Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juni, 2013

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Assanges advokat om Snowden: - unga människor har skärpt sina samveten !

  Nedan en intervju som " Golos Rossii " publicerade på webben tidigare idag, där en del raka frågor ställs:   USA är ingen prototyp för mänskliga rättigheter   Ju längre Edward Snowden stannar i salen för transit-passagerare på Moskvas internationella flygplats - Sjeremetova - desto mer ökar oron hos hans sympatisörer över hela världen vad angår hans vidare öden,och var han till syende och sist ska finna en tillflykt. Julian Assanges amerikanske advokat Michael Ratner delar med sig av sina tankar om detta i en intervju för Golos Rossii. Vilken destination väntar Edward Snowden?    - Vilka paralleller kan man göra mellan situationen omkring Julian Assange och fallet Edward Snowden? -  Det är verkligen en ovanlig situation. USA:s regering har tagit till storsläggan mot Julian Assange och hans journalistiska organisation Wikileaks, liksom mot sådana källor som Bradley Manning, som nu sitter inför rätta i Fort Meade, och mot Jeremy Hammond, som var inblandad i att bryta

Paris: förvarning om konfrontation?

D enna blogg uppmärksammade också något om bataljerna i Frankrike i vintras, inför debatterna i det franska parlamentet angående  nya lagar om könsneutrala äktenskap och homoadoptioner, vilka så småningom röstades igenom, och undertecknades av president Hollande i Maj. Vandaliserade objekt    Protesterna mot dessa lagar fortsätter dock, och häromnatten vandaliserades en konstutställning mot homofobi i Paris.    Le Monde skriver så här (ungefär): "   EN UTSTÄLLNING MOT HOMOFOBI I PARIS HAR BLIVIT VANDALISERAD   En utställning mot homofobi av fotografen Olivier Ciappa , blev vandaliserad natten mellan den 21 och 22 juni, enligt vad distrikts-borgmästaren meddelade. Bilderna som ställdes ut mot grindarna vid stadshuset i III:e Parisdistriktet "förstördes,och ansikten eller ögon var metodiskt bortrivna eller bortskurna med exceptionellt våld" vilket upprör AIDES, en organisation för kampen mot Aids. "Dessa homofobiska element uppvisar bara en motbjudand

Följder av Obamas tal ?

D et var ju inte bara ett tal, utan det är en policy som stegvis växer fram. Men Obama knöt, i sitt tal i Berlin i onsdags ,  an till väsentliga element av den västliga frihetstraditionen , vilken eventuellt inspirerade dissidentrörelsen i öst, så att så småningom järnridåen sprängdes – och knöt även an, naturligt, till medborgarrättsrörelsen i väst och i Obamas hemland Amerika, som han inte sällan refererar till, med sina citat från Martin Luther King Jr. I detta tal vävde Obama in ett av de senaste skotten på “frihetsträdet”, den i Europa och Amerika framträdande hbt-rörelsen, vars krav på likaberättigande blir alltmer omfattande, också med Amerika som ett slags föregångsland – Stonewallrevolten 1969, t.ex. Brandenburger Tor  Några punkter på dagordningen, och i talet Obama höll, som uppmärksammades av media i både öst och väst, fanns dels  den mycket aktuella övervakningen av mobilsamtal, samt kommunikation via e-mail och sociala media genom det s.k. PRISM-programmet inom NS

Kampen omkring gay-rörelsen

Ryska lagar: Att skydda "barn" mot homosex-propaganda eller  skydda "medborgare" mot intolerans ? En stor europeisk strid gör sig påmind (se ex-vis hä r , och här )  Vad ska utgången bli?    Om detta skrev svenskspråkiga media som                                           SR , Expressen , Expressen igen , SvD  , Svt , Skånskan                                                                                                   Och ryskspråkiga media - som   Interfax.ru - om vad lagen innehåller: "Duman antog i den andra och direkt i den tredje, slutgiltiga uppläsningen lagen om bötesstraff för att propagera för  icke-traditionella sexuella förhållanden ibland underåriga   För lagen röstade 436 duma-ledamoter, och en reserverade sig.   lagen inför förändringar i den federala lagen 'Om skydd för barn mot information som skadar deras hälsa och utveckling', och i enskilda lagar inom Ryska Federationen , i syfte att skydda barn från information,

Adelaja överhopad av processer

U nder våren och försommaren har processerna mot Sunday Adelaja och de ansvariga bakom "Kings Kapital" knappast avstannat. Även om det har varit ganska knapphändigt med uppgifter i media. Från att det i början av året, enligt nyhetsrapporteringen, handlade om att "gripa makten" genom att fylla medborgerliga råd inom Kievs stadsstyre och i utrikesdepartementet med mot presidentens parti påstått lojala krafter från "Guds Ambassad", har det mer och mer handlat om rättegångar, där Adelaja enligt olika uppgifter ser alltmer uttröttad ut, där han sitter på de åtalades bänk.  "Kings Kapital" målet lär ha kommit igenom den del av processen som varit ägnat åt valuta-investeringar (de som satsade medel i företaget i form av dollar, euro och polska zloty ), och håller stegvis på att gå över i nästa fas, då det handlar om dem som satsat medel i form av ukrainska hryvnja. Men det sägs att det inte lär komma igång riktigt förrän till hösten, med de frågo

Gamla slitna varningsord

P rofeten H abackuk 1:15 - 17         " Ja, denne drager dem allasammans upp med sin krok, han fångar dem i sitt nät och församlar dem i sitt garn;  däröver är han glad och fröjdar sig . . ..  "   The Guardian 2013 06 06     "  In the document, the NSA hails the Prism program as 'one of the most valuable, unique and productive accesses for NSA'.It boasts of what it calls 'strong growth' in its use of the Prism program to obtain communications. The document highlights the number of obtained communications increased in 2012 by 248% for Skype – leading the notes to remark there was 'exponential growth in Skype reporting; looks like the word is getting out about our capability against Skype'. There was also a 131% increase in requests for Facebook data, and 63% for Google. " DN 2013 06 0 7 : " De senaste årens digitala utveckling och dess inflytande på samhället har gjort varenda referens till '1984' utsliten " SvD , SvD