Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2012

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Pussia ?

    I går inleddes rättegången mot Pussy Riot med sakframställan och några inledande förhör. Den pågick till sent på kvällen, och ska fortsätta idag - tisdag - från kl. 08:00 svensk tid.    Igår fattade också rätten beslut om olika yrkanden från såväl åklagarsidan som försvaret.Det innebar bland annat att åklagaren byttes ut, och att den direkta video-överföringen som följde rättegången igår avbröts under senare delen av dagen.     De tre kvinnorna - N. Tolokonnikova , M Aljochina och J Samutsevich - hade skrivit ner förklaringar angående sina sina motiv för uppträdandet i kyrkan, vilka enligt Radio Svoboda  hördes på detta vis: 12:30 Advokat Volkova läser upp gruppens deltagare Nadezchda Tolikonnikova's synpunkter, när hon förklarar motivet för gruppens uppträdande i Kristus Frälsarens katedral. “Vi är inte kristendomens fiender.. För oss har de ortodoxa troende's uppfattning betydelse, och vi vill att de alla ska vara på vår sida, på de anti-auktoritära, medborgerliga a

Ishoel uttrycker sin tacksamhet

 U nder torsdagen besökte blogred. Livets Ord's Europakonferens – kanske litet sporrad till det av Marcus Birro's Expressen-krönika . Men också för att lyssna till pastor Mats-Ola Ishoel, som är verksam i Livets Ords center i Moskva, och höra vad han hade att säga. Apropå “ ryska perspektiv ”, som jag jobbar med på denna blogg. Bland åhörarna i konferens- publiken fanns också 200 ryssar, enligt Ishoel.  Pastor Mats-Ola Ishoel i talarstolen på Livets Ord Ishoel höll en inte helt ointressant predikan om tacksamhet , utifrån Lukas 17: 11 – 19. I predikan återgav han vissa episoder ur sin erfarenhet, också från sitt arbete i Ryssland. Men för att veta något om hans uppfattning om händelseutvecklingen i Ryssland i allmänhet, fick jag gå till väga på något annat sätt , och behövde inte söka länge på webben. ( Inte ryska webben heller)  I en artikel i Christian Telegraph från december förra året, citeras Ishoel från sin blogg: ” I wrote last week that indiffe

Horribelt!

  S aken med "Pussy Riot"/"Tolokonnikova's grupp" antar helt ödesdigra former och tycks behäftad med en viss, kraftigt laddad symbolik, när veritabla nervtrådar i den ryska folksjälens skälver till för de tre kvinnornas skull. Deras uppträdande ägde rum i en ortodox katedral, där stora, ortodoxa helgon, såväl som gudlösa bolsjeviker har funnit anledning att uppträda eller på något vis göra sig påminda under tidigare skeden i historien. Så ock i våra dagar.   Och till vilken kategori hör nu Tolokonnikova 's grupp? "Pussy Riot" fick sin häktningstid förlängd med ett halvår i fredags. Nedan t.v diakonen Andrej Kurajev. Ovan t.h. "pastor primarius" Vsevolod Chaplin. Domstolen fortsatte behandla processuella frågor idag måndag 23/7 . Det bestämdes bl.a. att själva målet ska börja behandlas den 30/7. Det ska direktsändas.           Topphieraken (hädanefter "pastor primarius") Vsevolod Chaplin och diakonen Andrej Kurajev har

"Pussy Riot" engagerar

 V ad kommer saken mot de tre unga kvinnorna som påstås ha varit delaktiga i " punkbönen " i Kristus Frälsarens katedral i Moskva, att leda till? De har suttit arresterade sedan början av mars, och nyligen förlängdes deras arrestering till den 24:e juli.    I samband med att domstolen den 20/6 behandlade frågan om en förlängd arrestering, demonstrerade många utanför, både för och emot . Det skedde även mass-ingripanden mot demonstranter. Också idag , ons. 4/7 - se ryska media - är frågan uppe, och en stor skara människor samlas för att demonstrera. Vida kretsar i det ryska samhället är engagerat i denna sak. Nyligen tillskrev också ett hundra kulturarbetare Rysslands högsta domstol, och krävde deras frigivning. Det var konstnärer, regissörer och musiker som hade undertecknat skrivelsen, där det bland annat stod:" Vi anser att Pussy Riot's aktion inte är ett brott. Flickorna har inte dödat någon, inte rövat, inte utövat våld. De har inte förstört något eller t