Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Styggelsens parametrarDen 22:a Oktober beslutade det kyrkomöte som var församlat i Uppsala att införa samkönade vigslar i kyrkan, mot bakgrund av den könsneutrala äktenskaps-lagstiftning som riksdagen röstade in redan i våras.
 Ytterligare ett steg har tagits på den långa och delvis slingrande väg som anträddes då riksdagen i början av sjuttiotalet gjorde ett yttrande om homosexuell samlevnad som “fullt acceptabel..”

Tidigt började också dessa från början helt världsliga krafter att röra sig in i kyrkliga sammanhang, med avsikt att göra sig gällande som en faktor att räkna med för det allmänna, och kyrkliga, bästa.
  
Viktiga senare årtal för den rörelse som numera ofta kallas för “HBT” är alltså 1979, 1987, 1989 ( då partnerskapet infördes i Danmark) , 1994, 1999, 2003 -
  Hösten 2005 accepterade det kyrkomöte som då hölls en välsignelseakt i kyrkan för dem som hade ingått registrerat partnerskap.
    Med alla dessa datum, och fler ändå, har följt en stundtals massiv media-bevakning med otaliga glatt poserandes, pussandes homosexuella par.

Och vem kan räkna alla de gånger som det har utropats i rubriker och undertexter: “Nu – äntligen - får de gifta sig!”?


Rubrik till artikel i Aftonbladet 1994 - "Gifta sig" hette det.


Något med detta känns inte längre riktigt så övertygande.
 När denna rörelse på det viset tar sig in i kyrka och frikyrka kan det för en bibelläsande, troende kristen uppfattas som stötande, och alarmerande.
   Och är det egentligen så underligt?

För den som allvarligt begrundar Jesu egna varningsord inför kommande tider, kan det ibland framstå som det antikristliga väsendets förskräckliga konturer, ett slags styggelsens parametrar.
Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
     människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans. 
Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.”
                                                                                                                              Luk 17: 26 – 30
På Lots tid tog män sig alltså inte hustrur i någon särskilt betydande omfattning. 
  “ När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --  då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel.” Matt 24: 15 - 18
- -
Utanför lägret - Maranata!

x DN, SvD, GP

 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s