Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2018

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"den djupt fromma ryska staten" tillskrevs i ett ortodoxt herdabrev från 1686

1686 skickades ett brev från den dåvarande ortodoxe patriarken i Konstantinopel till Moskva, med besked om hur metropoliten i Ukraina skulle tillsättas av patriarken i Moskva, med en uppmaning att därvid inte glömma den förstnämnde patriarken , utan nämna honom bland de första i varje gudstjänsts förböner  -   Detta brev åberopas nu av patriarkatet i dagens Konstantinopel / Istanbul som ett skäl att inte längre låta den ortodoxa kyrkan i Ukraina stå under Moskva. Utan alla som vill tillhöra en "autokefal" ( = självstyrande ) ortodox kyrka i Ukraina ska få göra det.   Gamla kyrkliga dokument lyfts fram, och teologiska och ekklesiologiska diskussioner som hör samman med dem, hörs. Ett exempel på det är denna artikel från "Vzgljad" som publicerades i fredags.  ( Patriarkatet i Konstantinopel kallas i artikeln omväxlande för "det universella patriarkatet"eller "Fanari", eller "Bartolomeus" eller rätt och slätt  bara för "Konstant

Moskva och Konstantinopel i konflikt

Som DN skrev den 1:a september har det flammat upp en konflikt mellan två gamla ortodoxa kyrkor - den i Moskva och den i Konstantinopel / Istanbul ! Konflikten gäller den ukrainsk-ortodoxa kyrkan som har två patriarkat, det ena i Moskva , och det andra i Kiev. Moskvapatriarkatet har aldrig saknat officiellt erkännande bland de ortodoxa kyrkorna i världen. Men Kievpatriarkatet , som är väldigt ungt, då det bildades i samband med Ukrainas självständighet i början på 90-talet, har hittills inte haft något officiellt, allmänt erkännande.    Vem skulle kunna ge dem det, om inte den "ekumeniske patriarken" i lämningarna av det gamla Bysans som ännu finns i staden Istanbul - Bartholomeus I ? Ibland de ortodoxa kyrkorna "den främste bland jämlikar". Kievpatriarkatet har vänt sig just till honom och begärt att få officiellt erkänd status som ett patriarkat. Han har lyssnat till dem.   Uppgifterna om denna sak i ryskspråkiga media är genomträngda av farhågor    Så skriver

En bekännelse

                                                                     Här är en riktigt intressant bok som förra året skakade om i Ryssland, inte minst i det ortodoxa Ryssland - men som inte hörts så mycket om i Väst, på västeuropeiskt språk. Inte än. "Ispoved" ( = Bekännelse) av Maria Kikot. Hon skriver om sin erfarenhet av att gå i, och leva i, ryskt-ortodoxt kloster idag. Olika tidsepoker gör sig gällande i den miljön. Gamla kyrkor och kloster som ibland stämmer så väl in i det ryska landskapet. Ibland bara murar eller väggar kvar, ruiner efter bolsjevikernas härjningar. Samtidigt pågår mycket återuppbyggnadsarbete Och även en del experiment.. Författarinnan råkade tydligen ut för några som experimenterade på det religiösa livets område, kombinerade gamla ryska traditioner, och dagens grekiska "Athos"-munkars asketiska övningar , och även en viss disciplin, som påminner om någon slags modern terapeutisk metod. Jag har hört att man använder den met