Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2009

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Styggelsens parametrar

Den 22:a Oktober beslutade det kyrkomöte som var församlat i Uppsala att införa samkönade vigslar i kyrkan, mot bakgrund av den könsneutrala äktenskaps-lagstiftning som riksdagen röstade in redan i våras.  Ytterligare ett steg har tagits på den långa och delvis slingrande väg som anträddes då riksdagen i början av sjuttiotalet gjorde ett yttrande om homosexuell samlevnad som “fullt acceptabel..” Tidigt började också dessa från början helt världsliga krafter att röra sig in i kyrkliga sammanhang , med avsikt att göra sig gällande som en faktor att räkna med för det allmänna, och kyrkliga, bästa.    Viktiga senare årtal för den rörelse som numera ofta kallas för “HBT” är alltså 1979, 1987, 1989 ( då partnerskapet infördes i Danmark) , 1994, 1999, 2003 -   Hösten 2005 accepterade det kyrkomöte som då hölls en välsignelseakt i kyrkan för dem som hade ingått registrerat partnerskap.     Med alla dessa datum, och fler ändå, har följt en stundtals massiv media-bevakning med otaliga glatt po