Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juni, 2021

Pro-ryska krafter kommenterar den svenska regerings-krisen, med en vink åt SD ..

 En pro-rysk publikation har kommenterat den aktuella svenska regeringskrisen, genom att bl.a. rikta ett tack till Sverigedemokraterna, vilka kallas för "Donbass-vänner". Några utdrag: “Donbass-vänner” hämnas på Sveriges statsminister   I Sverige har det ägt rum en historisk händelse - för första gången i landets historia har riksdagen röstat igenom ett misstroende-votum mot statsministern.      Mot Stefan Löfvén - som sedan länge har varit en konsekvent kritiker gentemot Ryssland - har de lokala ultravänster - och ultrahöger-krafterna sammangaddat sig, först och främst “Sverigedemokraterna”, vilka trätt upp till försvar för Donbass. Hur kan det inträffade förändra den svenska politiken och Stockholms förhållande till Moskva ?  Det finns en riksdag i den svenska monarkin ända sedan 1400-talet, och en statsminister (tidigare kansli-president) ända sedan 1600-talet, men hittills har aldrig de förstnämnda genomfört en misstroende-omröstning mot den senare. I Måndags underminera

Rättfram ortodox präst i Belarus suspenderas p.g.a. "hälsoskäl"

  Den ende högt uppsatte ortodoxe representanten för den rysk-ortodoxa kyrkan i Belarus som kritiserade myndigheterna tas ur tjänsten  " Den ryska ortodoxa kyrkans synod har tagit Grodnenskiy’s ärkebiskop Artemij - vilken kritiserade de vitryska myndigheterna - ur tjänsten. Såsom meddelas på Moskvapatriarkatets hemsida pensioneras den 69-årige ärkebiskopen på grund av hälsoskäl. Ärkebiskopen Artemij var den ende högt uppsatte representanten för den rysk-ortodoxa kyrkan i Belarus som offentligt fördömde våldet som användes för att upplösa protesterna mot resultaten efter president-valet".  ( Echo Moskva )  Här kan du läsa ärkebiskopens predikan från den 14:e Augusti 2020, en predikan av en man som med bedrövelse iakttar hur makten kör över rätten , men också hur en vändning tycktes skönjas i det läget  .. :   "På allt vis hedervärda fäder, bröder och systrar i Kristus ! Ni och jag upplever en svår period , som har förmörkats av det blod som utgjutits som ett resultat av