Michail Odintsov I augusti 1908 i en kupe´på det tåg som befor sträckan från Stockholm till S:t Petersburg , möttes två personer . Den ene var Bramwell Booth – chefen för Frälsningsarmens stab, och son till grundaren för denna organisation , William Booth. Den andre var en engelsk journalist , William Thomas Stade. Under samtal framgick att Stade på uppdrag av redaktionen för London-tidningen "Times" var på väg till tsarväldets huvudstad för att intervjua den ryske premiärministern Petr Arkadevich Stolypin. Booth föreslog sin samtalspartner att under de mötena ta upp frågan om att öppna för Frä