Fortsätt till huvudinnehåll

Följder av Obamas tal ?

Det var ju inte bara ett tal, utan det är en policy som stegvis växer fram. Men Obama knöt, i sitt tal i Berlin i onsdagsan till väsentliga element av den västliga frihetstraditionen , vilken eventuellt inspirerade dissidentrörelsen i öst, så att så småningom järnridåen sprängdes – och knöt även an, naturligt, till medborgarrättsrörelsen i väst och i Obamas hemland Amerika, som han inte sällan refererar till, med sina citat från Martin Luther King Jr.
I detta tal vävde Obama in ett av de senaste skotten på “frihetsträdet”, den i Europa och Amerika framträdande hbt-rörelsen, vars krav på likaberättigande blir alltmer omfattande, också med Amerika som ett slags föregångsland – Stonewallrevolten 1969, t.ex.

Brandenburger Tor
 Några punkter på dagordningen, och i talet Obama höll, som uppmärksammades av media i både öst och väst, fanns dels  den mycket aktuella övervakningen av mobilsamtal, samt kommunikation via e-mail och sociala media genom det s.k. PRISM-programmet inom NSA.

NewYork Times skrev om hur Obama i en presskonferens med Angela Merkel mötte raka frågor men också fick visst stöd av Tysklands förbundskansler: 

     “.. i en gemensam presskonferens blev det tydligt att övervaknings-kontroversen som uppstod i samband med en läcka av dokument från en anställd inom NSA (= National Security Agency) , Edward J Snowden, hade följt presidenten över Atlanten , när han avslutade ett tredagars-besök i Europa.

Avslöjandet hade blivit särskilt provokativt i Tyskland, där historien med Nazi-epoken och efterkrigstidens övervakning i det kommunistiska Östtyskland hade lämnat efter sig ett arv av nationellt engagemang för privatlivet och de medborgerliga friheterna
Fru Merkel, som har växt upp i Östtyskland, gav uttryck för denna känslighet då hon tog upp frågan med hr Obama. Men hon uttryckte också ett stöd för sådana operationer, om de balanserades med 'lämplig uthållighet' i att bevaka medborgarnas rätt till privatliv, och hon sa att Tyskland hade fått ta emot ' mycket viktig information' genom sitt samarbete med amerikanerna mot internationell terrorism”.

     Dels handlade det alltså om aktuella öst-väst – relationer, och de västallierades förhållande till dagens Ryssland, som Obama i sitt tal kom in på då han talade om nedrustningen.
Men en ryskspråkig publikation – Radio Svoboda – uppmärksammade särskilt president Obamas position då han höll talet mitt på Brandenburger Tor , vilket han inte hade fått tillåtelse till för fem år sedan, då han också besökte Berlin. Och för övrigt har tydligen ingen av de amerikanska presidenterna efter det kalla kriget fått tillåtelse till det. Obama stod “på östra sidan” av den tidigare Berlinmuren.

Radio Svoboda: “ Korrespondenten: - Hur tedde sig Obama mot bakgrund av John F Kennedy (som besökte Västberlin 1963 ) ?

Politologen Alexandr Garin: - Jag skulle vilja säga att USA:s president fortsatte universalismens tradition, en tradition av att föra fram västliga värderingar, och det gjorde han , som jag ser det, mycket framgångsrikt. För människor i min ålder , som befunnit sig både på Östtysklands sida i Berlin, och på Västtysklands, är det naturligtvis en stor sak detta: den omständigheten att den amerikanske presidenten står på det tidigare Östberlins territorium och förklarar sig hängiven de universella värdena . Samtidigt inställer sig frågan: finns det någon särskild amerikansk strategi idag?
Det var hursomhelst en “mycket viktig, politisk gest”, enligt Alexandr Garin.

      Dels kom Obama i sitt tal alltså in på hbt (eller LGBT) -rörelsen:
When we stand upp for our gay and lesbian brothers and sisters and treat their love and their rights equally under the law, we defend our own liberty as well
(=..när vi står upp för våra gay – och lesbiska bröder och systrar , och behandlar deras kärlek och deras rättigheter lika under lagen , då försvarar vi vår egen frihet också )”
-
Vad blir följderna? För övervakningen, för öst-väst-relationerna, för olika ställningstaganden i förhållande till gay-rörelsen? Detta var bara tre punkter av flera i Obamas vida perspektiv. Egentligen borde kanske dessa, eller helt andra,  aspekter behandlas mer ingående. (Hela talet på engelska i en video - här
 
  Men faktum är - det dröjde inte ett dygn efter det president-talet “i Europas hjärta”, så förklarar en Amerika-baserad organisation, som under nära fyrtio års tid har ägnat sig åt omvändelse-terapi för homosexuella , att de lägger ner verksamheten - Dagen, SvD, Aftonbladet

 Och det kan inte hjälpas , inför det profetiska ordet som jag som troende uppmärksamt studerar , måste jag dock ställa frågan: - talar inte Obama "stora ord"? 

   
  
Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h