Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Pussia ?

   Igår inleddes rättegången mot Pussy Riot med sakframställan och några inledande förhör. Den pågick till sent på kvällen, och ska fortsätta idag - tisdag - från kl. 08:00 svensk tid. 
  Igår fattade också rätten beslut om olika yrkanden från såväl åklagarsidan som försvaret.Det innebar bland annat att åklagaren byttes ut, och att den direkta video-överföringen som följde rättegången igår avbröts under senare delen av dagen. 


   De tre kvinnorna - N. Tolokonnikova, M Aljochina och J Samutsevich - hade skrivit ner förklaringar angående sina sina motiv för uppträdandet i kyrkan, vilka enligt Radio Svoboda hördes på detta vis:


12:30 Advokat Volkova läser upp gruppens deltagare Nadezchda Tolikonnikova's synpunkter, när hon förklarar motivet för gruppens uppträdande i Kristus Frälsarens katedral. “Vi är inte kristendomens fiender.. För oss har de ortodoxa troende's uppfattning betydelse, och vi vill att de alla ska vara på vår sida, på de anti-auktoritära, medborgerliga aktivisternas sida, och därför kom vi till katedralen”. Punk-uppträdandets avsikt var att protestera mot patriark Kirill's stöd av Vladimir Putin som president-kandidat. “Om vår passion tedde sig sårande för några, så beklagar vi verkligen  detta...Och vi ber om ursäkt...Vårt etiska missgrepp består i att vi tog med oss vårt sätt att framträda till katedralen”. Tolokonnikova erkänner att Pussy Riot har begått ett etiskt misstag. “Det finns ingen artikel i brottsbalken som pålägger oss någon etisk skuld”. Och vidare:”Vi har endast politiska och etiska motiv..Vi hyste inget hat mot troende...Och nu har detta pågått redan i fem månader”. Tolokonnikov skriver om sitt goda förhållande till religionen. I Pussy Riots tillvägagångssätt finns inget som har att göra med fientlighet gentemot ortodoxien, det finns inga motiv som handlar om hat mot religionen.

Sedan läser Volkova ur en liknande skrivelse från Maria Alexina – om hennes uppfattning om åtalet. Alexina förklarar att hon själv är ortodox, och att hon har frågor som hon skulle vilja få besvarade av patriark Kirill. Men det har visat sig att den Ryska ortodoxa kyrkan bara älskar dem bland sina barn, som röstar på Putin. Sedan skriver Alexina att sättet att framträda på är det vanliga för gruppen. Hon avvisar också kategoriskt att det skulle finnas något motiv av hat mot religionen, som påstås ligga till grund för punk-bönen.”Jag anser att vårt uppträdande utgjorde en administrativ förse'else. Det har inte funnits något som helst hat hos mig mot de ortodoxa”.

Jekaterina Samutsevich har också framfört sin uppfattning om åtalet skriftligen. Advokat Volkova läste också upp detta. Samutsevich underströk den politiska karaktären i Pussy Riots framträdande. Hon avvisar att motivet skulle har varit hat mot religionen, när hon förklarar att deras protest var riktad mot den illegitima makten. Det att patriarken understödde den rådande makten är enligt Samutsevich ett brott mot principen för en civil stat. Samutsevich riktar uppmärksamheten på att de första expert-utlåtandena, vilka sade att man inte kunde finna några tecken på hat mot religionen i punk-bönens text, inte längre tillhörde ärendet.


  Svenska media bevakar: HD, HDSR , Dagen, DN, GP
  Bloggar: diVERse
  Engelskspråkigt: BBC igår, stor artikel i "The Guardian" i förrgår.

Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s