Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Stjärnor

  Obama höll ett ovanligt "State of the Union"-tal i natt då han såg framåt, och utmanade amerikaner att inte frukta framtiden. 
Putin har låtit sig intervjuas av den tyska tidskriften "Bild", och föredrar att se bakåt, och talar om "vilka misstag Väst har gjort under de senaste tjugofem åren". Det handlar enligt honom, kanske framför allt, om att man inte har tagit vara på tillfället, efter Berlinmurens fall, att komma till rätta med Europas delning. Även Ryssland har gjort misstag, säger han, genom att inte i god tid tillkännage sina nationella intressen. 


Nu , tjugofem ( 26) år efter Berlinmurens fall, med sanktioner från Väst och en rysk strävan att så mycket som möjligt komma ifrån influenser västerifrån, så lyckas iallafall en del väst-stjärnor hålla sig kvar över den ryskspråkiga kultursfären. Filmen "Star Wars" lär ha rätt höga besökssiffror även i Ryssland, och skaparen av låten "Starman" - David Bowie - lyfts väl efter sin död inte fram lika massivt som här, men en skara Bowie-fans lär ha stått och sjungit hans sånger utanför brittiska generalkonsulatet i S:t Peterburg, medan ett häftigt snö-oväder yrde kring deras huvuden.

Vi rör oss vidare i det nya året - 2016. Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl