Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Följder av Obamas tal ?

Det var ju inte bara ett tal, utan det är en policy som stegvis växer fram. Men Obama knöt, i sitt tal i Berlin i onsdagsan till väsentliga element av den västliga frihetstraditionen , vilken eventuellt inspirerade dissidentrörelsen i öst, så att så småningom järnridåen sprängdes – och knöt även an, naturligt, till medborgarrättsrörelsen i väst och i Obamas hemland Amerika, som han inte sällan refererar till, med sina citat från Martin Luther King Jr.
I detta tal vävde Obama in ett av de senaste skotten på “frihetsträdet”, den i Europa och Amerika framträdande hbt-rörelsen, vars krav på likaberättigande blir alltmer omfattande, också med Amerika som ett slags föregångsland – Stonewallrevolten 1969, t.ex.

Brandenburger Tor
 Några punkter på dagordningen, och i talet Obama höll, som uppmärksammades av media i både öst och väst, fanns dels  den mycket aktuella övervakningen av mobilsamtal, samt kommunikation via e-mail och sociala media genom det s.k. PRISM-programmet inom NSA.

NewYork Times skrev om hur Obama i en presskonferens med Angela Merkel mötte raka frågor men också fick visst stöd av Tysklands förbundskansler: 

     “.. i en gemensam presskonferens blev det tydligt att övervaknings-kontroversen som uppstod i samband med en läcka av dokument från en anställd inom NSA (= National Security Agency) , Edward J Snowden, hade följt presidenten över Atlanten , när han avslutade ett tredagars-besök i Europa.

Avslöjandet hade blivit särskilt provokativt i Tyskland, där historien med Nazi-epoken och efterkrigstidens övervakning i det kommunistiska Östtyskland hade lämnat efter sig ett arv av nationellt engagemang för privatlivet och de medborgerliga friheterna
Fru Merkel, som har växt upp i Östtyskland, gav uttryck för denna känslighet då hon tog upp frågan med hr Obama. Men hon uttryckte också ett stöd för sådana operationer, om de balanserades med 'lämplig uthållighet' i att bevaka medborgarnas rätt till privatliv, och hon sa att Tyskland hade fått ta emot ' mycket viktig information' genom sitt samarbete med amerikanerna mot internationell terrorism”.

     Dels handlade det alltså om aktuella öst-väst – relationer, och de västallierades förhållande till dagens Ryssland, som Obama i sitt tal kom in på då han talade om nedrustningen.
Men en ryskspråkig publikation – Radio Svoboda – uppmärksammade särskilt president Obamas position då han höll talet mitt på Brandenburger Tor , vilket han inte hade fått tillåtelse till för fem år sedan, då han också besökte Berlin. Och för övrigt har tydligen ingen av de amerikanska presidenterna efter det kalla kriget fått tillåtelse till det. Obama stod “på östra sidan” av den tidigare Berlinmuren.

Radio Svoboda: “ Korrespondenten: - Hur tedde sig Obama mot bakgrund av John F Kennedy (som besökte Västberlin 1963 ) ?

Politologen Alexandr Garin: - Jag skulle vilja säga att USA:s president fortsatte universalismens tradition, en tradition av att föra fram västliga värderingar, och det gjorde han , som jag ser det, mycket framgångsrikt. För människor i min ålder , som befunnit sig både på Östtysklands sida i Berlin, och på Västtysklands, är det naturligtvis en stor sak detta: den omständigheten att den amerikanske presidenten står på det tidigare Östberlins territorium och förklarar sig hängiven de universella värdena . Samtidigt inställer sig frågan: finns det någon särskild amerikansk strategi idag?
Det var hursomhelst en “mycket viktig, politisk gest”, enligt Alexandr Garin.

      Dels kom Obama i sitt tal alltså in på hbt (eller LGBT) -rörelsen:
When we stand upp for our gay and lesbian brothers and sisters and treat their love and their rights equally under the law, we defend our own liberty as well
(=..när vi står upp för våra gay – och lesbiska bröder och systrar , och behandlar deras kärlek och deras rättigheter lika under lagen , då försvarar vi vår egen frihet också )”
-
Vad blir följderna? För övervakningen, för öst-väst-relationerna, för olika ställningstaganden i förhållande till gay-rörelsen? Detta var bara tre punkter av flera i Obamas vida perspektiv. Egentligen borde kanske dessa, eller helt andra,  aspekter behandlas mer ingående. (Hela talet på engelska i en video - här
 
  Men faktum är - det dröjde inte ett dygn efter det president-talet “i Europas hjärta”, så förklarar en Amerika-baserad organisation, som under nära fyrtio års tid har ägnat sig åt omvändelse-terapi för homosexuella , att de lägger ner verksamheten - Dagen, SvD, Aftonbladet

 Och det kan inte hjälpas , inför det profetiska ordet som jag som troende uppmärksamt studerar , måste jag dock ställa frågan: - talar inte Obama "stora ord"? 

   
  
Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s