Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2012

Pussia ?

    I går inleddes rättegången mot Pussy Riot med sakframställan och några inledande förhör. Den pågick till sent på kvällen, och ska fortsätta idag - tisdag - från kl. 08:00 svensk tid.    Igår fattade också rätten beslut om olika yrkanden från såväl åklagarsidan som försvaret.Det innebar bland annat att åklagaren byttes ut, och att den direkta video-överföringen som följde rättegången igår avbröts under senare delen av dagen.     De tre kvinnorna - N. Tolokonnikova , M Aljochina och J Samutsevich - hade skrivit ner förklaringar angående sina sina motiv för uppträdandet i kyrkan, vilka enligt Radio Svoboda  hördes på detta vis: 12:30 Advokat Volkova läser upp gruppens deltagare Nadezchda Tolikonnikova's synpunkter, när hon förklarar motivet för gruppens uppträdande i Kristus Frälsarens katedral. “Vi är inte kristendomens fiender.. För oss har de ortodoxa troende's uppfattning betydelse, och vi vill att de alla ska vara på vår sida, på de anti-auktoritära, medborgerliga a

Ishoel uttrycker sin tacksamhet

 U nder torsdagen besökte blogred. Livets Ord's Europakonferens – kanske litet sporrad till det av Marcus Birro's Expressen-krönika . Men också för att lyssna till pastor Mats-Ola Ishoel, som är verksam i Livets Ords center i Moskva, och höra vad han hade att säga. Apropå “ ryska perspektiv ”, som jag jobbar med på denna blogg. Bland åhörarna i konferens- publiken fanns också 200 ryssar, enligt Ishoel.  Pastor Mats-Ola Ishoel i talarstolen på Livets Ord Ishoel höll en inte helt ointressant predikan om tacksamhet , utifrån Lukas 17: 11 – 19. I predikan återgav han vissa episoder ur sin erfarenhet, också från sitt arbete i Ryssland. Men för att veta något om hans uppfattning om händelseutvecklingen i Ryssland i allmänhet, fick jag gå till väga på något annat sätt , och behövde inte söka länge på webben. ( Inte ryska webben heller)  I en artikel i Christian Telegraph från december förra året, citeras Ishoel från sin blogg: ” I wrote last week that indiffe

Horribelt!

  S aken med "Pussy Riot"/"Tolokonnikova's grupp" antar helt ödesdigra former och tycks behäftad med en viss, kraftigt laddad symbolik, när veritabla nervtrådar i den ryska folksjälens skälver till för de tre kvinnornas skull. Deras uppträdande ägde rum i en ortodox katedral, där stora, ortodoxa helgon, såväl som gudlösa bolsjeviker har funnit anledning att uppträda eller på något vis göra sig påminda under tidigare skeden i historien. Så ock i våra dagar.   Och till vilken kategori hör nu Tolokonnikova 's grupp? "Pussy Riot" fick sin häktningstid förlängd med ett halvår i fredags. Nedan t.v diakonen Andrej Kurajev. Ovan t.h. "pastor primarius" Vsevolod Chaplin. Domstolen fortsatte behandla processuella frågor idag måndag 23/7 . Det bestämdes bl.a. att själva målet ska börja behandlas den 30/7. Det ska direktsändas.           Topphieraken (hädanefter "pastor primarius") Vsevolod Chaplin och diakonen Andrej Kurajev har

"Pussy Riot" engagerar

 V ad kommer saken mot de tre unga kvinnorna som påstås ha varit delaktiga i " punkbönen " i Kristus Frälsarens katedral i Moskva, att leda till? De har suttit arresterade sedan början av mars, och nyligen förlängdes deras arrestering till den 24:e juli.    I samband med att domstolen den 20/6 behandlade frågan om en förlängd arrestering, demonstrerade många utanför, både för och emot . Det skedde även mass-ingripanden mot demonstranter. Också idag , ons. 4/7 - se ryska media - är frågan uppe, och en stor skara människor samlas för att demonstrera. Vida kretsar i det ryska samhället är engagerat i denna sak. Nyligen tillskrev också ett hundra kulturarbetare Rysslands högsta domstol, och krävde deras frigivning. Det var konstnärer, regissörer och musiker som hade undertecknat skrivelsen, där det bland annat stod:" Vi anser att Pussy Riot's aktion inte är ett brott. Flickorna har inte dödat någon, inte rövat, inte utövat våld. De har inte förstört något eller t