Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2016

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Mellan det som var och det som kommer...

U krainska f underingar i " Ukrainskaja Pravda ":  En amerikansk familj - far och mor och tre barn - samtalar vid kvällsmaten. Eftersom de äldre sönerna läser om holocaust i skolan , gäller samtalet deras morfar, som flydde undan nazisterna till USA.  Mamman: "- Om det inte var för Hitler så hade han aldrig lämnat Europa. Då hade vi varit européer". Sonen:"- Men då hade du inte träffat pappa, om din familj hade stannat kvar i Europa. Om det inte varit för Hitler så hade ingen av oss blivit född".  Pappan:"- Stick härifrån !" Sonen:"Jag ville ju bara hålla igång samtalet".  Denna scen från filmen "Storytelling" har mycket gemensamt med de nästintill historiska diskussionerna i Ukraina och i Ryssland. Försöken att logiskt bearbeta det förflutna stöter allt oftare på järnargumentet:" - Stick härifrån!" Det verkar som att den bullriga samtiden med nödvändighet föser undan historien i bakgrunden. Vem har något

Skyller Putin ifrån sig på Lenin ?

P utin - utpekad av brittisk domstol som "trolig" ( p robably) beställare av mordet på Litvinenko, ägnar sig i Ryssland bland annat åt att diskutera Lenins roll i rysk historia   Vladimir Ilich Lenin ? (Bilden tagen från " Radio Svoboda ") Samma dag som den brittiska domstolen kom med sin rapport om mordet på Alexander Litvinenko, satt Putin i samtal med några medlemmar av "Rådet för Vetenskap och Utbildning hos Ryska Federationens President" och diskuterade ganska livligt vilka utbildningsinstitutioner som verkligen förtjänade statligt stöd i de nu rådande tiderna.  En av de närvarande akademikerna, chefen för Kurchatovskij-institutet Michail Kovalchuk, påminde om hur framstående forskare har klarat sig med knappa resurser, och efterlyste framför allt , genom att citera en dikt av Pasternak, nya idéer: " Då, när jag såg honom helt klart  så tänkte och undrade jag utan ände på hans initiativ och rätten att så våga sig på ledarskapet .

Kommer imperiet att slå tillbaka?

K onstantin von Eggert - vem är det? Jag vet inte riktigt. En journalist, helt uppenbart. Jag hittar utan svårighet en hel del artiklar av honom på ryska webben. Den kommentar han har gjort efter den brittiska domstolens rapport för några dagar sedan är eventuellt värd att begrunda. Han placerar onekligen händelsen i ett kritiskt samtids-perspektiv. Artikeln bär, med viss "Star Wars" -anstrykning, rubriken "Imperiet kommer att slå tillbaka".   Från Deutsche Walle:  Kreml kommer helt visst att svara på offentliggörandet av resultaten för undersökningen av mordet på Alexander Litvinenko och det svaret blir tufft, skriver Konstantin Eggert i en särskild kommentar för DW . Alexander Litvinenko mördades 2006. Detta år och det därpå följande 2007, när Sochi tillvann sig rätten att hålla i de Olympiska vinterspelen, var år av exempellösa framgångar för Kreml, såväl när det gällde inrikes - som utrikespolitik. Några månader innan mordet stod Vladimir Putin som värd för

Stjärnor

   Obama höll ett ovanligt " State of the Union"-tal i natt då han såg framåt, och utmanade amerikaner att inte frukta framtiden.  Putin har låtit sig intervjuas av den tyska tidskriften " Bild ", och föredrar att se bakåt, och talar om "vilka misstag Väst har gjort under de senaste tjugofem åren". Det handlar enligt honom, kanske framför allt, om att man inte har tagit vara på tillfället, efter Berlinmurens fall, att komma till rätta med Europas delning. Även Ryssland har gjort misstag, säger han, genom att inte i god tid tillkännage sina nationella intressen.  Nu , tjugofem ( 26) år efter Berlinmurens fall, med sanktioner från Väst och en rysk strävan att så mycket som möjligt komma ifrån influenser västerifrån, så lyckas iallafall en del väst-stjärnor hålla sig kvar över den ryskspråkiga kultursfären. Filmen "Star Wars" lär ha rätt höga besökssiffror även i Ryssland, och skaparen av låten " Starman " - David Bowie - lyfts väl

"Schakal" ?

D et finns ett gammalhebreiskt ord -  שָׂכַל -   som lär påminna litet om ordet "schakal", när det uttalas. Det är just det ord som har översatts med "framgång" i 1917 års översättning, i Jesajas bok, kapitel 52, där budskapet om Herrens lidande tjänare inleds så:  " Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt ." (v 13)     Enligt Carl XII och King James översättningar, lär det snarare handla om ett intelligent tillvägagångssätt " visliga regera", "deal prudently". Och Youngs bokstavliga (Youngs literal) översättning ger detsamma ordet betydelsen "understand" -  förstånd.*)   Men vad är detta för ett förstånd, som strax följs av:  " Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns ,"(v 14) ?  Man kanske , med 1917 års Bibel (och även Bibel 2000!), hellre skulle fråg