Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  "Basnitsa":


Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill

 

Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill.

Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ?

Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som har tvingats fly, vilkas hem, skolor, sjukhus och arbetsplatser har bombats ?

Hur kan då ni, käre patriark, undvika att lyssna till Jesus i bergspredikan, då han säger “Saliga är de fridsstiftande” ?

För att vara hans helighet måste man vara tillsammans med Honom, så också för att vara hans välsignade (eller salige).

 

“Älska din fiende” säger Jesus i samma bergspredikan, och han säger också att det handlar om fullgöra den himmelske Faderns vilja. “Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni också gjort mot mig” (Matt. 25:40)

Ser du verkligen inte barnen ? De döda. De som slitits i bitar. De hungrande, husvilla och faderlösa. Eller har du också beslutit att sluta ögonen, sluka propagandan, att förneka sanningen om kriget ?

Men sanningen hinner upp dig. Mer än 100 miljoner av dina anhängare i kyrkan ser sanningen, livnär sig av sanningen och kommer att handla i överensstämmelse med sanningen.

 

President Vladimir Putin är en av många i er kyrka. Han bär ett kors på halsen. Varför undervisar du inte honom att detta kors inte är en magisk amulett, utan ett tecken på gemenskap med Herren och Läraren, som sade till sina lärjungar, när de ville försvara honom med svärdet:”Alla som tar till svärd ska förgöras genom svärd” (Matt. 26:52)

Varför inte undervisa honom om de förpliktelser som hör samman med att bära korset ? Som aposteln Paulus skriver:”Håll frid med alla om möjligt är och så mycket som på er beror”. Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Krig är aldrig något gott, och det människan sår det får hon också skörda. Av frukten känner man trädet.

 

 Denna Söndag i Sverige firas som Jungfru Marie bebådelsedag. Ni kommer sannolikt att fira den snart, enligt vad som står i kyrkokalendern. Men hur kommer du att känna dig när du läser Gudaföderskans lovsång ? “Herren förskingrade dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt, hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer”

 

Även en patriark kan göra bättring. Och NU är tiden inne för det. Lyssna mer till Jesus än till kejsaren. Annars kommer man att komma ihåg dig som en av de största förrädarna i kyrkohistorien.

  Det ryska folket är värdigt en patriark som pläderar för fred, och för fridsfurstens väg, som Jesaja säger: Kärlek, barmhärtighet och rätt. Ni vet allt detta. Varför låter ni inte sanningen fira högtid i ert liv och i er tjänst som Moskvas och hela Rus’ patriark ?

 

Med intresse, KG Hammar

Ärkebiskop emeritus för Svenska kyrkan

-

 Patrark Kirill får t.o.m. KG Hammar att se ut som en bibeltroende

-

Uppdatering 2022 04 11: 

 EU-parlamentet har i en resolution från den 7/4 där många av Putinregimens brott mot mänskliga rättigheter räknas upp, också nämnt den ryske patriarkens roll "att ge teologisk täckning för den ryska, militära aggressionen mot Ukraina" (L6). 


Uppdatering 2022 05 03   Inte bara Kirill .. ( se video)


Expressen, Kyrkans tidning


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s