Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Pro-ryska krafter kommenterar den svenska regerings-krisen, med en vink åt SD ..

 En pro-rysk publikation har kommenterat den aktuella svenska regeringskrisen, genom att bl.a. rikta ett tack till Sverigedemokraterna, vilka kallas för "Donbass-vänner". Några utdrag:

“Donbass-vänner” hämnas på Sveriges statsminister

 I Sverige har det ägt rum en historisk händelse - för första gången i landets historia har riksdagen röstat igenom ett misstroende-votum mot statsministern. 

    Mot Stefan Löfvén - som sedan länge har varit en konsekvent kritiker gentemot Ryssland - har de lokala ultravänster - och ultrahöger-krafterna sammangaddat sig, först och främst “Sverigedemokraterna”, vilka trätt upp till försvar för Donbass. Hur kan det inträffade förändra den svenska politiken och Stockholms förhållande till Moskva ?

 Det finns en riksdag i den svenska monarkin ända sedan 1400-talet, och en statsminister (tidigare kansli-president) ända sedan 1600-talet, men hittills har aldrig de förstnämnda genomfört en misstroende-omröstning mot den senare. I Måndags underminerades detta förhållande av “bostadsfrågan”.

Publikationen "Discred" har devisen:
 "I vår tid är alla nyheter politiska"

      Saken är den att kostnaden för att hyra en bostad i Sverige subventioneras av staten. Annars skulle inte ens denna välbeställda nation kunna erbjuda något sådant i dess historiska regioner. Dock har det inte lyckats att bygga ett socialt paradis: man kan få stå i kö i åratal för att få hyra en lägenhet....    

 ...Svenska liberaler och vissa av de konservativa har sedan länge föreslagit att genomföra reformer på detta område, och statsminister Stefan Löfvén har gett med sig inför deras övertalnings-kampanj, i det han önskat förstärka stödet för sin regering. Som resultat har han fått det rakt motsatta - ett misstroendevotum....

...Kniven i ryggen på Löfvén levererades av “vänsterpartiet”, ett parti som en gång kallades för kommunistiskt. Regeringens reform för bostadsmarknaden är i sig själv inte radikal, det föreslås, att marknadspriset på den fasta egendomen ska sättas bara för nybyggda bostäder. Men de f.d. kommunisterna stod på sig och drev in Sverige i den regeringskris som också är en historisk händelse....

Och detta har “Sverigedemokraterna” utnyttjat - menar publikationen - ett parti  som spelat sin särskilda roll i vårt land under den allmänna, europeiska  "migrations-krisen" under gångna år. Dessutom har det tydligen ställt upp för den ryska expansionismen i Ukraina, m.m.


För stödet för Donbass ska "demokraterna" naturligtvis ha tack, men många av de som uttryckt detta stöd har blivit övergivna av partiet. Russofili utgör knappast ett genomgående drag för dessa krafter, de för dock diskussioner om den "ryska frågan" ... 

- - 

  Har Sverigedemokraterna verkligen stöttat den ryska aggressionen mot Ukraina ? "Det pågår diskussioner" ? - här är ett par artiklar, en från 2015 och en från 2017, som kanske kan kasta något  ljus över den frågan:


 Så stöder SD Putin - se länk - här.       

     Ni är fortsatt Putins nyttiga idioter, SD - se länk - här

 -

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl